Xử lý dứt điểm công tác đền bù giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp dự án xây dựng đường cao tốc phía Bắc

Rate this post

(thitruongtaichinhtiente.vn) – Ngày 25/6/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 183 / TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ hai. 3 Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Đông Bắc Nam.

Việc hoàn thành 23 dự án thành phần nhằm kết nối thông suốt toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ Cửa khẩu Hữu Nghị đến Cà Mau với tổng chiều dài 2.063km vào năm 2025 là mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định. được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đây là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trước Đảng bộ và nhân dân. Phương hướng nhất quán phải đạt được mục tiêu này, trong đó hoàn thành 361,5 km vào cuối năm 2022, 652 km vào tháng 3 năm 2024 và 729 km nữa hoàn thành vào năm 2025. Quốc hội và Chính phủ đã cho phép áp dụng cơ chế đặc thù về chỉ định thầu, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đồng thời triển khai một số công việc trong giai đoạn chuẩn bị dự án….

Tuy nhiên, khối lượng công việc rất lớn, thời gian có hạn, nếu phương pháp, cách làm cũ sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu này. Với tinh thần là phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, bám sát quy luật, chủ động tháo gỡ khó khăn. những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công việc liên quan; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tiêu cực, v.v.

Về dự án xây dựng một số đoạn cao tốc trên tuyến Bắc – Nam giai đoạn 2017-2020, theo số liệu báo cáo của Bộ GTVT, trong số 4 dự án hoàn thành vào năm 2022, chỉ có đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 đạt tiến độ yêu cầu; 3 dự án còn lại chậm tiến độ từ 1,53% đến 3,8%; Trong số 6 dự án hoàn thành vào năm 2023 và 2024, có 4 dự án hoàn thành kế hoạch và 2 dự án chậm tiến độ (Dự án Diễn Châu – Bãi Vọt chậm 1,9% và Cam Lâm chậm 1,9%). Vĩnh Hảo kém 1,8%. Một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ là do: chưa hoàn thành việc bàn giao mặt bằng (tỉnh Nghệ An còn 155m và tỉnh Khánh Hòa còn 500m), thiếu vật liệu làm nền đường (tỉnh Khánh Hòa còn thiếu 0, 8 triệu m3, tỉnh Ninh Thuận thiếu khoảng 2,0 triệu m3 và tỉnh Bình Thuận thiếu khoảng 2,2 triệu m3) và bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả.

Để sớm khắc phục các nội dung trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và các địa phương liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm để chỉ đạo quyết liệt. hơn nữa, xử lý dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu làm đất đắp đường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 366 / CĐ-TTg ngày 21/4/2022; hoàn thiện các thủ tục liên quan đến bàn giao mặt bằng, mỏ vật liệu hoàn thổ trong tháng 6/2022 theo đúng cam kết tại cuộc họp, đặc biệt tỉnh Bình Thuận cần tạo điều kiện để nhà thầu sớm khai thác vật liệu hoàn thổ. phục vụ dự án thành phần Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đáp ứng tiến độ hoàn thành vào năm 2022.

Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung quyết liệt hơn nữa tại công trường; yêu cầu các Ban quản lý dự án, nhà thầu có biện pháp tăng cường nhân lực, thiết bị, tăng ca, kíp trực, khắc phục khó khăn về thời tiết… để bù đắp khối lượng chậm tiến độ đảm bảo tiến độ cam kết; kịp thời chấn chỉnh, thay đổi khối lượng công việc trong trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu; Các Ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công ngay sau khi bàn giao mặt bằng; kiên quyết xử lý nhân sự Ban quản lý dự án, thay thế các nhà thầu không thực hiện đúng cam kết.

Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 2360 / VPCP-CN ngày 15/4/2022 về việc biến động giá xăng dầu vật liệu phục vụ các dự án. dự án giao thông.

Về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Đông Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18 / NQ-CP ngày 11/02/2022, thực hiện Nghị quyết số 44/2022 / QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc Đông Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 18 / NQ-CP) đã xác định rõ nhiệm vụ và tổ chức thực hiện. tiến độ thực hiện của từng bộ, ngành, địa phương. Thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương liên quan đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt công việc theo các cột mốc. tiến độ yêu cầu được chỉ định.

Tuy nhiên, một số địa phương còn lúng túng trong việc thực hiện một số thủ tục thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của địa phương về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định mỏ vật liệu, bãi thải. … Đây vừa là trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành liên quan, vừa là trách nhiệm của các địa phương trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18 / NQ-CP. Việc chậm bàn giao mặt bằng, thiếu vật liệu làm nền đường là những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ các dự án thành phần giai đoạn 2017-2020, đây là bài học đắt giá cần rút kinh nghiệm.

Để đáp ứng tiến độ công việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải: chủ động hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, triển khai Dự án theo nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; phối hợp chặt chẽ với các địa phương và theo thẩm quyền, kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả, đáp ứng tiến độ.

Ngoài ra, yêu cầu hoàn thành việc phê duyệt các dự án thành phần trước ngày 30/6/2022 theo đúng tiến độ yêu cầu tại Nghị quyết số 18 / NQ-CP; khẩn trương bàn giao mốc giới phần còn lại cho địa phương, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

UBND các tỉnh, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 18 / NQ-CP; khẩn trương, chủ động chỉ định thầu các gói thầu lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thực hiện công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư quy định rõ tại Khoản 1 Điều này. Nghị quyết số 43/2022 / QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 18 / NQ-CP; chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Thủ tướng Chính phủ nếu việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 / NQ-CP chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án;

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất các mỏ, bãi thải vật liệu xây dựng (đảm bảo đúng, đủ trữ lượng, chất lượng theo yêu cầu của từng dự án), hoàn thành trước ngày 25/6/2022.

Chỉ đạo các Sở Xây dựng – Tài chính phối hợp chặt chẽ với các Ban Quản lý dự án, Đơn vị tư vấn đàm phán, công bố đầy đủ giá vật liệu xây dựng công trình đường cao tốc (đất, đá, cát, sỏi…) theo đúng quy định tại Nghị quyết số 18 / NQ-CP, hoàn thành trước ngày 25/6/2022.

UBND các tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã nâng công suất các mỏ cát đang khai thác theo Nghị quyết số 18 / NQ-CP và cấp phép các mỏ mới để ưu tiên cung cấp đủ nguồn cát cho Dự án.

Về kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, đây là dự án trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội thông qua nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đảm bảo quốc phòng an ninh. Các địa phương không được tự ý ban hành đơn giá, hệ số điều chỉnh giá đất mà không có cơ sở làm tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng bất hợp lý. Yêu cầu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, thống nhất kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 25/6/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có ý kiến ​​về việc chỉ định thầu bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Đông Bắc – Nam.

Nghị quyết số 18 / NQ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 44/2022 / QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đã quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ. Giao thông vận tải, người có thẩm quyền chỉ định thầu các gói thầu tư vấn liên quan đến Dự án, gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu đền bù, giải quyết. giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tiếp thu ý kiến ​​của các Bộ, khẩn trương chỉ định thầu các gói thầu nêu trên theo quy định của pháp luật, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục. kỹ thuật thực hiện, tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí

Bộ GTVT có trách nhiệm đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai các công việc liên quan để đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.