Giao dịch điện tử sẽ được ứng dụng vào mọi hoạt động của đời sống xã hội

Rate this post

Sáng 19/9, tại phiên họp pháp luật tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày về dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, dự thảo sửa đổi lần này là sự kế thừa các quy định hiện hành trong Luật Giao dịch điện tử 2005. Đồng thời, dự thảo cũng hoàn thiện các chính sách bảo đảm giao dịch điện tử. hệ thống điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân.

Đáng chú ý, Luật Giao dịch điện tử quy định các yếu tố cơ bản có giá trị pháp lý được sử dụng để thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử, không quy định lại các nội dung mà luật khác đã quy định.

“Luật Giao dịch điện tử không làm thay đổi trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành trên các lĩnh vực. Các bộ, ngành thực hiện quản lý Nhà nước về nội dung giao dịch thuộc các lĩnh vực trên môi trường thực, nhưng trên môi trường điện tử thì vẫn chịu trách nhiệm quản lý phù hợp trong lĩnh vực đó.Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ.

Một trong những điểm quan trọng của dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) là mở rộng phạm vi điều chỉnh, trong đó có việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác, giấy tờ thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, khai tử; hối phiếu và các giấy tờ có giá khác. Nói cách khác, phạm vi ứng dụng của giao dịch điện tử đã “bao trùm” mọi hoạt động của đời sống xã hội.

Việc mở rộng này dựa trên thực tế hiện nay công nghệ số đã sẵn có, phổ biến, an toàn và đáng tin cậy, đáp ứng các yêu cầu đặt ra và bổ sung các quy định pháp luật về dịch vụ tin cậy trong luật.

Một nội dung khác là dịch vụ đáng tin cậy trong giao dịch điện tử. Chương 3 của dự thảo tập trung vào giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy trong giao dịch điện tử. Dự thảo cơ bản không thay đổi về nguyên tắc so với Luật Giao dịch điện tử năm 2005, nhưng quy định chi tiết việc sử dụng và công nhận chữ ký điện tử nước ngoài.

Về dịch vụ tin cậy, trong khi Luật Giao dịch điện tử năm 2005 chỉ quy định về dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử thì dự thảo sửa đổi lại quy định về “dịch vụ tin cậy”. Về an toàn thông tin và an ninh mạng trong giao dịch điện tử, dự thảo viện dẫn, yêu cầu tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng và bổ sung các quy định về an toàn thông tin. thông điệp dữ liệu.

Qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Khoa học – Công nghệ – Môi trường nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Giao dịch điện tử, nhưng cho rằng dự thảo luật báo cáo chưa phân tích đầy đủ, chưa làm rõ các nội dung. của pháp luật hiện hành vẫn còn phù hợp và cần được kế thừa; các vấn đề có ý kiến ​​khác nhau. Đặc biệt, dự thảo luật có mối quan hệ với nhiều luật khác có liên quan. Vì vậy, cần hết sức lưu ý đến tính đồng bộ và thống nhất.

“Các nội dung liên quan đến an ninh, an toàn mạng và thông tin mạng cần được quy định đầy đủ, chặt chẽ nhưng đảm bảo nguyên tắc không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, gây khó khăn, cản trở giao dịch. bản dịch điện tử ”Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ – Môi trường Lê Quang Huy nhấn mạnh.

Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, Thường trực Ủy ban Khoa học – Công nghệ – Môi trường tán thành việc mở rộng trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển mạnh và được ứng dụng rộng rãi. Luật pháp của một số nước trên thế giới cũng đã mở rộng phạm vi giao dịch điện tử ra nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, cần tiếp tục xem xét thận trọng, thấu đáo mức độ mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và lộ trình thực hiện để bảo đảm tính khả thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *