Thủ thuật kiểm tra các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên iOS

Rate this post

Sử dụng thời gian sử dụng thiết bị

Bạn có thể sử dụng tính năng Screen Time của iOS để kiểm tra thời gian sử dụng của các ứng dụng đã cài đặt.

Vào Cài đặt> Thời gian sử dụng, bên trong giao diện thống kê dữ liệu Thời gian sử dụng, chọn Xem tất cả hoạt động.

Bạn sẽ được liệt kê các thông tin sử dụng qua hai tab Week (thống kê trong tuần) và Day (thống kê trong ngày). Mỗi tab có danh sách đầy đủ Các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất cho bạn biết ứng dụng nào đã được sử dụng nhiều nhất và bạn đã sử dụng chúng trong bao lâu.

Bên cạnh đó, khi chọn vào ứng dụng, bạn có thể xem thêm các thông tin chi tiết như thời gian mở ứng dụng một ngày (Trung bình hàng ngày) và số lượng thông báo nhận được từ ứng dụng (Thông báo). . Và đồ thị chi tiết rất trực quan.

Thủ thuật kiểm tra ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên iOS - ảnh 1

Danh sách các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất và thông tin chi tiết của từng ứng dụng

Ảnh chụp màn hình

\N

Sử dụng pin

Ngoài Thời gian sử dụng, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng theo dõi pin để xem thông tin sử dụng ứng dụng.

Vào Cài đặt> Pin, trượt màn hình xuống cuối giao diện, bạn sẽ thấy mục Sử dụng pin theo ứng dụng với danh sách tất cả các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất và ngốn nhiều pin nhất theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. . Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy nhấp vào dòng Hiển thị Hoạt động màu xanh lam để xem ứng dụng đã được sử dụng trong bao lâu.

Thủ thuật kiểm tra ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên iOS - ảnh 2

Sử dụng ứng dụng Pin để xem danh sách các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất

Ảnh chụp màn hình

Leave a Reply

Your email address will not be published.