YOUNG SHELDON: Phần 6, Tập 11: Tàn nhẫn, Răng khểnh và một tuần nằm trên giường Trailer chương trình truyền hình [CBS]

Rate this post

YOUNG SHELDON: Phần 6, Tập 11: Tàn nhẫn, Răng khểnh và một tuần nằm trên giường Trailer chương trình truyền hình [CBS]

Đoạn giới thiệu Sheldon trẻ tàn nhẫn, không răng và một tuần nằm trên giường —
CBS Sheldon Trẻ: Phần 6, Tập 11: Tàn nhẫn, Răng khểnh và một tuần nằm trên giường Trailer chương trình truyền hình đã được phát hành. Đoàn làm phim
Sheldon trẻ ngôi sao Iain Armitage, Zoe Perry, thợ cắt tóc Lance, MontanaJordan, Raegan hồi sinh, Annie PottsJim Parsons.

mâm cặp […]

Tiếp tục đọc: YOUNG SHELDON: Phần 6, Tập 11: Tàn nhẫn, Răng khểnh và một tuần nằm trên giường Trailer chương trình truyền hình [CBS]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *