Tạo không gian mới cho tăng trưởng kinh tế số và phát triển Chính phủ điện tử cấp cao

Rate this post

Ngày 27/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Quyết định 2289 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) đến năm 2030.

Với kế hoạch mới được phê duyệt, Bộ TT&TT đặt mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Chiến lược quốc gia về cách mạng 4.0. Kết quả thực hiện kế hoạch hành động của ngành viễn thông tạo dựng hạ tầng số quốc gia hiện đại, an toàn, tạo không gian mới cho tăng trưởng kinh tế số, phát triển Chính phủ điện tử ở trình độ cao, hướng tới xây dựng chính phủ mới. số bìa.

Về các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, Bộ TT&TT xác định đến năm 2025, chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam theo xếp hạng của Liên hợp quốc thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN; tỷ trọng của nền kinh tế số đạt 20% GDP; tỷ trọng của nền kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực tối thiểu phải đạt 10%.

Cũng đến năm 2025, hạ tầng kỹ thuật số của Việt Nam sẽ nằm trong top 50 quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số phát triển CNTT-TT (chỉ số IDI) của Liên minh Viễn thông Quốc tế – ITU. Trong đó, hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ trên 80% số hộ dân và 100% số xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông minh; 80% dân số sử dụng internet; 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập, bao gồm cả thiết bị di động; tỷ lệ dân số thanh toán điện tử trên 50%.

Cùng với đó, cung cấp dịch vụ 5G tại ít nhất 3 thành phố thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam.

Tạo không gian mới cho tăng trưởng kinh tế số, phát triển Chính phủ điện tử ở mức cao - Ảnh 1.

Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu Việt Nam sẽ hoàn thành xây dựng chính phủ số vào năm 2030 (Ảnh minh họa)

Đến năm 2030, theo kế hoạch hành động, các mục tiêu cần đạt được bao gồm: Chỉ số Chính phủ điện tử trong nhóm 50 quốc gia dẫn đầu; tỷ trọng nền kinh tế số đạt 30% GDP; tỷ trọng nền kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực tối thiểu đạt 20%; năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5% / năm. Hạ tầng kỹ thuật số của Việt Nam đến năm 2030 thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng về chỉ số phát triển CNTT-TT; phổ cập dịch vụ Internet băng thông rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; hoàn thành việc xây dựng Chính phủ số.

Để đạt được các mục tiêu trên, trong kế hoạch, Bộ TT&TT cũng đã xác định danh mục các nhiệm vụ cụ thể theo 7 nhóm gồm: Nâng cao chất lượng thể chế và năng lực hoạch định chính sách; Phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; Phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; Đầu tư, nghiên cứu phát triển một số công nghệ ưu tiên tham gia tích cực vào cuộc cách mạng 4.0 như công nghệ robot, vật liệu tiên tiến, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ trong y học, internet vạn vật, dữ liệu lớn, blockchain …;

Mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ, nhất là các lĩnh vực công nghệ ưu tiên tham gia tích cực vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến ​​thức, kỹ năng, trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức nhà nước và toàn xã hội.

Đối với từng nhiệm vụ cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông phân công rõ lãnh đạo Bộ chỉ đạo, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành và kết quả dự kiến ​​đạt được.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu, căn cứ các nhiệm vụ trong chương trình hành động, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì chỉ đạo, xây dựng, tổ chức cụ thể hóa thành và các nhiệm vụ triển khai hàng tuần. Trong đó, các nhiệm vụ phải được triển khai cụ thể, phân công trách nhiệm cụ thể, thường xuyên đôn đốc để đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ công việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.