Hiệu quả dòng vốn chính sách tại Tam Tiến | Báo Quảng Nam TRỰC TUYẾN

Rate this post

Tín dụng ưu đãi là nguồn lực xã hội quan trọng giúp hộ nghèo và các nhà hoạch định chính sách ở xã Tam Tiến (Núi Thành) xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người dân xã Tam Tiến triển khai nhiều hoạt động nuôi trồng thủy sản hiệu quả.  Ảnh: VIỆT QUANG
Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người dân xã Tam Tiến triển khai nhiều hoạt động nuôi trồng thủy sản hiệu quả. Ảnh: VIỆT QUANG

Ở xã ven biển Tam Tiến có nhiều tấm gương thoát nghèo nhờ vay vốn tín dụng chính sách như Nguyễn Tấn Bích, Trần Đình Tốt, Nguyễn Công, Lê Châu Thuật (đều là hội viên Hội Cựu chiến binh xã. Tam Tien Commune). .

Ông Phạm Văn Hiếu – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tam Tiến cho biết, từ nguồn vốn ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Núi Thành, hội đã thành lập được 5 tổ tiết kiệm & vay vốn. thu hút 233 hộ cựu chiến binh vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh với dư nợ gần 12,2 tỷ đồng.

“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cán bộ ngân hàng chính sách và các cơ quan ban ngành của huyện, xã để quản lý tốt nguồn vốn vay, chuyển giao kỹ thuật giúp các hộ phát triển kinh tế. Đến nay, công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức tốt nên người vay thực hiện tốt trách nhiệm trả nợ nên đảm bảo chất lượng các khoản tín dụng chính sách ”, ông Hiếu nói.

Ông Nguyễn Xuân Luận – Chủ tịch UBND xã Tam Tiến cho biết, dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt gần 59,6 tỷ đồng với 1.199 hộ còn dư nợ (tăng 73 lần so với 20 năm trước). Chất lượng tín dụng luôn được giữ vững, toàn xã không có nợ quá hạn, khoanh nợ.

Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nên số hộ nghèo của xã chỉ còn 69 hộ (2,5%). Không chỉ xóa đói giảm nghèo, tín dụng chính sách còn có vai trò rất lớn giúp địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, tránh tệ nạn tín dụng đen, ổn định an ninh, trật tự xã hội. .

“Chúng tôi bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tín dụng ưu đãi ở các địa phương. diện tích. Từ đó, các hội, đoàn thể nhận ủy thác, trưởng thôn, các chi hội cơ sở tuyên truyền, vận động đưa nguồn vốn đến với hộ nghèo, chính sách, giúp họ xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả ”, ông Luận nói.

Hội Nông dân xã Tam Tiến đang quản lý gần 18,7 tỷ đồng vốn chính sách, thành lập 9 tổ TK&VV với 395 thành viên vay vốn, chủ yếu đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. không có nợ quá hạn.

Nổi bật là các chương trình cho vay do Hội Nông dân xã Tam Tiến quản lý là cho vay hộ nghèo; cho vay sinh viên; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; cho vay hộ cận nghèo và nước sạch – vệ sinh môi trường. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp người dân có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đánh giá về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã Tam Tiến, ông Ngô Đức Ân – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho rằng, điểm nổi bật là huyện đã áp dụng đồng bộ các chính sách hỗ trợ, phát huy được thế mạnh của chính sách. của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *