Chuyển đổi trong Chuyển đổi kỹ thuật số

Rate this post

15/09/2022 13:01


Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ / TU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đến nay, toàn tỉnh có 20/20 sở, ban, ngành. , ngành đã kiện toàn ban chỉ đạo hoặc tổ chỉ đạo và 10/10 địa phương đã thành lập ban chỉ đạo về Chuyển đổi số. Chuyển đổi số địa phương đang có những chuyển biến tích cực.

Ông Trần Văn Thu – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT & TT) cho biết: Đến nay, về hạ tầng số, toàn tỉnh có 100% số xã được phủ sóng 2G, 3G và 4G. Hạ tầng mạng cáp quang đã phủ sóng 100% số xã và 99,7% số thôn, bản được phủ sóng 4G. Có 48 thôn (điểm) có băng thông rộng di động thấp; Trong đó, 20 thôn sẽ được các doanh nghiệp viễn thông di động phủ sóng trong hai năm 2022-2023, 12 thôn chưa có điện và 16 thôn thuộc vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt. thớt, dưới 50 hộ trong một thôn sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai trong thời gian tới.

Toàn tỉnh có 66,44% dân số trưởng thành và 79,79% số hộ có điện thoại thông minh, 48,33% số hộ có cáp quang băng thông rộng.

Về nguồn nhân lực số, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) cho 88 sinh viên và Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử trình độ trung cấp. dành cho 12 học sinh. Toàn tỉnh có 64 công chức, viên chức chuyên trách về chuyển đổi số và 152 cán bộ kiêm nhiệm. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cử 26 thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh tham gia chương trình tập huấn theo Đề án 146 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thông qua Nền tảng học tập trực tuyến mở rộng; 10/10 huyện, thành phố đã thành lập 541 nhóm cộng đồng công nghệ số với 2.446 thành viên.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giao dịch với khách hàng. Ảnh: VH

Toàn tỉnh có 35 hệ thống thông tin; trong đó, 20 hệ thống thông tin cấp độ 2 và 2 hệ thống thông tin cấp độ 3 đã được phê duyệt. Hệ thống giám sát mã độc tập trung của tỉnh đã cài đặt 5.528 máy tính và phát hiện, xử lý 16.373 mã độc trên máy tính.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp I, II đã đến 100% các đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Trục kết nối chia sẻ dữ liệu LGSP Kon Tum đã được khai thác hiệu quả, phục vụ nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Tỷ lệ dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 đạt 100%, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 61,2%.

Số doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử đạt 100%. Trên 98% doanh nghiệp tham gia khai thuế điện tử và trên 98% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử. Các sàn thương mại điện tử như http://voso.vn có 876 sản phẩm, https: postmart.vn có 110 sản phẩm, https: kontumtrade.gov.vn có 658 sản phẩm của 428 doanh nghiệp.

Toàn tỉnh có 83,6% dân số lập được hồ sơ sức khỏe, ứng dụng VssID – BHXH số trên điện thoại thông minh sử dụng hình ảnh thẻ BHYT thay cho thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh tại các cơ sở KCB và 10/10 các huyện, thành phố triển khai chữ ký số giấy chứng nhận tiêm trên cơ sở tiêm vắc xin Covid-19.

Sở GD & ĐT tỉnh chủ động xây dựng kho dữ liệu số hóa giáo dục các cấp học. Đến nay, giai đoạn 1 đã hoàn thành với 2.007 video bài giảng, đồ dùng dạy học, học liệu số cấp tiểu học; 173 video bài giảng mầm non; 425 bài giảng cấp THPT cho học sinh và giáo viên tham gia học mọi lúc, mọi nơi.

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn các huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông, Ia H’Drai và xã Mô Rai, huyện Sa Thầy để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. ; đồng thời cập nhật, chỉnh lý 37.845 hồ sơ vào cơ sở dữ liệu đất đai hiện có trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đến nay việc tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của địa phương còn chậm, cơ chế phối hợp cập nhật, chia sẻ cơ sở dữ liệu còn hạn chế; Cơ sở vật chất của nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhất là tuyến cơ sở chưa đảm bảo cho việc triển khai các hoạt động khám chữa bệnh từ xa. Nguồn nhân lực CNTT còn hạn chế nên một số nhiệm vụ trong lĩnh vực CNTT triển khai còn chậm. Nguồn vốn đầu tư cho ứng dụng CNTT chủ yếu là ngân sách địa phương, chưa thu hút được các nguồn vốn khác; Kinh phí đầu tư, trang thiết bị hạ tầng CNTT còn thiếu, nhất là ở cấp cơ sở như xã, phường, đơn vị sự nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp CNTT của tỉnh là doanh nghiệp nhỏ, hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực mua bán sản phẩm, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp ráp các thiết bị nhỏ lẻ; Quy mô thị trường còn nhỏ nên khó kêu gọi các nguồn lực bên ngoài đầu tư phát triển ngành CNTT của địa phương.

Từ thực tế đó, Sở Thông tin và Truyền thông kiến ​​nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông tại các khu vực có sóng thông tin di động thấp để phục vụ người dân và doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ cung cấp khóa xác thực truy cập các dịch vụ chính thức để trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Hệ thống dịch vụ công của các bộ, ngành Trung ương thông qua Nền tảng tích hợp. thu thập, chia sẻ dữ liệu quốc gia và hỗ trợ đào tạo địa phương về chuyển đổi số.

Vinh Ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *