Phong Điền: Tác dụng của phong trào thi đua yêu nước

Rate this post

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Phong Điền đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào. thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, tạo động lực và sức mạnh to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi.

Mạnh mẽ từ các phong trào thi đua

Trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân huyện Phong Điền triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc phát động thi đua và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm được thống nhất từ ​​cấp huyện đến các xã, thị trấn, chất lượng các phong trào thi đua được nâng cao, công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân được nâng cao. người lao động có thành tích xuất sắc đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng việc.

Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: “Một trong những cuộc vận động, phong trào thi đua lớn được huyện Phong Điền triển khai, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đó là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết. xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị “. Huyện đã ký giao ước thi đua, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Chương trình đề ra. Việc triển khai các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng ở các xã, thị trấn với nội dung và hình thức phù hợp, thiết thực. Với phương châm “Phát huy, huy động nội lực là chính”, hàng năm, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện luôn làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến. các sáng kiến, kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời và đề nghị cấp trên khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. cho vay thành tích trong việc thực hiện phong cách. phong trào thi đua ”.

Thông qua các phong trào thi đua như “Nông dân sản xuất giỏi”, phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Giúp nhau làm giàu”… nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã vươn lên làm giàu chính đáng. chính đáng. Đơn cử như ông Trần Hữu Dư, thôn Chính An, xã Phong Chương: “Xác định ở đồng bằng như ở xã chủ yếu trồng lúa, muốn làm giàu trên quê hương tôi chỉ làm nông nghiệp. Trong suốt 3 năm qua. , gia đình tôi đã trồng 5% đất của xã với tổng diện tích gần 08 mẫu để trồng lúa và ứng dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất nông nghiệp, bình quân mỗi vụ lúa gia đình tôi trừ chi phí, có lãi. khoảng 100-150 triệu đồng / vụ, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình ”, ông Dư cho biết.

“Đến nay, toàn huyện Phong Điền có 10/15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 03 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang đề nghị công nhận; phấn đấu đến hết năm 2022, 2 xã cuối cùng của huyện đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là Phong Chương và Phong Sơn. Hiện nay, diện mạo nông thôn ở Phong Điền có nhiều đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng; các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được chú ý và nhân rộng. Người dân đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là sản phẩm thế mạnh của huyện, nâng cao thu nhập cho người dân. đời sống nhân dân được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao ”, ông Thái cho biết thêm.

Việc huy động và sử dụng các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng cơ cấu kinh tế, tổ chức sản xuất ngày càng hợp lý và hiệu quả. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Từ việc triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, hiệu quả của phong trào đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền. Từ đó, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp và đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Được sự đồng thuận của nhân dân, sự hỗ trợ của tỉnh, sự đồng hành của công ty, vốn ngân sách Nhà nước kết hợp với nguồn lực xã hội hóa, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. đặc biệt là hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, giáo dục.

Có thể nói, để thực hiện tốt các phong trào thi đua, xóa đói giảm nghèo, công tác an sinh xã hội trở thành nhiệm vụ trọng tâm được các ngành, các cấp trong huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo. lãnh đạo thực hiện. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có sự phân công trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các cấp, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội. các ấn phẩm về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận thông tin, giúp người nghèo thoát nghèo, hạn chế tái nghèo; các chế độ, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; phong trào đền ơn đáp nghĩa được duy trì và phát triển; các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được mở rộng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; Các hoạt động nhân đạo, từ thiện ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, …

“Thời gian tới, huyện Phong Điền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, nhằm tạo động lực thi đua từ các tầng lớp nhân dân; Phổ biến những kinh nghiệm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu để nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức ảnh hưởng rộng khắp. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan. , đơn vị trong từng thời kỳ; cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch, tạo chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo phát triển bền vững, xây dựng Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy ”, đồng chí Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết. Trưởng ban giảm nghèo huyện khẳng định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *