Hà Nội chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư 33 dự án với hơn 5.700 tỷ đồng

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.