Nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo ở Sơn La | Xã hội

Rate this post

Xác định công tác giảm nghèo bền vững có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Song chat lieu anh o Son La hinh anh 1Người dân huyện Yên Châu thu hoạch nhãn. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 18,66%; giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 3%; giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo từ 4 – 5%; hỗ trợ xây dựng các mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực phát triển sản xuất. Đồng thời xây dựng thí điểm các mô hình du lịch cộng đồng, khởi nghiệp / khởi sự kinh doanh, góp phần tạo sinh kế, việc làm bền vững, thu nhập ổn định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Bên cạnh đó, hỗ trợ kết nối việc làm cho khoảng 25.000 lao động; trong đó, trên 50% lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ đào tạo 4.000 lao động tại các huyện nghèo …

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Nhai đã tập trung nhiều nguồn lực, giải pháp thiết thực để khơi dậy sức sáng tạo, sức lao động của nhân dân, góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo. thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.

Trong phát triển chăn nuôi, trọng tâm là thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc lớn và nuôi trồng thủy sản được huyện thực hiện có hiệu quả. Hiện tổng đàn gia súc của huyện đạt 534.847 con, diện tích nuôi trồng thủy sản 321 ha.

Trong lĩnh vực trồng trọt, các xã trong huyện đã tích cực gieo cấy, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, tăng năng suất, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác; diện tích cây lương thực có hạt đạt trên 5.270 ha, diện tích cây ăn quả hơn 1.930 ha, diện tích cây chè, cà phê … 981 ha.

Cùng với đó, những năm gần đây, nhiều hộ dân ở một số xã trên địa bàn huyện đã mạnh dạn chuyển sang trồng bí xanh, đây là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hơn nữa, sản phẩm đã được công ty và thương lái thu mua và tiêu thụ.

Anh Nguyễn Quốc Hùng ở bản Khoang, xã Chiềng Khoang cho biết, cuối năm 2019, gia đình anh bắt đầu trồng bí. Sau hai năm trồng đã cho thu hoạch năm vụ. Vụ đầu tiên với 1.000 m2, thu được 10 tấn trái nhưng giá bán chỉ 2.000 đồng / kg nên hiệu quả kinh tế không cao. Nhưng từ vụ thứ 2 trở đi, diện tích cho thu hoạch tăng lên, đạt sản lượng 40 tấn trái, hơn nữa giá bán cao nhất 23.000 đồng / kg, thấp nhất 7.000 đồng / kg, gia đình ông Hùng mừng lắm. kích thích.

Ngoài ra, huyện Quỳnh Nhai cũng đã đề ra nhiều giải pháp nhằm chuyển nguồn vốn chính sách kịp thời đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua việc triển khai 17 chương trình tín dụng đã cho hơn 34.000 lượt hộ vay vốn; trong đó, có trên 23.597 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; hơn 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất được vay vốn ưu đãi để chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 920 căn nhà cho hộ nghèo; trên 3.876 lượt hộ dân vùng khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh thương mại; hỗ trợ xây dựng, cải tạo hơn 2.800 công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường nông thôn. Qua đó, góp phần nâng cao mức sống của người dân; tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều của huyện còn 8,41%; hộ cận nghèo 11,08%.

Ông Cầm Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cho biết, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của toàn dân và cả hệ thống chính trị để thực hiện các chương trình mục tiêu. Đất nước giảm nghèo bền vững; kết hợp chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời đa dạng hóa các nguồn vốn đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người nghèo sau khi học nghề tìm được việc làm phù hợp. Thực hiện đồng bộ công tác khuyến nông – khuyến lâm – khuyến ngư, hướng dẫn nhân rộng mô hình phát triển sản xuất cho hộ nghèo; phấn đấu đến năm 2025 huyện Quỳnh Nhai trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thuận Châu là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống gồm: Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú, Kháng, La Ha. Hiện nay, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, vùng cao, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhiều hộ thoát nghèo và có cuộc sống khá giả. ổn định và được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Đó là những kết quả nổi bật mà Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững mang lại cho người dân.

Hàng năm, huyện giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể cho từng địa phương để triển khai thực hiện; các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện chủ động phối hợp, triển khai các chính sách giảm nghèo đến các đơn vị phụ trách, các xã, thị trấn; giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo. Đồng thời, tranh thủ tối đa các nguồn lực trong công tác giảm nghèo như: Thực hiện các mô hình khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật; tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ, khuyến khích nhân dân thực hiện các dự án trồng sơn tra, cây bồ đề, cây ăn quả …

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao và đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao thu nhập. thu nhập, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện còn hơn 25%, giảm 15% so với năm 2015…

Là một trong những hộ đầu tiên tham gia mô hình trồng dứa Nữ hoàng ở xã Cổ Mạ với diện tích 1ha, chị Bạc Thị Mến cho biết, chị được Nhà nước hỗ trợ về cây giống, phân bón và hướng dẫn từ nông nghiệp. các quan chức. Với kỹ thuật chăm sóc, cây dứa của gia đình chị cũng như các hộ khác phát triển rất tốt, đạt trọng lượng từ 500g đến 1kg / quả. Hiệu quả kinh tế cao hơn so với các cây trồng khác như ngô, sắn. Với giá cả và đầu ra ổn định như hiện nay, gia đình chị sẽ mở rộng trồng thêm 1 – 2 ha dứa để nâng cao thu nhập.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu Nguyễn Xuân Hoàng cho biết, huyện đang thực hiện lồng ghép 3 chương trình lớn, gồm: Nghị quyết 88/2019 / QH14 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng. vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; xây dựng nông thôn mới; Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Từ đó, tập trung nguồn lực, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thiết chế văn hóa, hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế cho người dân vùng thường xuyên bị thiên tai và 6 xã vùng cao, đây là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao. Các chương trình, chính sách giảm nghèo được huyện triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần quan trọng phát triển sản xuất, ổn định, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Tỉnh Sơn La đang tiếp tục tập trung củng cố và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt chủ trương xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Quang Quyết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *