Già làng Bon – Báo Lâm Đồng điện tử

Rate this post

Dù tuổi cao nhưng ông Kon Yong Ha Bong (Bon Liêng Krac 1, xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông) là một già làng, người có uy tín, luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn và bảo vệ môi trường. phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xóa bỏ tập quán lạc hậu, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.Già làng Kon Yông Ha Bổng luôn gần gũi, gắn bó với bà con trong buôn.
Già làng Kon Yông Ha Bổng luôn gần gũi, gắn bó với bà con trong buôn.

Thôn Liêng Krac 1 có 126 hộ, 677 nhân khẩu, 100% gia đình theo đạo Công giáo. Với đặc thù là thôn có đông đồng bào dân tộc M’Nông sinh sống, tư duy sản xuất còn lạc hậu, chậm chuyển biến… nên đời sống kinh tế của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Để vực dậy phong trào thi đua lao động sản xuất, tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, vai trò của các già làng, người có uy tín là rất quan trọng.

Già làng Kon Yong Ha Bong không chỉ là trí thức tiêu biểu của xã, mà còn là tấm gương tiêu biểu, tích cực trong các hoạt động xã hội ở địa phương. Già đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau như: Ban định canh, định cư của xã, Trưởng thôn, Trưởng bản Công giáo … Với lòng nhiệt tình, tận tụy với công việc của bon, tuổi già thường xuyên sâu sát với bà con để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vận động họ tích cực lao động trong sản xuất, hòa giải những vấn đề nảy sinh, xích mích, mâu thuẫn tại địa phương … Già Kon Yông Ha Bổng trình bày “Là già làng, muốn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thì phải đi sâu xuống cơ sở, kịp thời nắm bắt. tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân để từ đó có chính kiến, hình ảnh. vận động thích hợp. Ngoài ra, nhiều năm qua, tôi và cán bộ xã Bonn luôn gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu nên công tác tuyên truyền, vận động đã mang lại hiệu quả tích cực. cực, người dân tin và làm theo ”.

Ông Kon Yong Chung – người dân thôn Bon Liêng Krac 1 cho biết: “Già làng Hà Bổng là người rất nhiệt tình, thường xuyên gắn bó với cộng đồng. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, già làng Hà Bổng đã đã tích cực phối hợp với các chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể trong thôn vận động nhân dân hiến đất, tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn và bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. , các hủ tục lạc hậu được đẩy lùi, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao.

Cuộc sống của người dân Bon Liêng Krac 1 nói riêng và xã Đạ M’Rông nói chung chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm trước đây, do tập quán canh tác lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số nên cây trồng, vật nuôi không hiệu quả. Với vai trò của mình, người già luôn trăn trở tìm lối thoát nghèo cho bà con, Hà Bổng đã chủ động cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ tập trung phát triển kinh tế. như: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi, đa dạng hóa cây trồng với các mô hình trồng dâu nuôi tằm, trồng màu, chuyển đổi sử dụng các giống lúa lai năng suất cao, giống cà phê cao sản và triển khai mô hình chăn nuôi bò sinh sản. .. Các mô hình này đã phát huy hiệu quả thiết thực, đã và đang giúp người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Nếu như trước đây, số hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao thì nay tỷ lệ hộ nghèo ở các bon đã giảm xuống còn 44 hộ, hộ cận nghèo còn 40 hộ.

Ông Kra Jan Ha Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ M’Rông, nhận xét: “Già làng Kon Yông Ha Bông là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác tuyên truyền, vận động. nhân dân triển khai thực hiện.Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Trong công tác tuyên truyền, người cao tuổi luôn tìm tòi đổi mới bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương Người cao tuổi Hà Bổng luôn được gương mẫu thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; vận động Nhân dân hiến đất, cây trồng làm đường giao thông, các công trình phúc lợi; vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng chống tội phạm. và các tệ nạn xã hội. Tiểu bang. Trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy xã, của chi bộ, già làng Hà Bổng luôn có trách nhiệm cao trong việc vận động nhân dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu, nuôi tằm. thu nhập cao; thực hiện chăn nuôi có chuồng, trại nhằm tận dụng nguồn phân chuồng bón cho cây trồng nhằm tăng năng suất, sản lượng và thu nhập.

LAM PHƯƠNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *