Tận hưởng các chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Fukuoka và Nagoya thật dễ dàng cùng Vietjet

Rate this post

Quy định chi tiết cho người nhập cảnh vào Nhật Bản xem tại đây: https://www.vietjetair.com/vi/news/khuyen-cao-di-chuyen-1625810179580/quy-dinh-doi-voi-khach-nhap-covid-19 -1641872173020

Leave a Reply

Your email address will not be published.