Đã có các bài báo nghiên cứu khoa học đăng trên các ấn phẩm nước ngoài

Rate this post

Hội nghị nhận định trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của chính quyền. trường học. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nhà trường luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. .

Tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ, học viên, sinh viên chủ động khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ. một cách xuất sắc. Chất lượng giáo dục, đào tạo, khảo thí, nghiên cứu khoa học, biểu diễn thực hành được duy trì và ngày càng phát triển. Đặc biệt, lần đầu tiên trường có bài báo nghiên cứu hợp tác quốc tế được công bố trên các ấn phẩm nước ngoài.

Bên cạnh đó, công tác Đảng, sinh hoạt chính trị của nhà trường duy trì nề nếp, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực; công tác quân sự, xây dựng đơn vị chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm, nền nếp chính quy được củng cố vững chắc; bảo đảm hậu cần-kỹ thuật, tài chính kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; quản lý chặt chẽ và sử dụng ngân sách đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí …

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, 6 tháng cuối năm 2022 là giai đoạn rất quan trọng, toàn trường quyết tâm thực hiện 6 mục tiêu: Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác. quản lý, điều hành, tổ chức giáo dục và đào tạo, triển khai chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra mới …; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong nghiên cứu khoa học; không ngừng đổi mới cả nội dung và hình thức tập luyện, tổ chức hội diễn; quán triệt chương trình hành động của tổ chức đảng các cấp; chấp hành nghiêm túc và thực hiện nghiêm túc việc chỉnh đốn tổ chức, lực lượng theo nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy CAND, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực ban, trực chiến, củng cố trật tự xây dựng. chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị ngân hàng tự do “Gương mẫu, tiêu biểu” …; quản lý, sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định …

Tin, ảnh: MINH MINH

Leave a Reply

Your email address will not be published.