Chuyển đổi số tại Đà Nẵng

Rate this post

TP Đà Nẵng thời gian qua đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về chuyển đổi số, “hạ tầng phải đi trước một bước” để phát triển chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Để chuyển đổi số mang lại hiệu quả xã hội, mỗi người dân sẽ trở thành “công dân thông minh”.

Ở đó, họ đóng vai trò cốt lõi, trung tâm và là người thụ hưởng chính các kết quả, giá trị và lợi ích mang lại từ chuyển đổi số.

Trao đổi với Thiếu niên Về những kết quả đạt được và định hướng lâu dài của chuyển đổi số, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết: Chuyển đổi số ở Việt Nam và Đà Nẵng “bắt đầu” và triển khai “vừa cấp bách. và lâu dài ”như Bộ Thông tin và Truyền thông định nghĩa là“ khởi đầu đầy khát vọng cho một thập kỷ hành động ”.

Chuyển đổi số tại Đà Nẵng - động lực mới và cơ hội tăng tốc - Ảnh 1.

Phố – chợ “không tiền mặt” ở Đà Nẵng – Ảnh: TẤN LÚC

* Sau 2 năm bùng phát dịch COVID-19, việc đi lại, giao dịch trực tiếp của người dân gặp khó khăn. Theo ông, đây có phải là cơ hội để chúng ta từng bước thay đổi cách thức vận hành của các giao dịch xã hội theo hướng số hóa. HÀNG TRIỆUđường phố Đà Nẵng đã thích ứng và triển khai những công việc gì từ ứng dụng chuyển đổi số?

– Theo đánh giá, xếp hạng DTI năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông; nhóm chính quyền số đạt điểm cao nhất (0,5346) trên toàn quốc và so với nhóm nền kinh tế số và xã hội số của Đà Nẵng. Điều này cho thấy, hiện nay, điểm mạnh nhất của Đà Nẵng là thực hiện chuyển đổi số trong chỉ đạo và cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, Đà Nẵng xác định việc triển khai ứng dụng công nghệ số gồm 3 trụ cột là hạ tầng, dữ liệu và trí tuệ, trong đó hạ tầng đi trước, đến dữ liệu để triển khai ứng dụng thông minh. Nhờ sự sẵn sàng về hạ tầng và dữ liệu số, Đà Nẵng đã triển khai hơn 20 ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng kịp thời thích ứng với công tác phòng chống dịch COVID-19.

Điển hình có thể kể đến như ứng dụng giấy thông hành QR Code được triển khai ngay sau đó 4 ngày; đáp ứng việc mở ra một số hoạt động kinh tế – xã hội (có hạn chế) sau thời kỳ chia tách “ở đâu thì ở đó”.

Về phía chính quyền, dựa trên cơ sở dữ liệu, đã hạn chế việc không cấp phép đi lại vào thời điểm cần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh lây lan cho khoảng 65% yêu cầu vì không đúng đối tượng và phạm vi. Từ đó, giúp thành phố cơ bản khống chế được dịch trong thời điểm mở cửa các hoạt động kinh tế – xã hội.

Chuyển đổi số tại Đà Nẵng - động lực mới và cơ hội tăng tốc - Ảnh 2.

Sản xuất vi mạch điện tử tại Nhà máy EMS Trung Nam, Khu Công nghệ cao TP Đà Nẵng – Ảnh: TẤN

* Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong xã hội ngày nay. Thành phố Đà Nẵng đi đầu trong việc này có những thuận lợi và khó khăn gì? Mục tiêu của thành phố là gì?

– Tầm nhìn, chủ trương được xác định rõ ràng, nhất quán trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, Thành ủy và được thể chế hóa kịp thời trong các văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Sự cam kết và quyết tâm của lãnh đạo thành phố; Các cơ chế, chính sách thường xuyên được cập nhật, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn, có nội dung cụ thể hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số.

Đặc biệt, không chỉ triển khai số hóa trong các cơ quan hành chính (chính quyền), Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội đi tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần chuyển đổi số. Sức lan tỏa của tinh thần chuyển đổi số trên địa bàn ngày càng mạnh mẽ và toàn diện.

Ngoài ra, Đà Nẵng đã hình thành khu công nghiệp CNTT-TT (khu công nghệ thông tin tập trung, doanh nghiệp, nguồn nhân lực, sản phẩm, thị trường); đặc biệt là tỷ lệ doanh nghiệp số cao; Ý chí và sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã làm chủ công nghệ và triển khai thành công nhiều sản phẩm mang thương hiệu Đà Nẵng và từng bước được nhân rộng ra cả nước.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang hình thành và phát triển. Việc thành phố chú trọng và ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, triển khai khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển trung tâm tài chính cấp vùng… sẽ tạo thêm động lực cho chuyển đổi số.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số khó khăn như việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội chưa đồng bộ, tương thích. chính quyền. Một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa xác định được sự cần thiết phải có hệ thống / ứng dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, ngành mình.

Mọi người được hưởng lợi

Nhận định về ý nghĩa to lớn của chuyển đổi số, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chính cho rằng, đó là “động lực mới” tạo đột phá trong phát triển thành phố.

Theo ông Chính, thực tế Đà Nẵng đã triển khai nhiều ứng dụng sử dụng công nghệ số, dữ liệu số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; đặc biệt là phòng, chống COVID-19 chủ động, hiệu quả.

Đà Nẵng đã đạt Giải thưởng Thành phố Thông minh Châu Á và Châu Đại Dương (ASOCIO Smartciy) năm 2019; Giải thưởng Thành phố thông minh duy nhất của Việt Nam (VietNam Smartciy) năm 2020 và 2021; Đồng thời (ngày 19/10), Bộ Thông tin và Truyền thông đã xếp thành phố đứng đầu trong nhóm các tỉnh về chuyển đổi số năm 2021.

ảnh-3

Đà Nẵng đi đầu trong chuyển đổi số

Tuy nhiên, so với nhu cầu của người dân và sự phát triển của Đà Nẵng, việc triển khai thành phố thông minh và chuyển đổi số mới “khởi động”, nhiều nhiệm vụ cần phải thực hiện trong 5 năm, 10 năm. năm sau.

Vì vậy, việc thành phố vừa ký kết hợp tác với Tập đoàn Viettel – một trong những tập đoàn công nghệ số lớn, uy tín trong nước và quốc tế là một trong những bước đi cần thiết và quan trọng trên hành trình chuyển đổi số của thành phố; vừa mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Đà Nẵng và Tập đoàn Viettel; vừa huy động nguồn lực, kinh nghiệm, vừa phát huy thế mạnh của Tập đoàn Viettel tham gia giải quyết các vấn đề trong phát triển thành phố ”- ông Chính nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *