Chi tiết xây dựng nông thôn mới

Rate this post

Trí Quả là 1 trong 4 xã được chọn xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao của huyện Thuận Thành vào năm 2022. Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thôn và các tổ chức chính trị. – Toàn xã hội chung tay góp sức hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trường THCS xã Trí Quả đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2, đạt tiêu chí xã nông thôn nâng cao.

Năm 2015, xã Trí Quả về đích NTM. Đến nay, ngoài việc duy trì các tiêu chí đã đạt, xã còn tập trung mọi nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập cho người dân, quyết tâm xây dựng quê hương mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã xác định phải làm tốt công tác quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng thôn mới trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Hệ thống chính trị, đoàn thể từ xã đến thôn, bản tích cực tuyên truyền giúp người dân nhận thức rõ tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM được nâng cao; sự đồng thuận trong nhân dân.
Đảng ủy, UBND xã ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết chương trình hành động xây dựng NTM nâng cao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Một mặt quyết tâm duy trì bền vững 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, song song với đó là thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn nâng cao trên nguyên tắc tận dụng công trình hiện có, chỉ xây mới. các hạng mục công trình không có hoặc xuống cấp không đảm bảo yêu cầu, không thể nâng cấp, cải tạo để tháo gỡ khó khăn về vốn và nguồn lực. Đối với các công trình cấp xã quản lý, tập trung huy động tối đa nguồn vốn ngân sách được giao, đẩy mạnh xã hội hóa để thanh quyết toán dứt điểm, không để nợ đọng. Đối với các công trình, dự án khác, tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kết hợp với cơ chế hỗ trợ của xã để xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn nâng cao.
Kết quả, xã đã huy động được gần 150 tỷ đồng, vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn nâng cao trên địa bàn; trong đó, nhân dân tự nguyện đóng góp 900 m2 đất làm đường, gần 200 ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Công tác quy hoạch được thực hiện theo đúng quy hoạch của huyện; cơ sở hạ tầng phục vụ kinh tế – xã hội tiếp tục được quan tâm, đầu tư xây dựng. Hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương, thủy lợi phục vụ sản xuất được ưu tiên đầu tư. 100% đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm được bê tông nhựa, xi măng, 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa. Xã tập trung phối hợp với các hội, đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường hàng ngày, phong trào “Ngày chủ nhật xanh”. Đến nay, 80% tuyến đường trục xã, thôn, xóm được trồng hoa, cây bóng mát; 80% hộ gia đình tham gia dịch vụ thu gom rác thải và phân loại, áp dụng các biện pháp xử lý IMO. Xã đã xây dựng được một số mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút đông đảo cộng đồng dân cư tham gia.
Xã Trí Quả đề ra các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân thông qua đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thường xuyên tuyên truyền, định hướng ngành, nghề thu nhập cao, tư vấn, giới thiệu việc làm. để người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định; khuyến khích người dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, xã còn chú trọng công tác giảm nghèo cho người dân bằng các giải pháp như: Hỗ trợ vốn quay vòng; giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, toàn xã đã hình thành được vùng trồng cây ăn quả là 26,8 ha và diện tích nuôi trồng thủy sản là 29,65 ha. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 61,05 triệu đồng / người / năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,76%. Các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh trật tự cũng được nâng cao, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 100% trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 100% số làng đạt làng văn hóa; 5/5 thôn có nhà văn hóa được xây dựng theo tiêu chuẩn mới. Hiện trên địa bàn xã có 2 sân bóng đá và 9 sân bóng chuyền thu hút đông đảo người dân đến tập luyện, nâng cao sức khỏe.
Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Được sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương cộng với sự đồng lòng, chung sức của người dân, quá trình của nâng cao chất lượng nông thôn nâng cao ở Trí Quả thời gian qua diễn ra thuận lợi, trong đó nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ mà mình là chủ thể, sẵn sàng góp công, góp của để thực hiện tốt các phong trào. có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; các công trình phụ trợ được bố trí đảm bảo vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt, phù hợp với phong tục tập quán, lối sống của địa phương; đường ngang dọc đều được bê tông hóa, trường học xây cao tầng. . Đời sống của người dân được nâng lên gấp nhiều lần. “
Về xã Trí Quả hôm nay, có thể cảm nhận diện mạo của xã đã thay đổi rõ rệt, đường nhựa, bê tông mới được mở rộng, điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, nhà cửa khang trang, sạch đẹp. đẹp; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, kinh tế – xã hội của địa phương phát triển. Đó là kết quả của hơn 10 năm nỗ lực xây dựng một New Zealand mới và nâng cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí về nông thôn nâng cao và đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị tỉnh công nhận trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.