Kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ hàng loạt quy định đáng chú ý về xây dựng và bất động sản

Rate this post

Dự thảo Nghị định gồm 12 điều, 2 phụ lục, trong đó sửa đổi, bổ sung 9 nghị định; Bãi bỏ Phần 1 của Nghị định.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ Xây dựng sẽ rà soát lại những vướng mắc, bất cập tại các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, nhất là những bất cập nếu không tháo gỡ kịp thời sẽ gây xáo trộn. hoạt động đầu tư xây dựng, tác động tiêu cực đến người tham gia do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung ngay nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các thành phần kinh tế phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, thực tiễn đặt ra yêu cầu tháo gỡ vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và đô thị; phân cấp quản lý thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; cấp phép xây dựng; điều kiện đầu tư kinh doanh; Phát triển đô thị…

Kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ hàng loạt quy định đáng chú ý về xây dựng và bất động sản - 1

Thực tế đặt ra nhiều yêu cầu tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị (Ảnh: Trần Khang).

Sửa đổi theo hướng nào?

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 37 và Nghị định số 44, bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến ​​trúc công trình được lập đối với khu vực dự án do nhà đầu tư lập có quy mô dưới 5 ha. (dưới 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư).

Tuy nhiên, bản vẽ tổng mặt bằng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dẫn đến khó khăn trong triển khai hoạt động đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, đấu giá quyền sử dụng đất. , đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án …

Ngoài ra, điểm a khoản 1 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018 (sửa đổi, bổ sung khoản 25 Điều 3 Luật Xây dựng 2014) quy định các khu chức năng gồm : khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu nghiên cứu đào tạo, khu thể dục thể thao, dẫn đến nhiều khu vực nông thôn không thuộc khu chức năng. Do không nằm trong khu dân cư nông thôn nên không thể lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết làm cơ sở triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá lựa chọn chủ đầu tư dự án…

Một quy định khác tại Nghị định số 15, Nghị định số 06, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định thiết kế xây dựng / nghiệm thu công trình xây dựng. Đối với dự án từ nhóm C trở lên do cơ quan trung ương quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, có nhiều dự án thuộc dự án nhóm B, nhóm C do cơ quan trung ương quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư là công trình kỹ thuật, quy mô nhỏ. không phức tạp và được xây dựng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Như vậy, nếu phải thẩm định thiết kế xây dựng / nghiệm thu công trình xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng quản lý thì sẽ phát sinh thời gian và chi phí gửi hồ sơ. , hồ sơ, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhận xét.

Do đó, theo Bộ Xây dựng, cần tiếp tục tăng cường phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng / nghiệm thu để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành xây dựng. nhà đầu tư, giảm thời gian và chi phí gửi tài liệu, hồ sơ.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, đặc thù của đầu tư xây dựng đô thị là đầu tư quy mô lớn, theo giai đoạn hoặc từng giai đoạn và đưa vào khai thác, sử dụng từng phần. Đối tượng công trình trong đô thị gồm nhiều loại nên việc đưa công trình vào khai thác sử dụng phải đảm bảo đồng bộ, đáp ứng các công năng, tiện ích chung.

Pháp luật về xây dựng có quy định về việc yêu cầu chủ đầu tư phải lập kế hoạch xây dựng và hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cho dự án. Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định nhưng theo Bộ Xây dựng chưa có quy định ràng buộc về việc thực hiện các nội dung này khi hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. sử dụng.

Do đó, Bộ Xây dựng cho rằng cần bổ sung quy định theo hướng: yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác, đảm bảo tốt. kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo giai đoạn đầu tư, quy hoạch xây dựng trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đã được thẩm định, phê duyệt trước khi đưa công trình nhà ở vào khai thác, sử dụng.

Tăng cường phân cấp và phân quyền

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 11, Thủ tướng Chính phủ quyết định khu vực phát triển đô thị: Khu vực phát triển đô thị trong đô thị đã có đồ án quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chính phủ. Thủ tướng; Khu vực phát triển đô thị thuộc địa giới hành chính của 2 tỉnh trở lên; Khu vực phát triển đô thị nhằm hình thành đô thị mới có quy mô dân số tương đương đô thị loại IV trở lên theo quy hoạch được duyệt; Khu vực phát triển đô thị có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng – an ninh.

Qua rà soát, Bộ Xây dựng cho rằng, khu vực phát triển đô thị được xác định trên cơ sở quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu và chương trình phát triển đô thị, trong khi thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu do UBND TP. huyện hoặc tỉnh; Thẩm quyền phê duyệt chương trình phát triển đô thị là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đồng thời, việc xác định quy mô phát triển đô thị phù hợp (cả về quy mô diện tích hoặc quy mô dân số) phụ thuộc vào khả năng bố trí vốn đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, khả năng thu xếp vốn đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng. và thu hút đầu tư. Các nội dung này hiện cũng đã được phân cấp cho UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư công cho các dự án cụ thể.

Do đó, theo Bộ Xây dựng, để tăng cường phân cấp cho các địa phương theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 11 theo hướng tiếp tục phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định. một số khu vực phát triển đô thị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ quyết định đối với khu vực phát triển đô thị thuộc địa giới hành chính của 2 tỉnh trở lên, khu vực phát triển đô thị có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh, Bộ Xây dựng cho biết. lời yêu cầu.

Cũng theo Bộ Xây dựng, Khoản 7 Điều 4 Nghị định 11 quy định: “UBND cấp tỉnh quy định cụ thể khu vực nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư cơ sở hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở theo. quy hoạch chi tiết của dự án được duyệt sau khi có ý kiến ​​thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng cho rằng cần sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11 theo hướng phân cấp toàn bộ cho UBND cấp tỉnh quyết định diện tích chuyển quyền sử dụng đất đã được được đầu tư cơ sở hạ tầng cho người dân. tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án được duyệt, trên cơ sở các công cụ quản lý phát triển đô thị theo quy định.

Góp ý vào dự thảo, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định 11 đã bãi bỏ thủ tục UBND TP. Tỉnh phải có “văn bản thỏa thuận của Bộ Xây dựng” mới có thể quy định “những khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất có đầu tư hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở”.

Lãnh đạo HoREA cũng nhất trí với nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung và quy định cho phép cá nhân, hộ gia đình tự xây dựng nhà ở trong các dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật. về đất đai, kinh doanh bất động sản và các quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch HoREA cũng đề xuất quy định mới đối với các nhà đầu tư, nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư kinh doanh các công trình hạ tầng xã hội trên đất dịch vụ của dự án (như đất y tế, đất giáo dục, đất khu vui chơi, công viên chuyên đề …).

Leave a Reply

Your email address will not be published.