Dữ liệu quốc gia về dân số

Rate this post

Hội nghị được kết nối tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ với điểm cầu các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quận, huyện, thị xã; phường, xã trên toàn quốc; với tổng số hơn 10.000 điểm cầu từ cấp xã đến Trung ương và hơn 130.700 lượt người tham gia.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Vũ Đức Đam; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông và thông tin.

Báo cáo sơ kết cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Đề án; đưa việc thực hiện Đề án 06 vào nội dung các phiên họp Chính phủ thường kỳ và ban hành 4 nghị quyết có nội dung chỉ đạo Đề án 06.

Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hai cuộc họp chỉ đạo 6 nhiệm vụ chung, 32 nhiệm vụ cụ thể. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì 14 cuộc họp với các bộ, ngành để chỉ đạo các nội dung của Đề án 06; ban hành 1 chỉ thị, 1 công văn, 7 thông báo với 49 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đến nay, 23/23 bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố, 705 đơn vị cấp huyện, 10.599 cấp xã đã xây dựng kế hoạch và thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06.

Điểm nổi bật là, Bộ Công an đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; Đồng thời, mở rộng triển khai 187/227 nhóm công vụ khác của lực lượng Công an nhân dân, trong đó việc cấp hộ chiếu trực tuyến, phân cấp đăng ký ô tô, xe máy cho cấp huyện, cấp xã được người dân đồng tình. Đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Bộ GD & ĐT đã triển khai đăng ký trực tuyến cho gần 1 triệu thí sinh (đạt 93,1%) …

Đến ngày 31/7/2022, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chính thức kết nối một số cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành; 4 doanh nghiệp nhà nước và 14 địa phương. Thông tin về giáo dục của gần 1,9 triệu công dân; thông tin hộ chiếu của hơn 1,3 triệu công dân; thông tin trên 1 triệu thuê bao di động để giải quyết dứt điểm nạn SIM rác …

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng qua; Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo của đơn vị, địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Chính phủ kiên trì, kiên định, kiên quyết, quyết liệt, quyết liệt triển khai đồng bộ, toàn diện từ trên xuống dưới để thực hiện có hiệu quả Đề án 06, là thực hiện Nghị quyết. của Đại hội Đảng lần thứ 13. Trong đó có việc hoàn thiện thể chế trong môi trường số, phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược trong môi trường số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong môi trường số; đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia để xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số. Với phương châm, mọi cải cách đều hướng tới người dân và doanh nghiệp; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, từ khi Đề án 06 được phê duyệt và Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án 06 đến nay, Tổ công tác của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quyết tâm tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao và đã đạt được những bước đầu tích cực. kết quả.

Thủ tướng khẳng định, những kết quả nêu trên cho thấy việc thực hiện Đề án 06 là hoàn toàn đúng đắn, đã đem lại hiệu quả rất cụ thể, thiết thực trong công tác quản lý, điều hành của các cấp, các ngành và các hoạt động. các hoạt động kinh tế, xã hội của người dân và doanh nghiệp; qua đó thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy quản trị quốc gia số, quản trị thông minh, góp phần phục hồi nhanh và phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Bên cạnh việc đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự nỗ lực, chung tay, tham gia hiệu quả của các doanh nghiệp công nghệ; sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai Đề án 06 cả về chỉ đạo, điều hành, xây dựng thể chế, triển khai dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực để thực hiện đề án và bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin …

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện đề án quan trọng này để góp phần tạo đột phá trong chuyển đổi. Một số nước quan điểm “chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn, rất chiến lược nhưng phải bắt đầu bằng hành động cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm đến đâu xong, không thể làm chung chung được”. phổ thông”.

Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, chủ tịch UBND các cấp phải xác định quyết tâm chỉ đạo quyết liệt Đề án; đồng thời quán triệt, tạo sức lan tỏa đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

“Dự án này là dự án của Chính phủ, không phải của Bộ Công an; phải khắc phục tư tưởng cục bộ, thông tin cát cứ, “quyền tôi, tôi nghĩa” dẫn đến mập mờ trong tổ chức thực hiện. Tất cả phải hướng tới lợi ích chung của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp ”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục duy trì thực hiện thường xuyên trong thời gian tới; đồng thời phát huy vai trò thường trực của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu từ nay đến hết năm 2022, tạo tiền đề cho các giai đoạn tiếp theo. nhiệm vụ của năm.

