Đoàn kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với Ban Giám đốc Ban Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hải Phòng.

Rate this post

(thitruongtaichinhtiente.vn) – Chiều ngày 12/9/2022 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) do Phó Thống đốc Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, Thành viên Hội đồng quản trị NHCSXH làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc thành phố Hải Phòng.Quang cảnh của buổi làm việc

Buổi làm việc có sự tham dự của đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố (Ban đại diện). .

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh TP Hải Phòng cho biết, thực hiện nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, HĐQT, Ban đại diện HĐQT thành phố đã chỉ đạo Ban đại diện HĐQT. đại diện các quận, huyện thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi; tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 40-CT / TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách xã hội tín dụng và Kết luận. Số 06-KL / TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT / TW; Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT / TW và Kết luận số 06-LK / TW; Chỉ đạo NHCSXH thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho thành phố quan tâm hơn nữa nguồn vốn ủy thác bổ sung qua NHCSXH để cho vay; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố và NHCSXH trong công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch; đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; rà soát đối tượng và kịp thời giải ngân, hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất theo Quyết định số 23/2021 / QĐ-TTg và số 33/2021 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. thủ tướng. Thủ tướng.

Việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, giúp hơn 25.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất. việc kinh doanh; 82 lượt hộ vay vốn để trang trải chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; trên 10.000 lượt hộ gia đình xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh đảm bảo môi trường; gần 5.500 lượt người vay vốn, duy trì và tạo việc làm; 75 lượt hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây mới, sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết 52/2019 / NQ-HĐND; 245 lượt khách hàng sinh viên vay vốn mua máy tính, thiết bị học tập;…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú nhấn mạnh: Hội đồng quản trị NHCSXH là mô hình hoạt động cụ thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác xóa đói, giảm nghèo. đói nghèo, thể hiện tính ưu việt của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, Ban Đại diện PG thành phố luôn bám sát chương trình hoạt động của Phân ban GĐPT Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 43/2022 / QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội và Nghị quyết 11 / NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Thống đốc yêu cầu Ban đại diện HĐQT thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết HĐQT, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt. Chỉ thị số 40-CT / TW, Kết luận số 06-KL / TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, cân đối ngân sách địa phương, chuyển cho Chi nhánh NHCSXH nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; Thường xuyên rà soát, kiện toàn thành viên Ban đại diện CMHS các cấp; triển khai kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, các Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT các cấp; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu, NHCSXH Chi nhánh TP Hải Phòng cần bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH và Hội đồng quản trị các cấp để triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn tín dụng chính sách và kiểm soát chất lượng tín dụng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, chính quyền cấp xã nắm tình hình các hộ vay vốn để đôn đốc thu hồi nợ đến hạn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cảm ơn đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. thành phố cũng như những kết quả mà Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Tiếp thu các ý kiến ​​đóng góp của Đoàn nhằm tiếp tục đẩy mạnh các mặt hoạt động của NHCSXH, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện xã hội. -chính sách phát triển kinh tế, mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ổn định và quyết định chính trị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *