Đề xuất nhiều chính sách phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội

Rate this post

Khảo sát tình hình thi hành Luật Thủ đô tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Phú Thọ. Hà Nội: Tích cực phối hợp hoàn thiện hồ sơ xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chiều 4/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo một số giải pháp tăng cường phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội trong điều kiện đổi mới mô hình chính quyền đô thị và thu hút nhân lực chất lượng cao của Thủ tướng Chính phủ. vốn để đề xuất cơ chế, chính sách sửa đổi Luật Thủ đô. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các chuyên gia, nhà khoa học.

Luật Thủ đô sửa đổi với những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Pháp chế – Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, sau 9 năm thi hành, Luật Thủ đô 2012 và các văn bản quy định chi tiết đã được ban hành. Thực tiễn đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội và công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ / TW ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 8 nhiệm vụ, giải pháp. luật chính. Trong đó có giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ đô với các cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô trong thời kỳ mới.

Đề xuất nhiều chính sách phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội
Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến chủ trì hội thảo.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô với những cơ chế, chính sách đặc thù nổi bật cho Thủ đô; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho Thủ đô trên một số lĩnh vực. Sớm tổng kết việc thực hiện mô hình điểm để khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Báo cáo nghiên cứu của Vụ Tổng hợp xây dựng pháp luật đề xuất mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) quận, huyện, thị xã.

Đồng thời, phân cấp cho chính quyền thủ đô được quyết định các vấn đề: Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; thành lập một số cơ quan chuyên môn sâu cấp thành phố và cấp huyện; tăng tỷ lệ đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách, bảo đảm mỗi quận, huyện, thị xã có ít nhất một đại biểu hoạt động chuyên trách.

Chính quyền Thủ đô cũng được phép ban hành các biện pháp xử lý hành chính hoặc các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính trong 3 lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, phòng cháy và chữa cháy; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố được quyết định một số vấn đề (phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đầu tư công và các vấn đề cấp bách khác …) giữa hai kỳ họp …

Về vấn đề thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của Thủ đô, báo cáo nghiên cứu cho rằng Hà Nội cần tuyển dụng trực tiếp những người tài năng, có năng lực, trình độ chuyên môn cao vào các ngành giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học. và công nghệ làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Thủ đô. Đồng thời quy định việc ký hợp đồng và quyết định chế độ tiền lương, thù lao theo cơ chế thỏa thuận đối với một số vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị của Thủ đô cần có trách nhiệm của người lao động. Có năng lực, kinh nghiệm và trình độ cao…

Trên cơ sở Nghị quyết số 97/2019 / QH14, thành phố Hà Nội đã thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 175 phường thuộc 12 quận, thị xã từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Theo đó, Thành phố không tổ chức Hội đồng nhân dân thành phố. phường, chính quyền địa phương ở phường là Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Đề xuất nhiều chính sách phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội
Toàn cảnh Hội nghị.

Bổ sung quy định về chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường

Từ thực tiễn địa phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Doãn cho biết, sau một năm triển khai, đến nay, qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị, việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019. / QH14 của Quốc hội tại Hà Nội cũng đã đạt được những kết quả bước đầu, xác định những hạn chế trong quá trình thực hiện để đề xuất các kiến ​​nghị. kiến nghị với Trung ương để hoàn thiện hơn nữa mô hình chính quyền đô thị.

Để việc thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị của Thành phố đạt hiệu lực, hiệu quả, Hà Nội đề nghị các ngành chức năng bổ sung quy định về phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, tăng phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Ủy ban nhân dân. mức công vụ đối với công chức phường; nghiên cứu đề xuất tăng mức phụ cấp cho người làm việc không chuyên trách ở phường, tổ dân phố.

Hướng dẫn việc sử dụng, quản lý, chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn phường, đảm bảo phù hợp tổ chức và hoạt động. của Ủy ban nhân dân phường.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 32/2021 / NĐ-CP về cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở phường: “Việc sử dụng và quản lý chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã thuộc Các tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở phường thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật và hướng dẫn của cơ quan. cơ quan có thẩm quyền “. Tuy nhiên, đến nay Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể về nội dung trên. Vì vậy, thành phố Hà Nội đề nghị sớm có quy định cụ thể đối với các chức danh cán bộ ở phường, đảm bảo đồng bộ với đội ngũ cán bộ phường. cán bộ công chức khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị …

Bỏ Hội đồng nhân dân cấp huyện và giữ nguyên Hội đồng nhân dân cấp phường, xã?

Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Văn phòng Chính phủ Đinh Dũng Sỹ đưa ra phương án khác về mô hình tổ chức chính quyền, đó là bỏ HĐND cấp quận, huyện và giữ nguyên HĐND cấp phường, xã vì xã, phường. cấp là cấp cơ sở. bởi đây là nơi gần dân nhất, gần dân nhất, cần phải nắm được, trong khi cấp huyện chỉ là cấp trung gian.

Đồng tình với nhiều đề xuất phân cấp, phân quyền cho Thủ đô nhưng ông Sỹ cho rằng cần xem xét để Thường trực HĐND quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ họp. Ông phân tích, cần tăng tính chuyên nghiệp của HĐND bằng cách tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, hoạt động thường xuyên hơn (có thể mỗi quý họp một lần). Điều này sẽ đảm bảo nguyên tắc hoạt động của HĐND TP tốt hơn việc giao cho Thường trực HĐND các quyền như trên (trừ trường hợp cấp bách, đột xuất).

Đồng tình việc giao quyền tự chủ cho TP trong thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Sỹ cũng đề xuất cơ chế ngân sách đặc thù cho Thủ đô, tối thiểu cho phép có tỷ lệ phân chia giữa ngân sách. Trung ương cấp ngân sách địa phương cho Hà Nội phải cao hơn quy định chung và Hà Nội được để lại toàn bộ số vượt thu năm sau so với số thu năm trước (không thực hiện so với dự toán).

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho rằng, cần đề xuất những cơ chế, chính sách mạnh dạn hơn nữa để tháo gỡ những nút thắt, tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển đột phá. Ông Tuấn cũng thừa nhận, cần nhấn mạnh vấn đề có hay không HĐND nhưng cơ chế hoạt động của HĐND phải như thế nào để đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published.