“Cần sớm xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đôn đốc trong quá trình thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời phê bình những cơ quan, đơn vị làm chậm; khen thưởng những cơ quan, đơn vị làm tốt, có nhiều sáng kiến, cách làm hay ”, Thủ tướng gợi ý.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế cho chuyển đổi số quốc gia nói chung, thực hiện Đề án 06 nói riêng; tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được xác định từ nay đến hết năm 2022, trong đó khẩn trương đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công. Các yếu tố cần thiết đã được xác định trong Đề án và 29 dịch vụ công. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trên môi trường trực tuyến; trước hết là quán triệt, vận động từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện và vận động người thân, gia đình hưởng ứng thực hiện. Tăng tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ chip điện tử, tài khoản định danh điện tử, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu nêu trên, nhất là trong các lĩnh vực: Thanh toán không dùng tiền mặt; xác minh tài khoản ngân hàng; cho vay tín chấp; tích hợp thông tin trên chứng minh nhân dân, tài khoản căn cước thay thế giấy tờ căn cước công dân… Trong đó, phải sớm giải quyết một số việc như: Bảo mật tài khoản điện thoại của chính chủ, làm sạch SIM rác; tạo tài khoản an sinh xã hội để chi trả lương hưu, trợ cấp thiên tai, dịch bệnh qua tài khoản …

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, phấn đấu đến cuối năm 2022 và đầu năm 2023 có khoảng 3-5 triệu người sử dụng ứng dụng công dân số quốc gia (VneID), tốc độ tăng trưởng ít nhất 5% / tháng. ; cung cấp 8-10 tiện ích nghiệp vụ cho ngành Công an như tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng …; cung cấp 8-10 tiện ích cho người dân: như căn cước, xác thực nhân thân, dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, vận chuyển nội địa, các dịch vụ tiện ích cho nhóm đối tượng yếu thế như người già, trẻ em, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số. , vân vân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, củng cố, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu hiện có, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. theo tiến độ của dự án. Khẩn trương kết nối dữ liệu tổng hợp dân cư vào Trung tâm Thông tin của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội.

Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu xây dựng Trung tâm điều phối dữ liệu dân cư, qua đó Trung tâm này kết nối, làm sạch, tương tác, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành. địa phương; triển khai các dịch vụ tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ kết nối song song với hệ thống dữ liệu của Trung tâm Điều phối này và thực hiện vai trò hết sức quan trọng khác là hỗ trợ các hệ thống nghiệp vụ của ngành Công an. riêng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống của các Bộ, ngành, địa phương; đề xuất cơ chế đặc thù để đầu tư khắc phục ngay các lỗ hổng về an ninh, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia; Trước mắt, việc kiểm tra, sửa chữa lỗ hổng phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ hoàn thành trong tháng 10/2022.

Các bộ, ngành, địa phương cần bám sát chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ bố trí nguồn lực thực hiện; bố trí đủ nhân lực, nhất là về quản lý, vận hành và công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện. Bộ Nội vụ tổng hợp, tổng hợp, đề xuất Chính phủ về nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án này; nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới về quản lý dân cư, xây dựng và tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu lớn thích ứng với đặc điểm tình hình Việt Nam; từng bước liên kết với hệ thống thông tin dân cư của các nước ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải tạo dựng và giữ vững niềm tin của người dân, doanh nghiệp; đặt người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong việc thực hiện Đề án này. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực, quyết tâm, triển khai hiệu quả để người dân, doanh nghiệp thấy được tiện ích, tiết kiệm, hiệu quả và bảo mật thông tin, từ đó đồng tình ủng hộ. , hưởng ứng tham gia thực hiện.

HUY LÊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *