Muchiro đến Làng Thợ rèn! – Bên dưới mớ rối rắm

Rate this post

bạn đã xem cái mới chưa kẻ giết quỷ xem trước phần “Swordsmith Village” của bộ truyện? Tôi vẫn chưa, nhưng tôi đã đọc manga và đó là một trong những phần yêu thích của tôi. Sau đó, một lần nữa, tôi nghĩ rằng tôi đã nói điều đó về mọi phần của nhượng quyền thương mại!

Dù sao đi nữa, tôi rất vui khi thấy Manyiro chiếm vị trí trung tâm trong khoảng thời gian này. Tới Làng Thợ rèn, Muichiro!

rừng nhiệt đới20221024 」 ☆

in lại với sự cho phép

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *