Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bầu Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật

Rate this post

ANTD.VN – Nhà báo – nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa được Ban Chấp hành bầu bổ sung vào Hội đồng nghệ thuật và giữ chức Chủ tịch, thay cho nghệ sĩ nhiếp ảnh. Trần Phong.

Vì lý do sức khỏe, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong đã nộp đơn từ chức Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật. Sau khi thảo luận, cân nhắc, Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã đồng ý nguyện vọng của NSNA Trần Phong và đề nghị anh tiếp tục tham gia Hội đồng nghệ thuật với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật. .

Sau đó, Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tiến hành bỏ phiếu bầu nhân sự cho Hội đồng nghệ thuật. Thông qua việc bỏ phiếu kín dân chủ, khách quan, NSNA Lê Nguyên được bầu bổ sung vào Hội đồng nghệ thuật và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật. NSNA Trần Phong được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020 – 2025).

Nhà báo Lê Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật - Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam khóa 1

Nhà báo – NSNA Lê Nguyên đạt danh hiệu Nhiếp ảnh gia đặc biệt xuất sắc của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (E.VAPA / G), Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế FIAP (E) (E). .FIAP), hiện là Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Trước đó, NSNA Lê Nguyên còn là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa VIII (2014 – 2019), nguyên Tổng Biên tập Báo Ảnh Đất Mũi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.