NPTS khẳng định vai trò “bác sĩ” của ngành truyền tải điện

Rate this post


BNEWSNPTS đã hoàn thành và đảm bảo đúng tiến độ các công tác thí nghiệm định kỳ, khắc phục sự cố đột xuất, sửa chữa thường xuyên lưới điện truyền tải do EVNNPT quản lý với tổng số 172 TBA.

Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) được thành lập ngày 14 tháng 4 năm 2017 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 6 năm 2017. NPTS hoạt động với mục tiêu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục và ổn định cho các ngành kinh tế, chính trị, các hoạt động xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện lực ở Việt Nam. .

Sau 5 năm hoạt động, Công ty đã và đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng của mình trong hệ thống truyền tải điện quốc gia, đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáp ứng nhiệm vụ EVNNPT giao, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt. của người dân.

Đặc biệt, khẳng định vai trò người tiến sĩ của ngành Truyền tải, với nguồn nhân lực chất lượng cao của mình, từng bước góp phần hiện đại hóa ngành Truyền tải điện Việt Nam vươn tầm khu vực và Châu Á.

Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc NPTS, những ngày đầu thành lập, NPTS gặp rất nhiều khó khăn do nguồn nhân lực được tiếp nhận từ các đơn vị khác nhau, chất lượng nguồn nhân lực không đồng đều. .

Vì vậy, lãnh đạo công ty phải nỗ lực sâu sát để chỉ đạo đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng nhất đó là hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao đồng thời hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ.

Với sự nỗ lực đoàn kết của toàn thể CBCNV Công ty, sau 5 năm hoàn thiện, đến nay mô hình tổ chức của NPTS gồm có Cơ quan Công ty và 4 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật trực thuộc. Với hơn 680 cán bộ công nhân viên khi mới thành lập công ty, đến nay tổng số cán bộ công nhân viên của NPTS là 1.110 người.

Phát huy những kết quả đã đạt được, NPTS đã, đang và tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, phối hợp với các công ty truyền tải điện có phương án sửa chữa, nâng cấp các công trình điện, đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành ổn định, tin cậy.

“Có thể nói, nguồn lao động chất lượng cao là mục tiêu quan trọng nhất mà ban lãnh đạo NPTS đặt ra từ khi thành lập công ty. Trong giai đoạn 2017 – 2021, NPTS đã triển khai gần 30 chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng các nhiệm vụ trọng tâm cho sản xuất; trong đó có hơn 10 khóa đào tạo nâng cao và chuyên sâu do các nhà sản xuất thiết bị giảng dạy trong các lĩnh vực rơ le bảo vệ, hệ thống điều khiển máy tính, máy cắt và máy biến áp ”, ông Dũng cho biết.

Đặc biệt, ngày 01/8/2021, Phòng Khoa học Công nghệ và Tự động hóa được thành lập và đi vào hoạt động. Đây là một bước tiến dài, khẳng định việc nghiên cứu, phát triển công nghệ mới ứng dụng vào thực hiện nhiệm vụ là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng và phát triển của NPTS, nhằm tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của NPTS. “Tiến sĩ ngành Truyền tải điện Việt Nam”.

Theo đó, Cục đã triển khai thành công dự án xây dựng hệ thống tích hợp điều khiển trạm biến áp dựa trên giao thức IEC 61850.

Việc quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa sẽ đơn giản hơn rất nhiều do đã làm chủ được hệ thống và ít có loại hệ thống điều khiển tích hợp trên toàn bộ mạng truyền dẫn không phụ thuộc vào hãng sản xuất, đảm bảo tính cạnh tranh. cạnh tranh về các thiết bị điều khiển bảo vệ của các nhà sản xuất khác nhau.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, năng suất lao động; Thời gian bảo trì, khắc phục sự cố ngắn, tiết kiệm chi phí.

Ông Nguyễn Tiến Dũng cũng cho biết, trong thời gian tới, Phòng Khoa học Công nghệ và Tự động hóa sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai đào tạo để có thể làm chủ các hệ thống máy tính điều khiển còn lại trên lưới điện truyền tải; triển khai nghiên cứu các trạm kỹ thuật số, hệ thống giám sát thiết bị theo thời gian thực; tiếp tục khai thác, sử dụng phòng LAB để tự đào tạo nâng cao trình độ, khả năng làm chủ hệ thống, thiết bị điều khiển bảo vệ.

Trong đó, định hướng Công ty tự triển khai hệ thống giám sát, đồng thời nhận thêm các công việc về công nghệ thông tin do EVNNPT giao.

Trong 5 năm qua, NPTS đã hoàn thành và đảm bảo đúng tiến độ các đợt thí nghiệm định kỳ, thí nghiệm khắc phục sự cố, đột xuất, sửa chữa thường xuyên lưới điện truyền tải do EVNNPT quản lý, tổng số 172 TBA; trong đó có 34 trạm biến áp 500 kV và 138 trạm biến áp 220 kV với 18.713 hạng mục.

Quá trình thành công và phát triển của NPTS được công ty thông tin chi tiết qua kênh https://www.youtube.com/watch?v=wk4mojs1NkA&t=1s, Tổng giám đốc NPTS cho biết.

Với sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo và người lao động, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng NPTS đã từng bước vượt qua, đảm bảo các chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

Từ những kết quả đạt được trong 5 năm trưởng thành và phát triển, NPTS đã và đang góp phần đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành ổn định, liên tục, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, khẳng định vai trò chủ đạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành truyền tải điện nước nhà vươn tầm khu vực và Châu Á.

Giai đoạn 2021-2025, NPTS đã và đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong Dự án Nâng cao năng lực Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện. Trong đó, chú trọng đào tạo chuyên sâu đội ngũ kỹ thuật và công nhân lành nghề trong lĩnh vực sửa chữa, lắp đặt, thử nghiệm, hiệu chuẩn với lộ trình giai đoạn 2021-2025, đạt 20% số lao động mỗi năm. số tiền do Tổng công ty giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published.