Tuyên truyền Luật Biên giới Việt Nam cho sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

Rate this post

Sáng 5-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền Luật Bộ đội Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho học sinh. viên nén.

Tại đây, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu đã được nghe Đại tá Nguyễn Văn Thông, Phó Chính ủy, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam. Nam giới.

luat-bien-phong-viet-nam.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Thông, Phó Chính ủy, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam

Theo đó, Luật Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Luật Bộ đội Biên phòng Việt Nam là văn bản pháp luật rất quan trọng, thể chế hóa đầy đủ của Đảng. những quan điểm, tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Luật gồm 6 chương, 36 điều.

Nghị định số 106/2001 / NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 01 năm 2022. Nghị định này quy định chi tiết về hệ thống tổ chức; chính sách ưu đãi, chế độ đặc thù đối với bộ đội biên phòng; phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng …

Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Văn Thông, Phó Chính ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin các nội dung liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam; chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Thông qua buổi tuyên truyền, các học viên đã nắm được những nội dung cơ bản và sự cần thiết của việc ban hành Luật Biên giới Việt Nam. Qua đó, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *