Bao giờ trở thành “con ngỗng đẻ trứng vàng”?

Rate this post

Tại Việt Nam, chúng tôi đang có kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa, từ đó hướng đến xuất khẩu các thương hiệu văn hóa. Chiến lược được định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vậy, hiện nay chúng ta có gì trong bối cảnh ngành công nghiệp văn hóa toàn cầu đang hái ra nhiều tiền?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *