Formosa Hà Tĩnh bị yêu cầu dừng cơ chế giám sát liên tục

Rate this post

Thu hút 13.752 lao động tại Khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh Hơn 250 doanh nghiệp sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Formosa Hà Tĩnh

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám sát quá trình khắc phục hậu quả vi phạm sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung xảy ra vào tháng 4/2016. Sự cố được đánh giá là nghiêm trọng, gây ra nhiều hậu quả xấu đến môi trường, kinh tế, xã hội Việt Nam.

Formosa Hà Tĩnh bị yêu cầu dừng cơ chế giám sát liên tục

Formosa Hà Tĩnh bị Bộ Tài nguyên và Môi trường dừng hoạt động sau sự cố ô nhiễm môi trường biển – Ảnh: BN

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Theo báo cáo của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh), tổng vốn đầu tư cho các công trình bảo vệ môi trường của dự án đến nay khoảng 1,4 tỷ đồng. USD, chiếm khoảng 10,9% tổng vốn đầu tư toàn dự án. Riêng hạng mục cải tạo, bổ sung các công trình bảo vệ môi trường đầu tư sau sự cố môi trường là hơn 350 triệu USD.

Sau 5 năm triển khai đồng bộ hoạt động của Hội đồng giám sát và Tổ quan trắc môi trường liên ngành đối với Formosa Hà Tĩnh, đến nay các vấn đề môi trường của Formosa Hà Tĩnh đã được kiểm soát chặt chẽ, nguồn nước được kiểm soát chặt chẽ. Khí thải phát sinh được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi thải ra môi trường. Hội đồng giám sát, đánh giá Formosa Hà Tĩnh đã hoàn thành việc khắc phục vi phạm và thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo vệ môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau sự cố môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương, bộ ngành liên quan đã triển khai các cơ chế theo dõi, đôn đốc Formosa Hà Tĩnh khắc phục hậu quả theo quy định. . Trong đó đã triển khai mô hình Hội đồng giám sát, Tổ giám sát liên ngành.

Từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2020, Hội đồng giám sát đã tổ chức 5 phiên họp vào các thời điểm quan trọng để thẩm định, đánh giá kết quả khắc phục các vi phạm của Formosa Hà Tĩnh.

Đặc biệt, Đoàn quan trắc liên ngành phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lắp đặt các trạm đo kiểm môi trường di động và thiết bị quan trắc xử lý nước thải (tần suất lấy mẫu 3 lần / ngày). ngày), khí thải (tần suất lấy mẫu 1 lần / ngày) của Formosa Hà Tĩnh.

Các đơn vị chức năng lập 4 trạm quan trắc nước thải và 24 trạm quan trắc khí thải tự động, truyền dữ liệu trực tiếp về cơ quan chức năng. Tổ chức giám sát liên ngành cũng đã tổ chức các đoàn giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với Formosa Hà Tĩnh trong suốt thời gian qua.

Kết quả đánh giá chất lượng chất thải và môi trường xung quanh khu vực Formosa Hà Tĩnh từ năm 2016 đến nay cho thấy, chất lượng nước thải ra biển của Formosa Hà Tĩnh từ tháng 7/2016 đến nay đều đạt quy chuẩn.

Đến tháng 9/2020, nhiều thông số ô nhiễm trong nước thải đã được cải thiện, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường nước biển ven bờ. Tương tự, kết quả quan trắc bụi, khí thải tại ống khói, ống xả thải của Formosa Hà Tĩnh đều đạt quy chuẩn. Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, 53 vi phạm hành chính của Formosa Hà Tĩnh về môi trường cũng đã được khắc phục.

Đến nay, các công trình sản xuất, công trình bảo vệ môi trường của Formosa Hà Tĩnh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành để vận hành chính thức theo quy định. pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phương án xả thải hiện tại của Formosa Hà Tĩnh; Đồng thời, dừng cơ chế giám sát thường xuyên, liên tục đối với Formosa Hà Tĩnh và chuyển sang cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về thanh tra đối với Formosa Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cam kết phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hà Tĩnh và các Bộ, ngành liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Formosa Hà Tĩnh theo quy định của pháp luật. quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.