Học viện Lục quân không ngừng nâng cao tiềm lực khoa học quân sự

Rate this post

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo.

Từ năm 2012 đến nay, Học viện Lục quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 791 nghiêm túc, chặt chẽ, sáng tạo. Theo đó, hoạt động nghiên cứu khoa học được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Học viện đã chủ động nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện cơ chế, quy trình quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường; bám sát định hướng hiện đại hóa quân đội và phù hợp với nhu cầu, năng lực, tiềm lực và điều kiện thực tế của học viện. Phong trào nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tuổi trẻ sáng tạo diễn ra sôi nổi, thiết thực, đạt kết quả tốt.

Trong giai đoạn 2013-2022, Học viện đã hoàn thành 11 đề tài khoa học cấp Bộ, 27 đề tài cấp ngành, 172 đề tài cấp cơ sở, 25 sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật, hơn 1.800 tài liệu cấp Bộ, ngành, cấp Học viện. với các đề tài khoa học, sách tổng kết chiến tranh, sách lịch sử đơn vị,… Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp hiện đại hóa quân đội. , xây dựng Học viện chính quy, hiện đại, mẫu mực và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà học viện đã đạt được; Đồng thời lưu ý, trong thời gian tới, Học viện cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình thực hiện nghị quyết, bám sát 4 mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra, tăng số lượng đề tài nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. trong và ngoài nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, học viên và nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam. ; trong đó chú trọng nghiên cứu chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy trên cơ sở ứng dụng thành tựu mới của khoa học, công nghệ … không ngừng nâng cao tiềm lực khoa học quân sự của Học viện Lục quân.

Tin, ảnh: VÕ ĐÌNH ĐÔNG

Leave a Reply

Your email address will not be published.