Điều kiện và trách nhiệm của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng

Rate this post

Câu trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 23 Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP của Chính phủ. Như sau:

1. Người chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi đủ điều kiện sống tại cơ sở trợ giúp xã hội phải bảo đảm các điều kiện và trách nhiệm sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

b) Có đủ sức khỏe, kinh nghiệm và kỹ năng chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi;

c) Có nơi ở, nơi ở ổn định của người tàn tật, người cao tuổi;

d) Có đủ điều kiện kinh tế;

đ) Chung sống với vợ hoặc chồng thì vợ hoặc chồng phải có đủ điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

2. Trường hợp không được tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi, người tàn tật:

a) Ngược đãi người già, người tàn tật;

b) Lợi dụng việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng để trục lợi;

c) Có hoàn cảnh kinh tế hoặc lý do khác dẫn đến không còn khả năng bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi, người tàn tật;

d) Vi phạm nghiêm trọng quyền của người được chăm sóc, nuôi dưỡng.

* Bạn đọc Hoàng Vĩnh Linh ở xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình hỏi: Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, mua bán giống vật nuôi?

Câu trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 9 Nghị định số 14/2021 / NĐ-CP của Chính phủ. Như sau:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi mua bán giống vật nuôi mà không lưu giữ, cập nhật đầy đủ hồ sơ giống vật nuôi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sản xuất từng loại giống vật nuôi không có hồ sơ giống, không cập nhật đầy đủ hồ sơ giống; không lưu hoặc lưu không đầy đủ hồ sơ theo quy định;

b) Cơ sở chăn nuôi lợn, gia cầm, đàn lợn giống, con giống cấp bố mẹ mà không có cán bộ kỹ thuật được đào tạo về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học. .

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đối với cơ sở nuôi giữ giống gốc, cơ sở tạo dòng, giống vật nuôi mà không có cán bộ kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các cơ sở. chăn nuôi, thú y, sinh học.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh dòng, giống vật nuôi mới chưa có kết quả khảo nghiệm hoặc kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh. được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc cho phép.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng giống vật nuôi đã bán ra thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

Quân đội của người dân

Leave a Reply

Your email address will not be published.