Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các đơn vị quân đội

Rate this post

Quán triệt, triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử và ĐCS trong quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác này và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cùng với nhiều đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Quốc phòng là một trong những cơ quan triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc sử dụng chữ ký số. Phần mềm có tác dụng rất rõ ràng; góp phần rút ngắn thời gian xử lý văn bản, giảm giấy tờ phải in, quản lý, tra cứu toàn diện văn bản … Đến nay, việc ứng dụng phần mềm này (phiên bản mới) đã triển khai đến 100% cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc. Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, đến tháng 6/2022, 23/48 dịch vụ công của Bộ Quốc phòng đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây là những kết quả quan trọng đạt được từ việc triển khai Chính phủ điện tử và CBT trong Bộ Quốc phòng.

Theo Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86, chủ trương chung của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng là xây dựng mô hình Chính phủ điện tử trên cơ sở đáp ứng cả hai mục tiêu. : Phát triển Chính phủ điện tử theo hướng Chính phủ số và Tự động hóa chỉ huy. Xây dựng hạ tầng mạng máy tính quân sự rộng khắp phục vụ phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các ứng dụng dùng chung, trong đó trọng tâm trước mắt là hoạt động hành chính quân sự bao gồm quản lý văn bản, hồ sơ công việc sử dụng chữ ký số; hệ thống thông tin và chỉ đạo điều hành, phần mềm ứng dụng truyền hình (họp trực tuyến), thư điện tử quân sự … Bên cạnh đó, các ứng dụng chuyên ngành cũng được nghiên cứu phát triển, như: Phần mềm quản lý cán bộ, phần mềm quản lý đảng viên, phần mềm quản lý tài chính, phần mềm kế toán và xã hội phần mềm bảo hiểm …

Quan điểm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng coi Đảng bộ là quá trình thay đổi toàn diện, toàn diện. Chủ nghĩa cộng sản chỉ thành công khi được xác định là nhiệm vụ chính trị trung tâm ở mỗi cơ quan, đơn vị. Trên tinh thần đó, việc lựa chọn những nhiệm vụ, ngành nghề nào để chuyển đổi trước được thực hiện theo nguyên tắc: Những nhiệm vụ nào yêu cầu thì thực hiện trước; Tiếp đến là những nhiệm vụ khi đưa vào môi trường số tạo ra hiệu quả vượt trội và cuối cùng là những nhiệm vụ khi đưa vào môi trường số có thể tạo ra những giá trị mới.

Trung tá Vũ Tuy Phước, trợ lý Phòng Phần mềm và Cơ sở dữ liệu, Bộ Tư lệnh 86 nêu ví dụ: Cụ thể, đối với các nhiệm vụ ưu tiên triển khai trước, chủ trương của Bộ CHQS tỉnh là các đơn vị trực thuộc. phải triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc bằng chữ ký số. Đây là đoàn thực hiện nhiệm vụ gửi, nhận văn bản trong toàn quân, chuyển đổi từ phương thức truyền thống (gửi, nhận văn bản giấy, qua đường bưu điện) sang gửi, nhận văn bản điện tử đã ký. thông qua môi trường mạng truyền số liệu quân sự, rút ​​ngắn thời gian giải quyết công văn, hạn chế sử dụng văn bản giấy. Tuy nhiên, nếu người chỉ huy chỉ dừng lại ở mức giao văn bản tiếp nhận văn bản của cơ quan, đơn vị gửi trên Hệ thống, sau đó in văn bản ra giấy và thực hiện các công đoạn xử lý văn bản tiếp theo. Về cơ bản, đó chỉ là một khâu đơn lẻ, không triệt để và toàn diện.

Qua tìm hiểu, công tác huấn luyện đại đội trưởng ngành QLTT bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cùng với việc triển khai có hiệu quả công tác quản lý văn bản, hồ sơ công việc bằng chữ ký số đến 100% toàn quân, hệ thống hội nghị truyền hình đã được triển khai đến các đơn vị cấp trung đội, lữ đoàn, đơn vị. tương đương. Đối với hệ thống truyền hình ứng dụng, yêu cầu để triển khai hệ thống rất đơn giản và thuận tiện, chỉ cần có máy tính kết nối mạng máy tính quân sự, camera, micro, loa và tài khoản là có thể tham gia họp. được thực hiện một cách nhanh chóng và kịp thời. Hiện 1/3 cơ quan, đơn vị đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng đã triển khai ứng dụng này. Vì vậy, lãnh đạo Bộ tư lệnh 86 cho rằng, các cơ quan, đơn vị khác cần nhanh chóng triển khai để tận dụng các sản phẩm công nghệ đã đầu tư …

Khi triển khai chiến dịch tại các cơ quan, đơn vị quân đội, hệ thống mạng LAN sẽ được triển khai đến các vị trí làm việc của chỉ huy, trợ lý, nhân viên trong đơn vị. Qua đó thúc đẩy tỷ lệ kết nối mạng máy tính quân sự, làm cơ sở, nền tảng để triển khai các ứng dụng khác phục vụ người dùng trong đơn vị khai thác (thư điện tử quân đội, hệ thống thông tin điều hành cuộc họp trực tuyến …). Mọi người trong đơn vị sẽ phải tự nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau để đáp ứng yêu cầu làm việc trên môi trường mạng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin cho hệ thống mạng nội bộ và các ứng dụng sẽ phải năng động và tích cực hơn. Chỉ cần thông qua một nhiệm vụ được thực hiện như trên, từng bước, thói quen và văn hóa làm việc trong môi trường số sẽ được hình thành tại đơn vị của bạn.

Để phát huy được ý nghĩa và giá trị mang lại từ CVĐ, trước mắt trong lĩnh vực quân sự rất cần sự chủ động, sáng tạo, tinh thần quyết tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong cộng đồng dân cư. Nếu người lãnh đạo không có bản lĩnh chính trị, tính cộng đồng sẽ không diễn ra tại đơn vị. Mặt khác, để cộng đồng thành công, người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm trực tiếp với cộng đồng ở đơn vị mình phụ trách; gắn mục tiêu, nhiệm vụ của cộng đồng với nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị mình.

Bài và ảnh: TRUNG Hiếu

Leave a Reply

Your email address will not be published.