Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Gia Lai

Rate this post

Chú thích ảnh
Cảnh buổi làm việc.

Theo đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, Gia Lai là tỉnh đứng thứ hai cả nước, gần 50% là đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ tuyên truyền miệng có đóng góp rất lớn trong quá trình đó. tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tại Gia Lai, hiệu quả lớn nhất của công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh là ở cơ sở thôn, làng, tổ dân phố. Người có uy tín ở thôn, làng, tổ dân phố đã phát huy năng lực thông qua các đợt tuyên truyền miệng đến cộng đồng, cụm gia đình, thậm chí từng gia đình, cá nhân để mọi người chấp hành pháp luật. pháp luật, tập trung sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Giai đoạn 2018 – 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp tổ chức hội nghị bồi dưỡng lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên giáo ở cơ sở cho 4 xã thuộc 4 huyện được chọn làm điểm. Đồng thời, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy tổ chức hội nghị tập huấn cho lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở trên địa bàn.

Đến năm 2020, tỉnh Gia Lai đã có 17/17 địa phương hoàn thành việc xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền miệng ở 100% xã, phường, thị trấn với hơn 2.700 đồng chí trải khắp các thôn, làng, tổ dân phố. thành phố. Lực lượng này đã góp phần truyền tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chính sách, mục tiêu, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; thực trạng và giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; các chế độ, chính sách về an sinh xã hội, người có công, gia đình chính sách, người đỡ đầu; công tác vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các chính sách hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 … đến người dân.

Thông qua Hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức, các báo cáo viên được cung cấp những nội dung thông tin chọn lọc từ các hội nghị báo cáo viên của Trung ương và tình hình địa phương. đảm bảo tính khoa học, tính thời sự, tính định hướng. Qua đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nghị quyết, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cũng hướng dẫn các cấp ủy Đảng xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền miệng ở thôn, buôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh với hơn 6.000 người (tính đến tháng 6/2022). . Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên giáo ở cơ sở tỉnh Gia Lai”. Đề án được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023, nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở tinh gọn, đủ năng lực thực hiện công tác tuyên truyền miệng. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân ở khu dân cư.

Ông Tống Thới Mộc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, để đạt được kết quả tốt nhất, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai ngày càng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Nhiều phương tiện đã được trang bị và sử dụng có hiệu quả như máy tính xách tay, máy chiếu, máy ghi âm, máy ảnh kỹ thuật số, dàn âm thanh … góp phần đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền. miệng và nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên. Hiện 17/17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có phòng họp trực tuyến, 220/220 xã, phường, thị trấn được đầu tư trang thiết bị kết nối trực tuyến.

Qua buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị Trung tâm Thông tin Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn cụ thể việc xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp với đặc điểm chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ. tuyên truyền viên cấp cơ sở, tạo cơ sở để các tỉnh, thành phố ban hành văn bản cụ thể hóa Quy định 973 có tính khả thi về chế độ đãi ngộ đối với tuyên truyền viên. Đồng thời, tăng cường cung cấp nội dung thông tin, định hướng dư luận xã hội về những vấn đề nóng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ cho đội ngũ báo cáo viên, nhất là kỹ năng làm công tác tuyên truyền miệng, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp thu các ý kiến, kiến ​​nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai để chỉnh sửa, bổ sung. vào các quy định mới, đặc biệt là những quy định liên quan đến đề xuất về kinh phí và chế độ của chính quyền trung ương. Đồng thời, yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai hoàn thành báo cáo 15 năm thực hiện Chỉ thị 17 / CT-TW đúng tiến độ.

Trước đó, ngày 1/7, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiến hành khảo sát công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tại xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai).

Leave a Reply

Your email address will not be published.