Hàng loạt hạn chế trong xây dựng và quản lý vốn

Rate this post

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã công bố kết quả kiểm toán tổng thể và chuyên đề tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua đó cho thấy công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư còn nhiều hạn chế.

DỰ ÁN KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

Điều này thể hiện ở việc chưa lập, trình duyệt, chưa thẩm định, chậm quy định; phê duyệt chủ trương không xác định rõ nguồn và khả năng cân đối vốn, trước khi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, không đúng thẩm quyền, không phù hợp với quy hoạch, không sát thực tế phải điều chỉnh; chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư không đủ điều kiện theo quy định.

Về công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án, Kiểm toán Nhà nước cho rằng vẫn còn tình trạng khảo sát, thí nghiệm không cần thiết ở giai đoạn lập dự án; thiết kế không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia; lập dự án đầu tư không đúng chủ trương đầu tư, chưa xác định rõ nguồn vốn, chưa hoàn thiện thủ tục, chưa thống nhất quy hoạch, không phù hợp với quy hoạch, chưa xem xét đầy đủ. các yếu tố, phải được điều chỉnh; thẩm định điều chỉnh dự án quá thời gian thực hiện dự án; phê duyệt dự án khi chưa chấp thuận chủ trương đầu tư, không khảo sát lập, thẩm định dự án, không lập kế hoạch bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện, xác định không chính xác tổng mức đầu tư. nhiều điều chỉnh; xác định chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng không phù hợp với thực tế phải điều chỉnh, vượt kế hoạch vốn trung hạn mà chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường; phê duyệt bản vẽ thiết kế cơ sở không đúng thẩm quyền.

Với công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán: khảo sát, thiết kế chưa đầy đủ, chính xác; hồ sơ thiết kế chưa hợp lý, thiếu cơ sở, không tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật; chỉ dẫn kỹ thuật không phù hợp với yêu cầu và hồ sơ hợp đồng; chưa thực hiện thiết kế thành phần vật liệu của cấp phối theo quy định; tính toán không chi tiết, đầy đủ, sai khối lượng, đơn giá, không sát thực tế phải điều chỉnh lại; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán không phù hợp với quy hoạch; thay đổi quy mô dự án nhưng chưa được phê duyệt điều chỉnh trước khi thực hiện; chưa tận dụng đất thừa, vật tư, vật liệu tận thu; chưa lập danh mục, số lượng, cấu hình trang thiết bị y tế; phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ thi công khi chưa đủ thủ tục; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình sau khi công trình hoàn thành; Dự toán lập, thẩm định, phê duyệt không đúng tỷ lệ dự phòng làm tăng giá gói thầu.

Trong công tác lựa chọn nhà thầu: nhiều địa phương không lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu không đúng quy định, kế hoạch đấu thầu chưa nêu rõ nguồn vốn, không phù hợp với tiến độ thực hiện dự án; kế hoạch mua sắm sửa đổi khi chưa có báo cáo thẩm định phê duyệt trước; hồ sơ mời thầu sai tiên lượng, thiếu hoặc thừa một số hạng mục, không quy định mức tạm ứng theo quy định, nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, đưa ra yêu cầu không theo ý muốn. phù hợp, giá gói thầu chưa được cập nhật trong vòng 28 ngày trước ngày mở thầu dẫn đến phải xử lý tình huống; thời gian xét thầu chưa đạt kế hoạch, chưa làm rõ đơn giá bất thường; áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, phân chia gói thầu, chỉ định thầu không đúng quy định; không đăng thông tin về đấu thầu; tỷ lệ tổ chức đấu thầu qua mạng ở nhiều địa phương chưa đảm bảo lộ trình, chưa thực hiện đấu thầu qua mạng.

NHIỀU DỰ ÁN TIẾN ĐỘ CHẬM

Còn việc đàm phán, ký kết hợp đồng xây dựng, việc lựa chọn hình thức hợp đồng chưa phù hợp; các điều khoản hợp đồng không chặt chẽ và không đầy đủ; việc thương thảo, ký kết hợp đồng, phân chia tiến độ chưa phù hợp với điều kiện của hồ sơ mời thầu; ký hợp đồng không trích 5% tiết kiệm theo quy định của Bộ GTVT, không trừ thuế nhập khẩu theo quy định, không đúng tỷ lệ theo thỏa thuận liên danh giữa các nhà thầu liên danh; ký hợp đồng trọn gói không đúng quy định; hợp đồng bảo hiểm được ký sau thời điểm bắt đầu; không mua bảo hiểm theo cam kết; chủ đầu tư chưa rà soát quyết toán tạm ứng hợp đồng của dự án dừng thi công do vướng mặt bằng để có biện pháp thu hồi; Hợp đồng chưa được điều chỉnh đối với các hạng mục, công việc tạm tính hoặc thay đổi.

Với công tác quản lý chất lượng: hồ sơ quản lý chất lượng còn thiếu và chưa đầy đủ; công tác khảo sát chưa đánh giá đầy đủ các số liệu địa chất, chưa lập quy trình bảo trì; một số gói thầu chưa hoàn thiện kết quả thực nghiệm; thiếu hồ sơ theo dõi quyết toán; phê duyệt phương án rà phá bom mìn vượt mức quy định; thi công không đảm bảo chất lượng; bản vẽ hoàn công không đúng quy định; công trình hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu theo quy định; không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Trong đó, tiến độ triển khai nhiều dự án chậm hơn 12 tháng so với quyết định phê duyệt, cá biệt có dự án triển khai hơn 18 năm vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bổ sung, thay đổi nhiều hạng mục, bố trí vốn không đúng tiến độ và do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Về công tác nghiệm thu, thanh toán: thi công không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, thanh toán vượt cơ cấu tổng mức đầu tư; việc chậm thu hồi các khoản tạm ứng quá thời gian quy định vẫn còn xảy ra ở hầu hết các địa phương được kiểm toán hoặc thu hồi không đúng thời hạn; dự án, gói thầu chậm hoặc chưa xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với khối lượng được nghiệm thu; thanh toán khối lượng hoàn thành chưa làm thủ tục; chậm nghiệm thu bàn giao, chuyển giao công nghệ đưa vào sử dụng; tạm ứng, thanh toán kinh phí giải phóng mặt bằng khi chưa có dự toán; thanh toán thừa của quyết toán AB; Cũng có nhiều trường hợp kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán sai khối lượng, đơn giá, định mức hoặc không đầy đủ thủ tục, chứng từ, điều kiện thanh toán đã được kiểm toán phát hiện và kiến ​​nghị xử lý, khắc phục.

Leave a Reply

Your email address will not be published.