Thông báo về Cuộc thi Nhiếp ảnh 2022 với chủ đề “Tôn vinh Di sản Văn hóa” được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đưa ra ngày 20/9.

Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, từ năm 2001 đến nay, Hoa Kỳ đã tài trợ 16 dự án AFCP (Quỹ Đại sứ Bảo tồn Văn hóa) với tổng giá trị hơn 1,2 triệu USD nhằm bảo tồn các di sản văn hóa của Việt Nam. văn hóa trên khắp Việt Nam. Các dự án bao gồm từ di sản phi vật thể, như nhạc Then của dân tộc Tày và các bài hát nghi lễ của dân tộc Chăm, đến di sản vật thể như tượng và vật thể tôn giáo, đền thờ và tranh. và thành quách. Sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ đã giúp Việt Nam bảo tồn những tài sản văn hóa vô giá của mình và tăng cường quan hệ giữa hai nước. Cuộc thi Nhiếp ảnh nhằm khuyến khích giới trẻ quan tâm và hành động hơn nữa để bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc mình.

Cuộc thi dành cho đối tượng trong độ tuổi từ 15 đến 35. Trong đó, cá nhân dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Các bài dự thi phải tuân thủ luật pháp địa phương và không được chứa nội dung hoặc hình ảnh có thể bị coi là lạm dụng, xúi giục, nói xấu hoặc không tôn trọng bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Nói cách khác, nội dung của tất cả các bài dự thi phải phù hợp với khán giả toàn cầu, công chúng.

Nội dung các tác phẩm ảnh tập trung vào các nội dung như: vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn di sản văn hóa; vẻ đẹp hoặc tầm quan trọng của các địa điểm cụ thể được bảo tồn theo AFCP; các khu di sản quan trọng cần tập trung các nỗ lực bảo tồn trong tương lai.

Độc giả có thể tìm hiểu thể lệ cuộc thi tại: https://bit.ly/3T9Nc9X và gửi bài dự thi tại: https://bit.ly/3bYrJzP. Hạn cuối nhận bài dự thi là ngày 30/09/2022.

PV