Nghị quyết chủ trương đầu tư 3 dự án đường cao tốc giai đoạn 1

Rate this post

Tạo động lực và dư địa phát triển vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

Chú thích ảnh

Theo Nghị quyết số 58/2022 / QH15, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Việc đầu tư dự án nhằm hình thành trục ngang kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối với các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải; tạo không gian, động lực và không gian phát triển vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Phạm vi đầu tư khoảng 117,5 km, được chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Nhu cầu sử dụng đất sơ bộ của Dự án khoảng 938,54 ha. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 21,935 tỷ đồng.

Về tiến độ triển khai, chuẩn bị đầu tư và thực hiện Đề án từ năm 2022, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng phương tiện lớn, cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 đưa vào khai thác. Khai thác đồng bộ toàn bộ dự án vào năm 2027.

Việc triển khai và thực hiện Dự án được thực hiện theo cơ chế, chính sách đặc thù. Cụ thể, Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư của dự án hoàn trả ngân sách trung ương. ngân sách địa phương theo tỷ lệ vốn góp đầu tư dự án; thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 43/2022 / QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp thì Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án thành phần thực hiện tương tự như dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Khai thác tối đa tiềm năng cảng biển Cái Mép – Thị Vải

Tại Nghị quyết số 59/2022 / QH15, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1.

Mục tiêu đầu tư dự án hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ với đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển; khai thác tối đa tiềm năng cảng biển Cái Mép – Thị Vải để đáp ứng nhu cầu vận tải; tạo không gian, động lực và không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Phạm vi đầu tư khoảng 53,7 km, được chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Dự án áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả; khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công và thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác, vận hành.

Nhu cầu sử dụng đất sơ bộ của Dự án khoảng 519,64 ha. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 17,837 tỷ đồng. Về tiến độ thực hiện: Công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai Dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ toàn bộ Dự án vào năm 2026.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội trong việc tổ chức thực hiện, quản lý, khai thác và vận hành Dự án, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn và các nguồn lực, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các địa phương bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án …

Đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Tây Bắc – Đông Nam Bộ

Chú thích ảnh

Theo Nghị quyết số 60/2022 / QH15, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1.

Mục tiêu đầu tư dự án hình thành trục ngang trung tâm vùng ĐBSCL qua thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, kết nối các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án. Dự án được đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế, cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến hành lang kinh tế Tây Bắc – Đông Nam; tạo không gian, động lực và không gian phát triển Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Phạm vi đầu tư khoảng 188,2 km, được chia thành 4 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công.

Nhu cầu sử dụng đất sơ bộ của Dự án khoảng 1.205 ha, trong đó: đất trồng lúa khoảng 860 ha, đất ở (thổ cư) khoảng 24 ha, cây lâu năm khoảng 127 ha, cây hàng năm khoảng 127 ha. 64,93 ha, đất nuôi trồng thủy sản khoảng 10,07 ha và đất công cộng khoảng 119 ha. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án. Giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô dự kiến.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 44,691 tỷ đồng.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư của dự án hoàn trả cho ngân sách trung ương và ngân sách nhà nước. địa phương theo tỷ lệ vốn góp đầu tư dự án; thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 43/2022 / QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp thì Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án thành phần thực hiện tương tự như dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Leave a Reply

Your email address will not be published.