Phê bình phim: ĐỘNG VẬT: Phim của Sofia Alaoui hấp dẫn nhưng cốt truyện bí ẩn của nó cần được giải quyết nhiều hơn [Sundance 2023]

Rate this post

Phê bình phim: ĐỘNG VẬT: Phim của Sofia Alaoui hấp dẫn nhưng cốt truyện bí ẩn của nó cần được giải quyết nhiều hơn [Sundance 2023]

Đánh giá động vật —
Động Vật (2023) Phim ảnh Xem xét lại từ Liên hoan phim Sundance thường niên lần thứ 46một bộ phim đạo diễn bởi Sofia Alaoui và đóng vai chính Oumaïma Barid, Mehdi Dehbi, Souad KhouyiFouad Oughau. Phim mới của nhà làm phim Sofia Alaoui, động vậtlà một tác phẩm rất phức tạp nhưng lại thiếu chiều sâu đối với kết luận mơ hồ của bộ phim […]

Tiếp tục đọc: Phê bình phim: ĐỘNG VẬT: Phim của Sofia Alaoui hấp dẫn nhưng cốt truyện bí ẩn của nó cần được giải quyết nhiều hơn [Sundance 2023]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *