Vĩnh Phúc: Biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Rate this post

d6db3f4a-4675-4365-b743-681e127ea49e-1661954546.jpeg
Hát nhớ Bác kính yêu

Sân khấu biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại Nhà hát tỉnh mở cửa miễn phí cho người dân Vĩnh Phúc và du khách tham quan nhân dịp nghỉ lễ.
Các ca khúc với chủ đề ca ngợi quê cha đất tổ, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc được biểu diễn như: Nhạc hội Sắc quê; Liên khúc múa hát 19/8 – Xuân dâng Đảng; Nhớ Bác (Hát Chèo); Lời Đảng triệu lòng người; Ai về Vĩnh Phúc với tôi; Đánh trống xuống phố và tiểu phẩm Bóng nước do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc biểu diễn.

fa1670eb-a036-446d-92e8-02800a5d8180-1661954873.jpeg
Khán giả chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp lễ trọng đại của đất nước, góp phần tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước. Hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Đồng thời khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *