Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác nhiều chương trình quan trọng với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Giáo dục

Rate this post

Các đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và PGS.TS. về kế hoạch thực hiện.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo thành phố Thủ Đức, các sở, ban, ngành, quận, huyện của TP.HCM và đại diện lãnh đạo các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác nhiều chương trình quan trọng với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ảnh 1Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và PGS.TS.

Chương trình hợp tác này nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập của Thành phố Hồ Chí Minh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2022-2025, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Quốc gia TP. Thành phố Minh. trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Nội dung chương trình ký kết bao gồm:

Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quốc tế cho “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số của thành phố” trong các lĩnh vực CNTT-TT, Trí tuệ nhân tạo, Quản lý đô thị, Cơ khí – Tự động hóa, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Y tế, Du lịch; Dự án trường đại học chia sẻ theo lệnh của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến ​​thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở nhu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Nnghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế – xã hội của TP.: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu, tham gia nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thành phố; đề xuất các mô hình, cơ chế đột phá để giải quyết những vấn đề quan trọng, có tính đột phá, đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh theo lệnh của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các chương trình nghiên cứu và chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố theo đặt hàng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn, tham gia nghiên cứu phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của Thành phố; đề xuất các mô hình, giải pháp phát triển ngành văn hóa, thể thao thành phố; UBND Thành phố ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong việc kết nối và phục vụ cộng đồng, trong các hoạt động hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp, địa phương; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hóa trong các hệ điều hành phục vụ quản lý vận hành các lĩnh vực hạ tầng; nghiên cứu đánh giá mức độ tác động xã hội do ngập úng và các giải pháp cải thiện môi trường nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực do ngập úng.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác nhiều chương trình quan trọng với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ảnh 2Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và PGS.TS.

Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành nguồn vốn đầu tư công hoặc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ (R&D), Trung tâm Dữ liệu, Khu vực. công nghệ phần mềm, Khu dịch vụ sinh viên, Khu liên hợp thể thao trong khuôn viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên khu đất sạch được quy hoạch; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Phòng thí nghiệm trực thuộc Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các hoạt động nghiên cứu phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai, hỗ trợ kinh phí và tìm đối tác thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đối với các lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là hệ sinh thái. Trí tuệ nhân tạo và Fintech; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác trong các lĩnh vực: chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính; Từng nội dung hợp tác cụ thể sẽ được triển khai theo các chương trình, dự án cụ thể đã được phê duyệt.

Phát triển hạ tầng Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.: UBND TP.HCM hỗ trợ phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia thành Khu đô thị Đại học gắn với định hướng là hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM và các trường đại học thành viên. đồng ý triển khai; thông qua việc kêu gọi đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ trong Khu đô thị; hỗ trợ Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai hợp tác đầu tư công tư; ủng hộ chủ trương Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được vay vốn Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện xây dựng một số công trình cấp bách theo quy định; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp, hỗ trợ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất khu quy hoạch Khu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Thủ Đức; hướng dẫn phương án trích lập và sử dụng kinh phí thường xuyên phục vụ công tác bảo trì, vận hành công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh …

Đánh giá về chương trình hợp tác, PGS.TS. Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Đại học Quốc gia TP.HCM trong chương trình hợp tác lần thứ nhất, giai đoạn 2018-2021. Đây là tiền đề tạo động lực nâng cao hiệu quả hợp tác giai đoạn 2022-2025. Tôi đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện cần triển khai tích cực, hiệu quả từng nội dung đã ký kết. Để tránh lặp lại câu nói “chương trình hợp tác trong thời gian qua chưa tương xứng”, ngay sau khi ký kết này, tổ công tác chung (từ 5 đến 7 người) phải được thành lập và giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì. chỉ huy. . Trong tháng 7, Sở Khoa học và Công nghệ phải trình kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung đã ký kết. Trong mỗi quý, hai bên sẽ gặp gỡ để đánh giá tiến độ, hiệu quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Cùng với đó, đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn trong từng nội dung ký kết, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng cần quan tâm đến việc thiết kế chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trên từng lĩnh vực cho cán bộ quản lý và cán bộ dự án. quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, chương trình đặt hàng theo nhu cầu thực tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh Hung

Leave a Reply

Your email address will not be published.