Giúp dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Rate this post

19/09/2022 13:03


Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp gấp, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS lên thoát nghèo vững chắc” (Con vận chuyển), các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh phối hợp với cấp quản lý, quyền hạn, các cơ quan vận hành nông dân khai thác nhiều mô hình hay, hiệu quả, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nông dân.

Theo ông A Cường – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum có văn bản chỉ đạo và Ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn thực hiện các cuộc vận động, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức đơn vị tổ chức đến toàn bộ đơn vị, cơ quan chức năng; ban hành kế hoạch thực hiện cuộc vận hành; chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố tích cực phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp thực hiện Cuộc vận động đến toàn bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Để hội viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, các cấp hội tích cực phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hàng năm lớp huấn luyện, hội thảo, nói chuyện chuyên đề nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân nói chung, hội viên nông dân là người DTTS nói riêng về kỹ thuật sản xuất nhiều loại cây trồng và vật nuôi; vận động hỗ trợ DTTS bỏ dần những hủ tục, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực nâng lên thoát nghèo, thực hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong sản xuất cho các hộ gia đình học tập, làm theo. Con vận chuyển đang tạo ra những hoạt động chuyển đổi trong đời sống hội viên và nông dân.
Riêng mô hình ở huyện Đăk Hà. Ảnh: VN

Để tìm hiểu sự chuyển đổi đó, chúng tôi nói về xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy. Chủ tịch Hội Nông dân xã A Việt Nam đưa tôi đến thăm mô hình cải tạo vườn tạp cây mít Thái, heo sọc thế giới của ông Đinh Cao (người Mường) ở thôn Đăk Tang. Cây mít Thái ông Thế trồng mới hơn 1 cho kết quả, heo hút năm phát triển thành nhiều đàn. Chỉ riêng mô hình dây dưa, ông Thế thu gần 300 triệu đồng / năm. “Thấy tôi sản xuất hiệu quả, nông dân đến học tập, mua heo con về nuôi, mô hình nhân rộng” – ông Thế xóa bạch.

Ở làng Chờ, xã Ya Ly, cùng với việc khai thác thủy sản trong lòng Ya Ly, hơn 10 hội viên nông dân thực hiện mô hình nuôi cá, tổ chức. Ông A Giáo, nuôi tôm lòng hay: Được sự quan tâm của chính quyền và Hội Nông dân xã, gia đình tôi nuôi dưỡng lòng hồ bán được 40 triệu đồng / năm, giúp gia đình ổn định đời sống và nâng cao thu nhập.

Theo Hội Nông dân tỉnh, các cấp Hội Nông dân phối hợp với các cấp, chính quyền địa phương xây dựng mô hình tổ chức, hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với mỗi xã một sản phẩm như: Tổ hợp tác điều hành rang xay ở xã Mô Rai (huyện Sa Thầy), Tổ hợp tác làm việc ở xã Đăk Tơ Lung (huyện Kon Rẫy), Tổ hợp tác nuôi dưỡng sao lấy nhung tại xã Ia Đal (huyện Ia H) ‘Drai).

Các cấp Hội Nông dân các huyện, thành phố thành lập nhiều chi, tổ, hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả. Theo đó, các chi, tổ, hội nghề nghiệp này, xây dựng mô hình “Chăn nuôi heo đen” xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi); “Hạt lúa nước chất lượng cao” ở xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi), xã Đăk Cấm (thành phố Kon Tum); “Rau sạch”, “Cải tạo tạp chí và xây dựng vườn rau gia đình” ở Sa Loong (huyện Ngọc Hồi); “Chăn nuôi bò sinh sản” tại xã Pô Kô (huyện Đăk Tô), thị trấn Đăk Glei (huyện Đăk Glei); “Nuôi ong rừng lấy mật tự nhiên” xã Đăk Plô, “Nhà đàn và phát triển dây trực tiếp” xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei); “Cây ăn trái” xã Văn Lem (huyện Đăk Tô), xã Đăk Hring (huyện Đăk Hà), xã Ia Chim (thành phố Kon Tum), thị trấn Đăk Rve (huyện Kon Rẫy); “Dải thổ cẩm” xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông).
Replication mô hình ở xã Ya Ly. Ảnh: VN

Kết quả cho thấy, ngay trong năm đầu tiên thực hiện Cuộc vận động, toàn tỉnh có 3.013 hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nhăn; bỏ dần các phong tục Lạc hậu, không trông chờ trở lại vào sự giúp đỡ của Nhà trợ giúp, tự lực lên Thoát nghèo vững chắc; 2.698 hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Trong quá trình thực hiện cuộc vận động, Hội Nông dân cấp chủ động lồng ghép một số chương trình, dự án với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo khổ. ; các dự án do chính quyền hỗ trợ. Đồng thời, thông qua nguồn vốn tự có của nông dân và cấp vốn ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội, ký quỹ Hỗ trợ dân cư và một phần nhỏ vận hành Bộ Nông nghiệp đóng góp hỗ trợ hội viên xây dựng điểm mô hình để làm rộng bề mặt nhân cơ sở.

Kết quả đạt được ban đầu thật đáng lệ. Tuy nhiên, cũng phải định nghĩa lại, một số hủ tục, Lạc hậu tập tin vẫn chưa thể xóa bỏ được; một số hiệu quả mô hình còn thấp, không huy động được đông đảo hội viên, nông dân tham gia.

Trước những yêu cầu đặt ra, Chủ tịch Hội Nông dân của tỉnh A Cường cho biết, Ban Thường vụ Hội Nông dân của tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp hội viên, nông dân đồng bào DTTS thay đổi suy nghĩ, cách làm, lên thoát khỏi nền tảng. Trong đó, các cấp hội tiếp tục tổ chức cho Bộ trưởng, hội viên nông dân học tập kinh nghiệm các mô hình áp dụng tiến trình khoa học kỹ thuật vào sản xuất, theo phương châm lấy “Nông dân dạy dân” cho nhân viên width.

Văn Nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *