Hội tụ đủ các điều kiện để tạo ra sự ‘bứt phá’ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Rate this post

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Minh Đức / TTXVN

Để hiểu rõ hơn về quy hoạch, chiến lược và nguồn lực xúc tiến đầu tư, nâng tầm Đồng bằng sông Cửu Long, phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng về nội dung này. .

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xin Bộ trưởng cho biết Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những chính sách cụ thể gì để thúc đẩy vùng. sự phát triển. ?

Trước hết, phải khẳng định rằng Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí, vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng. Khu vực này mặc dù đã có sự phát triển mạnh mẽ và vượt bậc nhưng cũng luôn phải đối mặt với nhiều thách thức. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong những năm qua rất quan tâm đến Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ nhất, Đảng ta có chủ trương với tầm nhìn, mục tiêu, quan điểm lớn trong Nghị quyết số 13-NQ / TW của Bộ Chính trị về chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng trở thành vùng hiện đại, phát triển nhanh và bền vững, toàn diện, sinh thái, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa sông nước.

Cách đây 2 ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Nghị quyết số 78 / NQ-CP ngày 18/6/2022 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ / TW.

Tiếp đó, Nghị quyết số 120 / NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu đã làm thay đổi sâu sắc cách nhìn về vùng theo tinh thần thiên vị.

Cùng với đó, Quy hoạch tổng thể vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 287 / QĐ-TTg ngày 28/02/2022 với những định hướng chiến lược quan trọng mở ra tầm nhìn mới, tư duy mới, giá trị mới và cơ hội mới cho người dân địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Phát triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long vừa là trách nhiệm vừa là nguồn cảm hứng. Nói đến ĐBSCL, không chỉ tôi mà nhiều lãnh đạo khác luôn có một niềm hứng khởi, trăn trở là làm sao để vùng này phát triển ngày càng giàu mạnh, người dân hạnh phúc hơn. , cuộc sống của họ không bấp bênh và gặp quá nhiều thử thách như bây giờ.

Không chỉ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bản thân tôi mà ai cũng mong muốn ĐBSCL sẽ khoác lên mình một diện mạo mới tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng. Tôi nghĩ, hiện nay chúng ta có đủ mọi điều kiện để tạo ra những “đột phá” cho khu vực.

Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chúng tôi đã phối hợp với nhóm 6 ngân hàng phát triển (WB, ADB, AFD, KfW, JICA, KEXIM) huy động được hơn 2 tỷ USD cho 20 dự án của Bộ Nông nghiệp và Sự phát triển. phát triển nông thôn, Bộ GTVT và 13 tỉnh, thành ĐBSCL trong khuôn khổ vốn vay nước ngoài để phát triển bền vững vùng thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đây không chỉ là nguồn vốn đầu tư quan trọng, vốn ODA và vốn vay ưu đãi còn đóng vai trò là nguồn vốn “mồi” để thu hút vốn đầu tư của khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài.

Quy hoạch tổng thể vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt và công bố vào ngày 21 tháng 6. Thưa Bộ trưởng, quy hoạch có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của vùng?

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long là quy hoạch vùng đầu tiên được tổ chức theo phương thức tổng hợp đa ngành theo quy định của Luật Quy hoạch, nhằm cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm và mục tiêu phát triển vùng. 13 / NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là chủ trương lớn của Bộ Chính trị với nhiều quan điểm mới, mang tính đột phá. phát triển nhanh và bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.

Quy hoạch tổng thể vùng ĐBSCL được xây dựng theo quan điểm phát triển “đón đầu”, “chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu” theo tinh thần Nghị quyết số 120 / NQ-CP về phát triển bền vững. Đồng bằng sông Cửu Long bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong đó chủ động tạo ra sự phát triển thông qua giải quyết vấn đề tổng thể của phát triển vùng, xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh, xác định các vấn đề trọng tâm và xây dựng các ưu tiên chiến lược. khu vực trong tương lai gần.
Theo tôi, đây cũng là cơ sở để điều phối phát triển vùng và phân bổ hiệu quả các nguồn lực, nhất là đất đai, vốn đầu tư, xây dựng danh mục các dự án ưu tiên cấp vùng. .

Từ quy hoạch này, các bộ, ngành Trung ương và địa phương sẽ xác định được những cơ hội và thách thức mới, từ đó cơ cấu lại các ngành kinh tế để có bước phát triển mới.

Không chỉ vậy, Quy hoạch ĐBSCL còn là cơ sở để lập các quy hoạch cấp tỉnh, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan.

Một kỳ vọng khác là với việc ban hành và thực hiện Quy hoạch tổng thể ĐBSCL sẽ tạo ra một làn sóng đầu tư và phát triển mới trong vùng.

Đây là quy hoạch tổng thể lồng ghép chiến lược phát triển, tổ chức không gian phát triển, kết cấu hạ tầng và bố trí ngay các nguồn lực để triển khai, thực hiện quy hoạch, để ĐBSCL phát triển nhanh và bền vững. vững vàng, đột phá.

Có nhiều rủi ro, thách thức nhưng khi quản trị tốt sẽ tạo ra giá trị mới cho các địa phương nói riêng, toàn vùng nói chung, cho các nhà đầu tư và đặc biệt là cho người dân có mức sống cao. hạnh phúc hơn, an toàn và đầy đủ hơn, thịnh vượng hơn. Ý nghĩa này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu cốt lõi của Nghị quyết số 13-NQ / TW là lấy nhân dân làm trung tâm, mục tiêu, động lực phát triển.

Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, thông qua Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long, người dân trong vùng sẽ có cuộc sống hạnh phúc, được sử dụng các dịch vụ công tốt nhất từ ​​y tế đến giáo dục, có việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống cao hơn. Đây cũng là mục tiêu của Nghị quyết số 13-NQ / TW nhằm mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho 20 triệu người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Xin Bộ trưởng cho biết thêm về những nội dung đột phá trong Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long để giúp vùng phát triển bền vững?

Theo tôi, đột phá đầu tiên và lớn nhất là phát triển hài hòa, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên ba trụ cột là kinh tế – xã hội và môi trường.

Tiếp theo, phát triển theo hướng thời tiết thuận lợi, thích ứng, tôn trọng và không can thiệp quá sâu vào quy luật tự nhiên, phát triển bền vững theo phương châm sống chung với lũ, sống chung với mặn, hạn, thiếu nước. , phù hợp với điều kiện thực tế. Lấy con người làm trung tâm, mục tiêu, động lực phát triển; lấy tài nguyên nước làm yếu tố cốt lõi để phát triển; đồng thời chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, hệ sinh thái tự nhiên.

Nước lợ từng được coi là thách thức nhưng hiện nay, với tư duy thay đổi, chúng ta biến thách thức thành cơ hội, coi nước lợ là tài nguyên.

Nếu như trước đây, chúng ta phát triển theo hướng manh mún, manh mún, không tập trung, không tạo động lực thì nay Quy hoạch đặt ra yêu cầu nông nghiệp, công nghiệp, đô thị đều phải tập trung. .

Về nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng với sự thay đổi của điều kiện tự nhiên, theo 3 tiểu vùng sinh thái gồm vùng ngọt hóa quanh năm, vùng chuyển đổi nước lợ và vùng chuyển tiếp ven biển. mặn – lợ; Đồng thời, phát triển 8 trung tâm đầu mối nông nghiệp gắn với các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, kết nối với các đầu mối hạ tầng để hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao giá trị và hiệu quả. và thúc đẩy đổi mới sáng tạo với các sản phẩm nông nghiệp chính của vùng.

Chủ trương sớm đầu tư tuyến đường ven biển đã được đưa vào quy hoạch. Tuyến đường ven biển mở ra một không gian mới cho sự phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long để thúc đẩy kinh tế biển, tạo hành lang kinh tế bao gồm phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và đô thị. kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành “huyết mạch” quan trọng.

Xin Bộ trưởng cho biết cụ thể về nguồn lực và cách thức xúc tiến đầu tư vào Đồng bằng sông Cửu Long để thực hiện quy hoạch?

Điều kiện đầu tư từ các nguồn địa phương trong vùng cũng như thu hút đầu tư từ xã hội đối với ĐBSCL còn nhiều khó khăn. Vì vậy, cần có sự ưu tiên của Trung ương về nguồn lực để giúp ĐBSCL.

Giai đoạn 2021-2025, tổng mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến ​​hỗ trợ cho các dự án trên địa bàn quản lý dự kiến ​​khoảng 266.000 tỷ đồng, tăng 20% ​​so với giai đoạn 2016-2020. trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương khoảng 162.000 tỷ đồng, ngân sách trung ương khoảng 82.000 tỷ đồng, vốn nước ngoài (ODA) 22.000 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước dự kiến ​​giai đoạn 2021-2025 khoảng 388.000 tỷ đồng. Với nguồn vốn được bố trí như trên, chúng ta sẽ có điều kiện để hoàn thành một số công trình trọng điểm của vùng như: Mở đường cao tốc, nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự-Vĩnh Hưng, đấu nối và hoàn thiện hệ thống thủy lợi, các công trình trữ nước, chống mặn. xâm nhập …

Về nguồn vốn FDI, so với các vùng khác, đến năm 2021, tổng vốn đầu tư FDI của ĐBSCL sẽ tăng khá so với các năm trước. Nguồn vốn FDI vào đây đang trở nên đa dạng, linh hoạt và sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho các ngành.

Xin Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, tham mưu cơ chế, chính sách gì để đảm bảo tính kết nối của Đồng bằng sông Cửu Long?

Về cơ chế, chính sách bảo đảm liên kết vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu, hoàn thiện thể chế điều phối vùng ĐBSCL theo hướng tăng cường vai trò của các địa phương trong Hội đồng điều phối. vùng, thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nghiên cứu và đào tạo trong việc triển khai các hoạt động liên kết, xây dựng quy chế liên kết vùng.

Ngoài ra, huy động vốn đầu tư cũng là việc cần tập trung thực hiện; trong đó, vốn đầu tư công dành cho các dự án đầu tư liên kết vùng đã được xác định trong quy hoạch; đồng thời, thu hút vốn vay từ các tổ chức tài chính quốc tế, hoặc đầu tư cổ phần của các nhà đầu tư tư nhân thông qua hình thức PPP; nghiên cứu mở rộng việc chi trả cho các mô hình dịch vụ hệ sinh thái ở Đồng bằng sông Cửu Long để có nguồn đầu tư phục hồi hệ sinh thái.

Cùng với đó là tăng cường thu hút đầu tư tư nhân trong và ngoài nước; xây dựng chiến lược xúc tiến toàn diện, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng tỷ trọng giá trị nội địa, thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước.

Về nguồn lực tại chỗ, các địa phương cần tập trung ngân sách có trọng tâm, trọng điểm cho các dự án có hiệu quả cao, có sức lan tỏa lớn, mạnh dạn hơn trong thu hút đầu tư để bổ sung nguồn lực đầu tư. lợi ích xã hội của chính họ.

Xin chân thành cảm ơn Bộ trưởng!

Leave a Reply

Your email address will not be published.