Ba Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương

Rate this post

Trên cơ sở đề nghị của cấp ủy, tổ chức Đảng, ý kiến ​​của các cơ quan chức năng và xét nguyện vọng của cán bộ; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, nhất trí đối với 3 ông: Nguyễn Thành Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, thôi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước đó, cả 3 Ủy viên Trung ương đều bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.

Ba Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương - Ảnh 1.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt – Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương

Cụ thể, ông Huỳnh Tấn Việt phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thành ủy. của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; chịu trách nhiệm trực tiếp và trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thời gian qua. quản lý, sử dụng đất đai, tài sản nhà nước, quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, xây dựng, thi công chức, đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị y tế gây thất thoát ngân sách nhà nước; Để xảy ra một số vụ án hình sự, một số cán bộ, đảng viên, kể cả lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh bị xử lý kỷ luật, hình sự.

Nguyễn Thành Phong trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm Quy định những điều Đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm Để đặt một ví dụ; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021; chịu trách nhiệm trực tiếp và trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Và ông Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. nhiệm kỳ 2015 – 2020 (giai đoạn từ tháng 11/2019 đến tháng 8/2020) và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vi phạm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc của Đảng ủy, dẫn đến việc nội bộ Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo VASS. tập thể mất đoàn kết.

Ba Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương - Ảnh 2.

Ông Bùi Nhật Quang thôi Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Quang còn vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát để Học viện và một số đơn vị trực thuộc để xảy ra nhiều sai phạm kéo dài trong công tác cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công; quản lý nghiên cứu khoa học, đào tạo; giải quyết báo cáo khiếu nại; không thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, kết luận của tổ chức đảng cấp trên.

Cùng ngày, Trung ương cũng cho ý kiến ​​về tờ trình của Bộ Chính trị về việc xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Xuân Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm; Theo quy định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phạm Xuân Thắng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *