BAD BOYS 4: Will Smith và Martin Lawrence xác nhận sẽ có phần phim thứ tư trong thương hiệu BAD BOYS

Rate this post

BAD BOYS 4: Will Smith và Martin Lawrence xác nhận sẽ có phần phim thứ tư trong thương hiệu BAD BOYS

Bad Boys 4 được Film’s Stars công bố trên Instagram —
Trai Hư 4 đã được “đi” và thông báo được đưa ra bởi các diễn viên chính của bộ phim, Will SmithMartin Lawrence, trên Instagram. Vào năm 2020 ngay trước đại dịch, Martin Lawrence và Will Smith đã xé toạc màn bạc trong một cú đập khổng lồ […]

Tiếp tục đọc: BAD BOYS 4: Will Smith và Martin Lawrence xác nhận sẽ có phần phim thứ tư trong thương hiệu BAD BOYS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *