Vụ hè thu tăng diện tích và năng suất ở miền Trung-Tây Nguyên

Rate this post

Vụ hè thu năm nay, các vùng lúa ở Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên đều tăng cả về diện tích, năng suất và sản lượng.

Sản lượng đạt hơn 1,1 triệu tấn

Ngày 15/9, tại tỉnh Ninh Thuận, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh chủ trì Hội nghị tổng kết sản xuất vụ hè thu, vụ 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2022-2023. . các tỉnh, thành phố Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN & PTNT), thời gian qua, hệ thống kênh mương, hồ chứa thủy lợi ở Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên được nâng cấp, sửa chữa kịp thời, đảm bảo tưới tiêu. Ổn định và hiệu quả. Cùng với đó, người dân tập trung đầu tư, thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng sản phẩm được đảm bảo.

Hội nghị diễn ra tại tỉnh Ninh Thuận do Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì.  Ảnh: MH

Hội nghị diễn ra tại tỉnh Ninh Thuận do Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì. Hình ảnh: MH

Theo thống kê, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu năm 2022 ước đạt trên 181 nghìn ha (tăng 0,84 nghìn ha), năng suất 63 tạ / ha (tăng 1,65 tạ / ha. ) và năng suất ước đạt 63 tạ / ha. hơn 1,145 triệu tấn. Trong đó, Duyên hải Nam Trung bộ 176 nghìn ha, sản lượng 1,113 triệu tấn; Tây Nguyên chiếm 5,6 nghìn ha, sản lượng ước đạt 33 nghìn tấn.

Vụ mùa 2022, tổng diện tích gieo trồng ước đạt 272 ha, tăng 1 nghìn ha; năng suất ước đạt 53,74 tạ / ha, tăng 1,06 tạ / ha; sản lượng ước đạt 1,465 triệu tấn, tăng 35 nghìn tấn so với niên vụ 2021. Trong đó, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đạt 121 nghìn ha, tăng 0,8 nghìn ha, sản lượng ước đạt 634 nghìn tấn, tăng 17 nghìn tấn so với vụ mùa. cùng kỳ. Vùng Tây Nguyên đạt 151,6 nghìn ha, tăng 0,3 nghìn ha, sản lượng ước đạt 831 nghìn tấn, tăng 17 nghìn tấn so với cùng kỳ.

Theo Cục Trồng trọt, để sản xuất lúa hè thu và vụ mùa 2022 đạt hiệu quả, Cục đã phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch, giải pháp chỉ đạo sản xuất sớm hơn. Bố trí thời gian gieo sạ phù hợp và tập trung gieo nhanh, gọn.

Vụ hè thu năm nay, các vùng lúa ở Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên đều tăng cả về diện tích, năng suất và sản lượng.  Ảnh: LK

Vụ hè thu năm nay, các vùng lúa ở Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên đều tăng cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Hình ảnh: LK

Đồng thời, chủ động lịch gieo sạ cho từng tiểu vùng tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương. Đối với những vùng có đủ nước tưới thì sản xuất theo phương thức tăng cường đầu tư thâm canh, những vùng có nguy cơ thiếu nước cuối vụ nên chuyển sang trồng các loại cây khác sử dụng ít nước hơn như ngô, lạc, vừng, rau, đậu đỗ, cỏ chăn nuôi …

Về chuyển đổi cây trồng trên đất lúa đến năm 2022, vùng Duyên hải Nam Trung bộ chuyển đổi ước đạt 12,78 nghìn ha, vùng Tây Nguyên ước đạt 4,98 nghìn ha.

Sắp xếp lịch thời vụ để cân đối nguồn nước tưới

Để sản xuất vụ đông xuân 2022 – 2023 đạt hiệu quả, Cục Trồng trọt cho biết sẽ tập trung triển khai Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cùng với đó là thực hiện tiết giảm giá thành sản xuất lúa để tăng lợi nhuận. Theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến nguồn nước để chủ động bảo vệ sản xuất, hạn chế thiệt hại.

Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị.  Ảnh: MH

Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị. Hình ảnh: MH

Xây dựng các phương án phòng chống hạn, mặn, ứng phó kịp thời với tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới trong mùa khô. Đồng thời, gieo sạ tập trung, đồng loạt theo lịch, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Cục Trồng trọt đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung các giải pháp tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2022-2023 có hiệu quả.

Theo đó, cần đánh giá thời vụ sản xuất và cân đối nguồn nước tưới, khả năng khai thác nguồn nước tưới bổ sung để có giải pháp tập trung. Đối với các vùng an toàn, nguồn nước sẽ được sản xuất theo lịch thời vụ và thâm canh. Những vùng có nguy cơ bị hạn, không đủ nước sản xuất cần tập trung, bố trí chuyển đổi từ cơ cấu sản xuất 3 vụ sang 2 vụ, hoặc bố trí lại thời vụ sản xuất phù hợp để tránh hạn, mặn, áp cao. sử dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác để hạn chế ảnh hưởng của hạn, mặn đến sản xuất lúa.

Đối với những diện tích thường xuyên thiếu nước cần tập trung chuyển đổi cây lúa sang cây khô ngắn ngày để tăng hiệu quả sản xuất, tiết kiệm nước tưới.

Để sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023 đạt hiệu quả, Cục Trồng trọt cho biết sẽ tập trung triển khai Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.  Ảnh: MP

Để sản xuất vụ Đông Xuân 2022 – 2023 đạt hiệu quả, Cục Trồng trọt cho biết sẽ tập trung triển khai Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hình ảnh: MP

Cục Trồng trọt cũng khuyến khích các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ bố trí thời vụ gieo sạ đại trà từ ngày 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Riêng 3 vụ lúa như Bình Định gieo sạ từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022; Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận gieo sạ từ ngày 15/11 và kết thúc vào tháng 12 năm 2022. Đối với những diện tích lúa không chủ động được nguồn nước cần gieo sạ sớm hơn lúa chính vụ (trước ngày 10 tháng 12 năm 2022) , vùng trũng thoát nước kém nên cố gắng gieo sạ trước ngày 10/01/2023.

Tây Nguyên, vùng nào chủ động được nước tưới tập trung gieo sạ vào khung thời gian từ 10/12 đến 31/12/2022. Vùng có nguy cơ thiếu nước cuối vụ (mùa khô). , các địa phương phải cân đối diện tích gieo sạ phù hợp với lượng nước trong hồ chứa và khuyến cáo sử dụng giống ngắn ngày, gieo sạ sớm hơn. lúa đại trà (trước ngày 10/12/2022). Riêng một số vùng sản xuất lúa 3 vụ ở Lâm Đồng bố trí gieo sạ từ ngày 15/11 đến 10/12/2022.

Theo Cục Trồng trọt, kế hoạch vụ lúa đông xuân 2022 – 2023 cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên là 326,2 nghìn ha, giảm 1,93 nghìn ha; năng suất bình quân 66,58 tạ / ha, tăng 1,81 tạ / ha; sản lượng 2,172 triệu tấn, tăng 47 nghìn tấn so với đông xuân 2021-2022. Trong đó, Duyên hải Nam Trung bộ khoảng 233 nghìn ha, giảm 1,15 nghìn ha, sản lượng 1,545 triệu tấn, tăng 45 nghìn tấn so với cùng kỳ. Giai đoạn. Vùng Tây Nguyên khoảng 93,2 ha, giảm 0,78 nghìn ha, sản lượng ước đạt 626 nghìn tấn, tăng 1,4 nghìn tấn so với cùng kỳ.

Theo Cục Trồng trọt, về cơ cấu giống vụ đông xuân 2022-2023, đối với các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ cần sử dụng các giống chủ lực như TBR36, HT1, OM4900, Thiên ưu 8, KDdb, DV10, ML48, ML49, ML202, ML214, VD20, Đại Thông 8, TH3-3, Nhị Ưu 838. Các giống bổ sung như BDR57, BDR999, BC15, TBR225, RVT, An Sinh 1399, AN1, Bắc Thịnh, Hà Phát 3, Hương Xuân, Hương Châu 6, DT 45, KD28, PC6, ML49, OM6162, OM6976, OM7347, MT10, PY2.

Các tỉnh Tây Nguyên sử dụng các giống chủ lực như HT1, VND95-20, ML48, OM4900, OM6162, OM5451, IR64, Đài thơm 8, TH3-3, Nhị ưu 838… Các giống bổ sung RVT, ML49, DV108, DT45, OM 6976, Hương Châu 6…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *