Thanh niên Cục Vũ khí đột phá về xây dựng chính quy, ứng dụng khoa học

Rate this post

Đại hội thống nhất đánh giá: 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cục Vũ khí đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Quân chủng. cấp trên triển khai toàn diện, có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Quân nhu lần thứ VII; xây dựng công đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Nội dung và hình thức hoạt động đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong cả nước có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh; chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ cương, tác phong chính quy; xung kích, sáng tạo, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, CSTĐ đã góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cục, xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM tiêu biểu, cơ quan, đơn vị TSVM “gương mẫu, tiêu biểu”, tô thắm thêm truyền thống “Tâm huyết”. tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng, quyết thắng ”của Cục Quân khí.

Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể trong toàn ngành, đã phát huy tính xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm công tác chính trị. chuyển biến tích cực những khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới, nhất là trong nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, khí tài, tuần tra, canh gác, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật … Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. những việc làm tiếp tục được nhân rộng và phát huy, nổi bật là các mô hình, phong trào: “Ngày Công nghệ thanh niên tự quản”; “Đội Khoa học Công nghệ Trẻ”; “Phòng thí nghiệm Thanh niên”; “Đường dây chỉnh đốn thanh niên”; “Lái xe an toàn”; “Đầu xe thanh niên”; Cung – đường thanh niên tuần tra “;” Thanh niên tuần tra “…

Phát huy tính sáng tạo, 5 năm qua, tuổi trẻ Cục Quân nhu có 225 sáng kiến ​​tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân, trong đó có 77 sáng kiến ​​đạt giải (7 giải Nhì, 23 giải Ba, 47 giải Khuyến khích). Khuyến khích).

Nhận thức được tầm quan trọng của đoàn tham gia xây dựng Đảng, tổ chức Đoàn các cấp đã triển khai tích cực, có hiệu quả các phong trào, đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động lớn có ý nghĩa thiết yếu. góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ trở thành đảng viên cho thanh niên. Trong 5 năm qua, tổ chức đoàn các cấp trong Cục đã bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp được 224 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Quân chủng đoàn kết, kỷ cương, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội xác định hai khâu đột phá trong giai đoạn tiếp theo là: Tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm. hành động của tuổi trẻ trong xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật và kỷ cương; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đi đầu trong học tập ngoại ngữ, ứng dụng khoa học công nghệ.

Với số phiếu cao, Đại hội đã bầu 60 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Kỹ thuật lần thứ IX.

Tin, ảnh: HỒNG THANH – THẾ NGUYÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published.