Kể tên những doanh nghiệp nhà nước lỗ nghìn tỷ thuộc diện kiểm soát đặc biệt?

Rate this post

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước đã “điểm danh” một số khoản đầu tư của Tập đoàn, Tổng công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác thua lỗ, mất vốn, không có khả năng thanh toán. nợ đến hạn… Thậm chí nhiều doanh nghiệp bị đưa vào diện giám sát đặc biệt như VNS: Công ty TNHH MTV Tôn Phú Mỹ – VNSteel, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên,….

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã có báo cáo gửi Quốc hội tổng kết kết quả kiểm toán năm 2021, trong đó chỉ ra nhiều tồn tại khi thực hiện kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty, công ty.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước cho biết, năm 2021, đơn vị này đã kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2020 của 73 doanh nghiệp thuộc 16 tập đoàn, tổng công ty và công ty.

Theo báo cáo này, có 15/16 tập đoàn, tổng công ty kinh doanh có lãi. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của nhiều đơn vị ở mức cao như: PVGas hơn 8.169 tỷ đồng, VNPT hơn 5.719 tỷ đồng; MobiFone 3.819 tỷ đồng … Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho biết, một số khoản đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn bị thua lỗ, mất vốn.

Nhiều doanh nghiệp đầu tư thua lỗ…

Trong báo cáo, Kiểm toán cũng nêu tên một số đơn vị đầu tư kém hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, thua lỗ lớn; một số khoản đầu tư của tập đoàn, tổng công ty vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị lỗ, mất vốn; tiền cổ phần hóa chưa được thanh toán kịp thời. Ví dụ, như:

Công tykhông có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn như: Công ty mẹ – Vinachem; Công ty mất cân đối tài chính VNS: Công ty mẹ, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty TNHH MTV Tôn Phú Mỹ – VNSteel.

Một số đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, thất thoát lớn như Công ty mẹ – Vinachem với 05/22 công ty con lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là 15.473,64 tỷ đồng và 01 công ty con ngừng hoạt động.

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (có 3 công ty con, liên kết ngừng hoạt động, không có khả năng phục hồi sản xuất).
Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (có 03 công ty con, liên kết ngừng hoạt động, không có khả năng phục hồi sản xuất).

Được biết, VNS: Công ty mẹ (có 04 công ty con, 05 công ty liên kết và 03 khoản đầu tư khác lỗ lũy kế 898,88 tỷ đồng, trong đó có 02 đơn vị đang tạm ngừng hoạt động); Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (có 03 công ty con là liên kết ngừng hoạt động, không có khả năng phục hồi sản xuất);

Hiện tại, Công ty mẹ – PVGAS với 02/06 công ty con đang lỗ lũy kế 602,37 tỷ đồng. Công ty mẹ – Petrolimex và Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào, lỗ lũy kế 114,82 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 57 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực TKV và Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả lỗ lũy kế 1.771,1 tỷ đồng.
Tổng công ty Điện lực TKV và Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả lỗ lũy kế 1.771,1 tỷ đồng.

Còn Tổng công ty Điện lực TKV và Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả lỗ lũy kế 1.771,1 tỷ đồng; Công ty mẹ – VNPT với 02 công ty con, liên doanh liên kết lũy kế 78,8 tỷ đồng; PVCFC và CTCP Bao bì Dầu khí lần lượt lỗ 8,6 tỷ đồng trong hai năm 2019 và 2020.

… Mất vốn

Tại báo cáo này, Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, nhiều tập đoàn, tổng công ty đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn. Có thể kể đến như: PVFCCo, HUD, PV Gas, VNPT …

Cụ thể, tại Công ty mẹ – PVFCCo Có 02/03 công ty liên kết lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là 6.474,84 tỷ đồng, 01/02 khoản đầu tư dài hạn khác, năm 2020 lỗ 45,47 tỷ đồng.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo).

Trong Công ty mẹ – HUD có 04/05 công ty liên kết, đầu tư khác, năm 2019 và 2020 lỗ 55,49 tỷ đồng; Vinachem: Công ty mẹ có 02/09 công ty liên kết lỗ lũy kế 123,69 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam có 02/05 khoản đầu tư trích lập dự phòng 95,25 tỷ đồng, CTCP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ có 01 khoản đầu tư trích lập dự phòng với giá 9,83 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) với 4/5 công ty liên kết, các khoản đầu tư khác lỗ trong năm 2019 và 2020 là 55,49 tỷ đồng.
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) với 4/5 công ty liên kết, các khoản đầu tư khác lỗ trong năm 2019 và 2020 là 55,49 tỷ đồng.

Trong Công ty mẹ – PVGAS có 01/02 công ty liên kết năm 2020 lỗ 47,41 tỷ đồng; Petrolimex: Tổng Công ty Gas Petrolimex – Công ty Cổ phần (1 khoản), Petajico Hà Nội – Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (2 khoản), Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (1 khoản), Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco – Tổng Công ty Vận tải Petrolimex (4 khoản) ) phải trích lập dự phòng tổng cộng 132,37 tỷ đồng; Công ty mẹ – VNPT với 2 khoản đầu tư vào các đơn vị đang làm thủ tục giải thể, phá sản tiềm ẩn nguy cơ mất vốn.

HUD: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư phát triển khu đô thị mới và kinh doanh nhà ở, bất động sản. .

Được biết, Chủ tịch Hội đồng quản trị HUD hiện nay là ông Nguyễn Việt Hùng; Các thành viên Hội đồng quản trị gồm: Đỗ Hoài Đông, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Trường Sơn, Nguyễn Ngọc Cường

Vinachem: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) là doanh nghiệp đa sở hữu, trong đó Nhà nước là chủ sở hữu chi phối, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con, được thành lập theo Quyết định số 2180 TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.

Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Ngoài Văn phòng và các phòng chức năng còn có 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc là Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Hóa chất và Trung tâm Thương mại Dịch vụ Hóa chất.

Trên trang web chính thức của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đoạn giới thiệu: “… Mục tiêu hoạt động của VINACHEM được thể hiện rõ ràng qua 3 tiêu chí: Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư vốn nhà nước. đầu tư vào VINACHEM và vốn của VINACHEM đầu tư vào doanh nghiệp khác… ”.

Tuy nhiên, qua báo cáo của Kiểm toán Nhà nước có thể thấy, có tới 2/9 công ty liên kết lỗ lũy kế lên tới 123 tỷ đồng; 5/22 công ty con, lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là 15.473,64 tỷ đồng và 01 công ty con ngừng hoạt động. Vì vậy, việc Vinachem giới thiệu là “kinh doanh có lãi” dường như là điều bất khả thi.

Vdưới sự kiểm soát đặc biệt

Doanh nghiệp bao gồm khu vực kiểm soát đặc biệt như VNS: Công ty Cổ phần Thép tấm Miền Nam, Công ty TNHH Một thành viên Thép tấm Phú Mỹ – VNSteel, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty TNHH Tư vấn MDC – VNSteel, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Thép tấm Thống Nhất Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Tân Thành Mỹ, Công ty TNHH Natsteelvina.

Vì sao nhiều doanh nghiệp đầu tư thua lỗ, mất vốn, thậm chí có doanh nghiệp bị kiểm soát đặc biệt?

Theo kết quả kiểm toán, một số đơn vị chưa xây dựng quy chế quản lý tiền, định mức tồn quỹ / tiền gửi ngân hàng, kế hoạch sử dụng dòng tiền hoặc quản lý dòng tiền chưa hiệu quả.

Trong đó, trong PVGAS, Công ty mẹ chưa cân đối được dòng tiền từ hợp đồng tiền gửi đến kỳ hạn khi xây dựng kế hoạch dòng tiền hàng tháng / quý; Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần CNG Việt Nam để số dư tiền gửi không kỳ hạn vượt hạn mức, thực hiện chuyển tiếp cùng kỳ hạn nhiều hợp đồng tiền gửi từ 3 đến 9 tháng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chưa đưa ra mức lãi suất cho các tổ chức tín dụng khi gửi tiền.

Trong VNPTcông ty mẹ liên tiếp gửi số tiền lớn với nhiều kỳ hạn ngắn (gửi 10.700 tỷ đồng kỳ hạn 6, 7, 8 tháng và tiếp tục gửi kỳ hạn 4, 5, 6 tháng; 960 tỷ đồng 2 lần kỳ hạn 06 tháng .…), VNPT Vinaphone chưa thực hiện gửi có kỳ hạn số tiền chênh lệch thu chi hàng ngày.

Công ty mẹ – VNS duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn ở mức cao (trên 63 tỷ đồng / ngày, từ 12/10/2020 đến 28/12/2020 trên 152 tỷ đồng / ngày), chưa thực hiện ưu đãi lãi suất cho các tổ chức tín dụng khi gửi tiền.

Vẫn ở VinachemCông ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chưa xây dựng tiêu chí lựa chọn ngân hàng và đưa ra mức lãi suất cho các tổ chức tín dụng khi gửi tiền.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra một số doanh nghiệp quản lý nợ chưa chặt chẽ, còn để phát sinh nợ quá hạn, khó đòi lớn. Tại Công ty mẹ – MobiFone là 724,21 tỷ đồng, phần lớn là nợ của khách hàng cá nhân; PVGAS: Công ty mẹ 568,78 tỷ đồng, CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam 16,16 tỷ đồng; VNPT Vinaphone (Phòng Khách hàng Doanh nghiệp) 35,55 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp bán hàng, đặt cọc cho nhà cung cấp không có bảo lãnh hoặc vượt quá giá trị ký quỹ, bảo lãnh hoặc ký hợp đồng với khách hàng không chặt chẽ; trích lập dự phòng phải thu khó đòi, xóa sổ, trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định …

Có một số công trình xây dựng hoàn thành nhiều năm chưa được nghiệm thu như Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD 3 46,64 tỷ đồng (Dự án Hệ thống thoát nước Bắc Ninh 15,98 tỷ đồng, 15,98 tỷ đồng). Công trình nhà ở công vụ cơ khí Quang Trung là 24,73 tỷ đồng, công trình hạ tầng Cụm công nghiệp Đông Mai là 0,32 tỷ đồng, phần kết cấu hỗn hợp và hoàn thiện tòa nhà HH1 Chúc Sơn là 5,61 tỷ đồng. ); Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà và Khu đô thị 1,02 tỷ đồng (Công trình Lô đất cây xanh CX 06 tại Khu đô thị mới Việt Hưng 0,81 tỷ đồng, Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Phú Mỹ 0,21 tỷ đồng).

Vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký Quyết định số 360 / QĐ-TTg phê duyệt đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”.

Trong quyết định này nêu rõ, tái cơ cấu có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ. Xử lý cơ bản các dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.

Đáng chú ý, về giải pháp đề ra, đề án này yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng đầu tư dàn trải, ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thông qua hình thức thoái vốn, bảo đảm các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính.

Rà soát, đánh giá, làm rõ thực trạng từng doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả để có phương án giải quyết kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho Nhà nước và xã hội.

Đề án nêu trong giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu đóng góp vào ngân sách Nhà nước tối thiểu 248.000 tỷ đồng từ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Lê Pháp (Thứ tự)

Leave a Reply

Your email address will not be published.