Vi phạm bản quyền internet là gì? Ví dụ?

Rate this post

Bản quyền là gì? Vi phạm bản quyền internet là gì? Các hành vi vi phạm bản quyền trên internet? Ví dụ về vi phạm bản quyền trên internet?

Quyền tác giả là quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều hành vi vi phạm bản quyền. Vậy vi phạm bản quyền internet là gì?

Cơ sở pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ 2005 (Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 1900.6568

1. Bản quyền là gì?

Về khái niệm quyền tác giả, chúng tôi căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định như sau:

“Bản quyền là quyền của một tổ chức hoặc cá nhân đối với tác phẩm mà họ tạo ra hoặc sở hữu”.

Theo quy định trên, có thể hiểu quyền tác giả là quyền được pháp luật thừa nhận đối với cá nhân, tổ chức, bao gồm các quyền cụ thể như đặt tên tác phẩm, đặt tên thật, bút danh cho tác phẩm nêu trên. tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được xuất bản hoặc sử dụng; quyền sao chép, phóng tác hoặc truyền tải, cung cấp tác phẩm cho công chúng và quyền cho phép người khác tham gia vào việc khai thác tác phẩm.

Ngoài ra, Điều 18 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 còn quy định:

“Điều 18. Bản quyền

Quyền tác giả đối với tác phẩm được quy định trong Luật này bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản ”.

xem thêm: Mức xử phạt mới nhất đối với vi phạm bản quyền

Như vậy, có thể thấy, khi một cá nhân, tổ chức được pháp luật trao quyền tác giả sẽ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Quyền tác giả sẽ có một số đặc điểm như: Đối tượng của quyền tác giả luôn mang tính sáng tạo, được bảo hộ không phụ thuộc vào giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Quyền tác giả là bảo vệ hình thức thể hiện của một tác phẩm. Hình thức xác lập quyền theo cơ chế bảo hộ tự động. Và cuối cùng, bản quyền không được bảo vệ hoàn toàn.

2. Vi phạm bản quyền internet là gì?

Theo quy định của pháp luật, hành vi xâm phạm quyền tác giả trên mạng có thể hiểu là hành vi chiếm đoạt, sao chép, mạo danh tác giả, xuất bản, phân phối tác phẩm, sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm của tác giả. sản phẩm dưới mọi hình thức. Hành vi này sẽ ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tác giả nếu không được sự đồng ý của tác giả diễn ra trên internet.

Bản quyền là khá rộng, nhưng không phải tất cả bản quyền đều được bảo vệ trên internet. Theo quy định của pháp luật, có thể xác định các loại tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả trên mạng, bao gồm:

Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được bảo hộ bao gồm: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và các tác phẩm khác được thể hiện bằng chữ viết hoặc ký tự khác. ; Bài giảng, bài phát biểu và các bài phát biểu khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm sân khấu; Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra bằng phương pháp tương tự (sau đây gọi là tác phẩm điện ảnh); Tác phẩm nghệ thuật thị giác và ứng dụng; Tác phẩm nhiếp ảnh; Công trình kiến ​​trúc; Bản đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến ​​trúc, công trình khoa học; Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; Chương trình máy tính, thu thập dữ liệu.

Thứ hai, tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định nếu không ảnh hưởng đến quyền tác giả của tác phẩm được sử dụng để làm tác phẩm phái sinh.

Thứ ba, đối với tác phẩm được bảo hộ như đã nêu ở trên phải do tác giả trực tiếp tạo ra bằng chính lao động trí óc của mình, không sao chép từ tác phẩm của người khác.

3. Hành vi vi phạm bản quyền trên mạng:

Pháp luật đã quy định rất rõ ràng về các hành vi vi phạm bản quyền trên mạng, cụ thể căn cứ vào Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ 2009 quy định như sau:

xem thêm: Trích dẫn tài liệu trong sách làm nội dung giảng dạy có được không?

“Điều 28. Hành vi vi phạm bản quyền

1. Chiếm đoạt bản quyền tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Xuất bản, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Xuất bản, phân phối tác phẩm với đồng tác giả mà không được đồng tác giả đó cho phép.

5. Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

xem thêm: Xác định và xử lý các hành vi vi phạm bản quyền

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả nhuận bút, thù lao, lợi ích vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này. Luật này.

9. Cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thuê tác phẩm mà không phải trả nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác.

10. Nhân bản, tái sản xuất, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng thông qua mạng truyền thông và phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

12. Cố ý hủy bỏ hoặc làm mất hiệu lực các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của họ.

13. Cố ý xóa hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, lắp ráp, chuyển đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có căn cứ biết rằng thiết bị đó làm mất tác dụng của các biện pháp kỹ thuật do chủ thể quyền do tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả của tác phẩm của mình.

15. Làm và bán các tác phẩm giả mạo chữ ký của tác giả.

xem thêm: Giới hạn bản quyền? Thời hạn bảo hộ quyền tác giả?

16. Xuất khẩu, nhập khẩu hoặc phân phối bản sao của tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. ”

Như vậy, từ các quy định trên có thể xác định nếu cá nhân, tổ chức thực hiện một trong 16 hành vi của Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2009 thì được xác định là hành vi xâm phạm quyền tác giả trên mạng internet. Vì vậy, các cá nhân, tổ chức cần lưu ý để tránh những hành vi trên.

4. Ví dụ về vi phạm bản quyền trên internet:

Hành vi xâm phạm quyền tác giả trên mạng là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả. Mặc dù pháp luật đã có những quy định rất cụ thể về những hành vi vi phạm bản quyền trên internet bao gồm những hành vi nào, nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều cá nhân, tổ chức mắc phải. Nguyên nhân có thể do cố ý vì mục đích cá nhân hoặc có thể do chưa hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật. Vì vậy, luật Dương Gia xin đưa ra một số ví dụ về hành vi vi phạm bản quyền để quý khách hàng dễ hình dung các quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Ví dụ 1:

Khi các cá nhân, tổ chức thấy một bài báo, luận án,… được đăng tải hợp pháp trên internet, đưa lên trang web khác hoặc hiển thị đường dẫn để người khác truy cập vì mục đích thương mại mà không phải trả tiền. hành vi này bị coi là hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm quy định tại Nghị định số 131/2013 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả. vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Hoặc khi một cá nhân thông qua việc sao chép, bán tác phẩm để thu lợi ích vật chất nào đó mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả thì hành vi này bị coi là xâm phạm quyền phân phối dưới hình thức mua bán. của công việc. Một trường hợp khác tương tự là cá nhân sao chép tác phẩm từ mạng internet, sau đó truyền cho người khác thông qua các công cụ như thẻ nhớ, đĩa CD, điện thoại di động, … Hoặc khi một tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình do người khác sở hữu để lưu trữ chúng trên máy chủ hoặc trang web của riêng họ và cho phép người dùng nghe nhạc trực tuyến, tải nhạc, tải phim mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu là vi phạm. Ví dụ cụ thể là trường hợp bộ phim Lật mặt 3 của ca sĩ Lý Hải bị quay lén và phát trực tiếp lên mạng xã hội hay trường hợp chương trình truyền hình Táo Quân của VTV bị phát tán tràn lan trên mạng. Tất cả các trường hợp này đã được xử lý theo quy định của pháp luật.

Ví dụ 2:

Trường hợp kênh truyền hình internet phát lại phim, game show, … do đài truyền hình khác (trong nước, nước ngoài) phát mà không được phép của chủ thể quyền, tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan. bị coi là hành vi xâm phạm quyền phát sóng hoặc tái phát chương trình phát sóng. Do đó, đây cũng là một hành vi vi phạm bản quyền trên internet.

Ví dụ 3:

xem thêm: Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền

Khi một cá nhân hoặc tổ chức sửa đổi, cắt xén và tập hợp các buổi biểu diễn khác nhau của một hoặc nhiều người biểu diễn khác nhau theo bất kỳ cách nào mà không được sự đồng ý của người biểu diễn, thì hành vi đó xâm phạm quyền bảo vệ tính toàn vẹn của hình ảnh đại diện. Một ví dụ thực tế đã được xử lý như trường hợp tác phẩm vẽ bạn gái khoảng 1970-1971 của họa sĩ Thành Chương được gắn mác họa sĩ Tạ Tỵ và được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vào tháng 7.2016. Đây được coi là hành vi vi phạm bản quyền trên internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *