Văn hóa Phật giáo Việt Nam

Rate this post

Giáo trình “Văn hóa Phật giáo Việt Nam” sẽ trình bày khái quát những đặc trưng cơ bản của văn hóa Phật giáo nước nhà trên các lĩnh vực tiêu biểu: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng Phật giáo, văn hóa Phật giáo. Nghệ thuật Phật giáo.

Từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã hòa quyện với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta để truyền tải những thông điệp tinh túy về trí tuệ của đạo Phật, đặc biệt là tư tưởng của đạo Phật. Hạnh phúc nhân ái. Đây là cơ sở tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển của Phật giáo trên bản đồ văn hóa Việt Nam hơn hai nghìn năm qua con đường giao lưu và tiếp biến văn hóa. Với những nét tương đồng vốn có, những tinh hoa của tư tưởng văn hóa Phật giáo khi vào Việt Nam đã nhanh chóng được nhân dân ta, những cư dân của nền văn hóa lúa nước hiền lành, chất phác tiếp nhận. Đạo Phật nhanh chóng bén rễ và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội Việt Nam.

Có thể khẳng định rằng, khi du nhập vào Việt Nam vào buổi bình minh của lịch sử, Phật giáo đã chuyển hướng sang văn hóa dân gian để từng bước tạo được chỗ đứng vững chắc trong tâm trí con người. Nơi gặp gỡ của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian bản địa đã trở thành bảo tàng lịch sử văn hóa dân tộc từ đó Phật giáo luôn gắn bó và đồng hành cùng đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Bởi văn học dân gian là sản phẩm sáng tạo của nhân dân, kết tinh trí tuệ, thể hiện khát vọng, tình cảm của chính con người Việt Nam.

Văn hóa Việt Nam và Văn hóa phật giáo việt nam Là một thực thể tâm linh khó tách rời, sẽ khó tránh khỏi những khiếm khuyết, nếu chúng ta nghiên cứu văn hóa dân tộc Việt Nam mà bỏ qua văn hóa Phật giáo Việt Nam và ngược lại. Ở một khía cạnh nào đó, văn hóa Phật giáo Việt Nam là nền tảng, là nền tảng vững chắc của ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Phần móng này nếu bị lung lay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngôi nhà Phật.

Sách mới: Sơ lược tư tưởng Phật giáo Việt Nam

Bìa cuốn sách 'Văn hóa Phật giáo Việt Nam'.

Bìa cuốn sách “Văn hóa Phật giáo Việt Nam”.

Vì vậy, chung tay vun đắp văn hóa Phật giáo Việt Nam là bổn phận của tất cả Phật tử, không phân biệt xuất gia hay tại gia, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi đất nước ta đang ngày càng hội nhập thế giới. Bao quát, toàn diện sẽ làm cho sự “hòa tan”, đánh mất bản sắc văn hóa đang là thách thức lớn đối với bất kỳ nền văn hóa nào của bất kỳ dân tộc nào.

Giáo trình “Văn hóa Phật giáo Việt Nam” Cuốn sách này ra đời là kết quả của kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu nhiều năm của chúng tôi tại Khoa Phật học Việt Nam – Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Uông – GHPGVN, trên cơ sở kế thừa các công trình của chư Tôn đức và các bậc tiền bối. Chúng tôi cố gắng biên soạn bộ giáo trình này không chỉ dành cho các trường Phật học mà còn mở rộng đối tượng là sinh viên khoa học xã hội và nhân văn các trường cao đẳng, đại học có nhu cầu tìm hiểu thêm. Nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam nói chung và văn hóa Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Giáo trình “Văn hóa Phật giáo Việt Nam” sẽ trình bày khái quát những đặc trưng cơ bản của văn hóa Phật giáo nước nhà trên các lĩnh vực tiêu biểu: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng Phật giáo, văn hóa nghệ thuật Phật giáo. Qua đó, cung cấp cho người đọc những kiến ​​thức hệ thống, toàn diện về bức tranh văn hóa Phật giáo nước nhà trong suốt tiến trình lịch sử.

Trong xu thế toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi cũng mong góp một tiếng nói khiêm tốn trong việc giới thiệu những giá trị cốt lõi của văn hóa Phật giáo nước nhà đến các cấp, các ngành, các giới quan tâm và các nhà nghiên cứu. nghiên cứu để có chính sách bảo tồn, lưu giữ cho thế hệ mai sau. Mong rằng Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, văn hóa Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển đúng hướng, góp phần vào sự phát triển ngày càng bền vững của đất nước; đồng thời bảo tồn những giá trị cốt lõi giàu bản sắc, quảng bá những tinh hoa văn hóa Phật giáo trong nước ra cộng đồng thế giới, góp phần hoằng dương Chánh pháp, mang lại lợi ích cho con người, đặc biệt là trong thời đại vô cùng khoa học công nghệ phát triển nhưng đời sống văn hóa tinh thần của con người hiện đại đầy lo âu, bất an, chỉ số hạnh phúc của con người không mấy khả quan.

Các sách nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam của nhóm Hạnh Tuệ vừa được phát hành gồm: Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Tư tưởng Phật giáo Việt Nam, Thiền học Việt Nam, Văn học Phật giáo Việt Nam …

Nếu bạn quan tâm đến cuốn sách: “Văn hóa Phật giáo Việt Nam”, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0975384933

Leave a Reply

Your email address will not be published.