Vì một thành phố Ninh Bình phát triển toàn diện

Rate this post

Một góc đô thị thành phố Ninh Bình.
Một góc đô thị thành phố Ninh Bình.

Với vai trò vừa là người thực hiện, vừa là người thụ hưởng, thành phố Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, kết quả đạt được đến nay rất đáng ghi nhận, song cũng đặt ra những vấn đề. Vấn đề cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thành phố phát triển đúng mức.

Thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện diện mạo đô thị

Ngay sau khi Nghị quyết số 12 được ban hành, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố Ninh Bình đã tập trung các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. , đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đất đai, xây dựng … nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sớm triển khai dự án, đi vào hoạt động, góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố.

Nhờ đó, sản xuất công nghiệp phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ở mức cao và là ngành duy trì đà tăng trưởng trong thời gian dài, bình quân giai đoạn 2017-2020 đạt 30,16% / năm; trong đó, năm 2020 đạt trên 23.115 tỷ đồng, gấp 2,09 lần so với năm 2017. Số lượng doanh nghiệp cũng tăng trưởng với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tăng từ 1.318 doanh nghiệp (năm 2017) lên 1.404 doanh nghiệp (năm 2020), tăng 6,5%; số hộ kinh doanh cá thể đến năm 2020 có 10.786 hộ, số thuế hộ kinh doanh đóng góp tăng 31,7%.

Ngoài ra, thành phố Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo triển khai các công trình, dự án để diện mạo, mỹ quan đô thị thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, sáng – xanh – sạch, đẹp hơn. Cụ thể, đã tập trung đầu tư xây dựng 147 công trình hạ tầng đô thị, tổng mức đầu tư 680 tỷ đồng với nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 190 tỷ đồng; ngân sách thành phố 490 tỷ đồng. Trong đó, đã xác định được 22 dự án trọng điểm về hạ tầng đô thị, tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị như: Dự án cầu dân sinh bắc qua sông Vân, cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Vân đoạn từ cầu Lim đến Cầu Vũng Trám. ; cải tạo lát đá vỉa hè, thay thế và trồng bổ sung cây xanh trên một số tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Hồng Phong, Lê Đại Hành, Lương Văn Thăng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ; cải tạo, nâng cấp các nghĩa trang trên địa bàn; cải tạo công viên Thủy Sơn, nút giao thông hồ Máy Xay, nút giao thông Tràng An….

Cùng với đó, đầu tư 31 công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và hỗ trợ xi măng cho 117 công trình, với 2.338 tấn xi măng để thực hiện các hạng mục công trình nâng cấp hạ tầng tại 3 xã Ninh Tiến. , Ninh Nhất, Ninh Phúc. Những kết quả đạt được làm cho diện mạo thành phố ngày càng khang trang.

Tập trung xây dựng văn hóa và con người

Nhằm phát triển văn hóa, xã hội và con người theo hướng văn minh, hiện đại, đạt tiêu chí đô thị loại I, đồng thời thực hiện tốt vai trò trung tâm văn hóa, chính trị của tỉnh và phong trào. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”gắn với cuộc vận động“ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ”, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị được phát động mạnh mẽ, ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia. và phản hồi để đạt được kết quả thiết thực.

Hàng năm có 86% thôn, khu phố, 96% cơ quan, đơn vị, 94% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 8/11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển, tỷ lệ số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tăng từ 31,3% lên 39,3%, tỷ lệ gia đình tập thể dục thể thao từ 27,7% tăng lên 33,2%.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở ngày càng phong phú, đa dạng, toàn thành phố có 46 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Các lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố được bảo tồn và phát huy; Hoạt động của cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, tôn giáo phải tuân theo quy định của pháp luật. Cùng với sự phát triển của thành phố, ý thức xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của người dân thành phố nâng lên rõ rệt. Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Đến nay, 100% xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,7% (chỉ tiêu là 92%). Công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình cũng như công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được quan tâm.

Điểm nổi bật trong nỗ lực xây dựng và phát triển con người đô thị là thành phố rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Vì vậy, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn ngày một nâng lên. Cơ sở vật chất của trường được đầu tư, nâng cấp đáp ứng các hoạt động dạy và học. Đến cuối năm 2021, trên địa bàn thành phố có 24 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để TP ngày càng phát triển

Nhìn chung, việc thực hiện Nghị quyết 12 đã mang lại cho thành phố Ninh Bình những bước phát triển vượt bậc, song cũng cho thấy một thực tế là kinh tế thành phố tuy phát triển nhưng chưa có đột phá; Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển chưa đa dạng, phong phú, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế là trung tâm văn hóa, chính trị của tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch đô thị chưa đồng bộ. Một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn thành phố được triển khai trong thời gian dài. Việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nhất là việc tổ chức việc cưới, việc tang ở một số khu dân cư chưa có nhiều chuyển biến rõ nét …

Nguyên nhân khách quan được xác định là do thành phố đang trong quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời phải thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, giải quyết nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh với yêu cầu cao và áp lực lớn, trong khi nguồn lực đầu tư phát triển của thành phố còn nhiều khó khăn. , phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ đất. Quá trình đô thị hóa nhanh đã dẫn đến việc giải quyết việc làm gặp nhiều khó khăn, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị. Ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thành phố còn phải kể đến những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 thời gian qua …

Về chủ quan, một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thực sự sâu sát, quyết liệt, thiếu năng động, sáng tạo, còn bị động, chưa linh hoạt trong việc triển khai phương thức lãnh đạo của Đảng vào thực tiễn của cơ quan. đơn vị, nhất là trong phát triển kinh tế – xã hội. Chưa đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết chuyên đề chưa thực sự chủ động, kịp thời. Nhận thức, ý thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa cao.

Nghị quyết số 12 đặt ra mục tiêu rất rõ ràng là xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình theo hướng đô thị xanh, an toàn, hiện đại, đậm đà bản sắc của Cố đô Hoa Lư nghìn năm văn hiến; xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa – lịch sử cấp quốc gia và có ý nghĩa quốc tế. ; là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Được biết, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đều cho rằng, Nghị quyết 12 thể hiện rõ nét, sinh động tinh thần quyết tâm “toàn tỉnh vì thành phố”; Tuy còn những hạn chế nhưng phải khẳng định rằng, Nghị quyết đã được thực hiện có hiệu quả, mà sự phát triển của thành phố ngày nay là một minh chứng sinh động. Vì vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố rất mong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để thành phố ngày càng phát triển, đạt được các mục tiêu Nghị quyết 12 đã đề ra.

Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 21/6/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ninh Bình tổ chức trọng …

Thành phố Ninh Bình, điểm đến ấn tượng Thành phố Ninh Bình, điểm đến ấn tượng

Thành phố Ninh Bình là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Ninh Bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.