Phát huy tiềm năng khoa học – công nghệ

Rate this post

Với chủ trương phát triển khoa học và công nghệ hướng về cơ sở, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ thời gian qua đã tập trung vào các sản phẩm cụ thể nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. khả năng cạnh tranh và giá trị của sản phẩm.Tuyên dương các cá nhân đạt giải tại các cuộc thi, hội thi liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2021. Ảnh: H.Dũng
Khen thưởng các cá nhân đạt giải tại các cuộc thi, hội thi liên quan đến lĩnh vực khoa học – công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2021. Ảnh: H.Dung

Việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất được các ngành, địa phương và người sản xuất quan tâm.

* Hướng tới các cơ sở, doanh nghiệp và người dân

Tiến sĩ Lại Thế Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, công tác quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ đã được đổi mới theo hướng xóa bỏ cơ chế xin – cho, đổi mới quy trình đăng ký, xét duyệt, tuyển chọn, và như thế. phê duyệt và giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh mô hình hội đồng tư vấn xét duyệt, thẩm định, tổng kết đề tài theo mô hình 3.3 gồm các nhà khoa học ở Đồng Nai và 2 trung tâm khoa học lớn tại TP.HCM và Hà Nội.

Giai đoạn 2011-2022, UBND tỉnh đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ là hơn 854,3 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 587,6 tỷ đồng. Vốn ngân sách đầu tư phát triển được giao là hơn 633,2 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 478,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các huyện, thành phố cũng bố trí hơn 25,3 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ, dự án KHCN.


Sáng 14-6, tại hội trường Tỉnh ủy, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kế hoạch 155-KH / TU ngày 11-11. -2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. thực hiện của Tỉnh ủy (khóa IX) về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực, nhất là doanh nghiệp để phát triển khoa học và công nghệ. Từ năm 2016 – 2020, tỉnh đã huy động được hơn 29,4 tỷ đồng từ nhân dân và cá nhân làm chủ nhiệm dự án, hơn 104,3 tỷ đồng từ các doanh nghiệp để đầu tư vào các dự án.
KH-CN.

Đến nay, toàn tỉnh có 4 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 6 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam; 41 doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Việc ứng dụng công nghệ 4.0 và được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao đã nâng cao giá trị thương hiệu, nâng cao uy tín, chất lượng của sản phẩm và với khách hàng. Doanh nghiệp đạt chứng chỉ công nghệ cao khẳng định lợi thế trong sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đối tác, đơn hàng trong và ngoài nước.

Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng quy trình quản lý chất lượng và công cụ năng suất giai đoạn 2016 – 2020 đạt 84,9%, góp phần giảm chi phí không mong muốn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm.

* Thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh tiềm năng khoa học và công nghệ, nhất là nguồn nhân lực
Khoa học và công nghệ là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ nói riêng và kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung.

Tính đến nay, Đồng Nai có hơn 3,3 nghìn người có trình độ trên đại học. Đội ngũ này đã và đang có nhiều đóng góp cho yêu cầu tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và chế biến. Đồng thời làm nòng cốt trong việc phổ biến kiến ​​thức khoa học kỹ thuật, giúp nông dân tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao thu nhập; tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.Kỹ thuật viên của Trung tâm Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện
Kỹ thuật viên của Trung tâm Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện. Ảnh: H.Dung

Liên quan đến vấn đề nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, PGS.TS. Giáo sư Tiến sĩ. Huỳnh Thị Gấm, Nguyên Chủ nhiệm Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực 2 cho rằng, không chỉ có nguồn nhân lực chất lượng cao Trong sản xuất kinh doanh, điều quan trọng là nguồn nhân lực chất lượng cao trong đội ngũ quản lý cũng rất quan trọng. Bởi vì, người lãnh đạo có tâm, có tầm mới có những quyết sách, chính sách phù hợp để thúc đẩy sự phát triển. Vì vậy, Đồng Nai cần quan tâm hơn đến vấn đề này.

Ngoài nguồn nhân lực, những năm gần đây, tỉnh còn quan tâm đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn. Cuối năm 2015, tỉnh đã thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Từ năm 2020, Trung tâm Khoa học và Công nghệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trung tâm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trung tâm được tăng cường trang thiết bị đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao, đủ năng lực thực hiện kiểm định, thử nghiệm các tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh, an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. đối với các nhóm sản phẩm, hàng hóa theo quy định.

Để nâng cao hơn nữa tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh Đồng Nai, đưa khoa học và công nghệ phát triển tương xứng với sự phát triển chung của tỉnh, theo TS Mai Thanh Phụng, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, Chủ tịch. của Hiệp hội Làm vườn Nam bộ, ngành Khoa học và Công nghệ Đồng Nai cần nhìn thẳng vào thực tế để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có quyết sách phù hợp.

“Cần tập hợp các chuyên gia đầu ngành của các ngành chiến lược, bao gồm cả các chuyên gia trong nước và quốc tế; thay đổi cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Khi đã thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, bạn phải tận dụng được thế mạnh của họ. Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai cần đẩy mạnh liên kết với các Sở Khoa học và Công nghệ mạnh trong nước, các viện, trường, nhà khoa học, doanh nghiệp… để triển khai các đề tài, giải pháp, sáng chế phục vụ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng là người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. ,… Qua đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương ”- TS Phụng nói.

Hanh Dung

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.