HoSE cắt giảm margin với 62 cổ phiếu trong quý IV / 2022, bao gồm FLC, HAG, HVN, LHG, TGG, TDH, ITA, …

Rate this post

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã công bố danh sách 62 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV / 2022.

Đây chủ yếu là các cổ phiếu quen thuộc bị cảnh báo, kiểm soát như CIG, DLG, DXV, HNG, HOT, HU1, HU3, ITA, MCG, OGC, PMG, PTL, RDP, SCD, SII, SJD, TCR, TNI, TTF, VFG , VOS, …

Xuất hiện trong danh sách còn có các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như FLC, GAB, HAI. Mã chứng khoán ROS không còn trong danh sách do đã bị hủy niêm yết từ ngày 5 tháng 9. Về lý do bị cắt margin trong quý IV, cổ phiếu GAB đã nằm trong danh sách hạn chế giao dịch từ ngày 5/10, trong khi FLC và HAI bị bị tạm ngừng giao dịch, chưa rõ thời gian trở lại sàn.

Một số cổ phiếu “nóng” trong thời gian trước cũng bị cắt margin trong quý III như TGG của Louis group; mã JVC, NVT của nhóm “DNP-Tasco” …

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines, HAG của Hoàng Anh Gia Lai cũng tiếp tục bị cắt margin trong quý IV do nằm trong diện kiểm soát của HoSE. Với việc bị cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2022, mã chứng khoán ngành bất động sản khu công nghiệp LHG – Long Hậu cũng bị HoSE cắt hợp đồng trong quý IV năm nay.

Ngoài ra, danh sách 62 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trong quý IV, và một số cổ phiếu niêm yết dưới 6 tháng không được tham gia giao dịch ký quỹ như FIR, chứng chỉ quỹ FUEVTVGF4 của Quỹ đầu tư. . Trưởng nhóm Thiên Việt 4, FUEDCMID của DCVFMVNMIDCAP ETF.

Một số nguyên nhân dẫn đến việc cắt lợi nhuận biên còn là việc công ty bị âm số lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ / LNST trên BCTC hợp nhất 6 tháng năm 2022 như AGM, ASP, BCE, HAS, KHP, MHC. , POM, PSH, PTC, SBV, SJF … hoặc Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về vi phạm thuế như SCS, TDW.

Hai chứng chỉ quỹ FUEIP100 của IPAAM VN100 ETF và FUEKIV30 của KIM Growth VN30 ETF cũng không được phép giao dịch ký quỹ trên HoSE trong quý IV do quỹ đầu tư đại chúng có giá trị tài sản ròng ít nhất một tháng. NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá dựa trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng trong 3 tháng liên tiếp.

HoSE cắt giảm margin với 62 cổ phiếu trong quý IV / 2022, bao gồm FLC, HAG, HVN, LHG, TGG, TDH, ITA, ... - Ảnh 1.
HoSE cắt giảm margin với 62 cổ phiếu trong quý IV / 2022, bao gồm FLC, HAG, HVN, LHG, TGG, TDH, ITA, ... - Ảnh 2.
HoSE cắt giảm margin với 62 cổ phiếu trong quý IV / 2022, bao gồm FLC, HAG, HVN, LHG, TGG, TDH, ITA, ... - Ảnh 3.
HoSE cắt giảm margin với 62 cổ phiếu trong quý IV / 2022, bao gồm FLC, HAG, HVN, LHG, TGG, TDH, ITA, ... - Ảnh 4.
HoSE cắt giảm margin với 62 cổ phiếu trong quý IV / 2022, bao gồm FLC, HAG, HVN, LHG, TGG, TDH, ITA, ... - Ảnh 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *