Công văn 1908 / BYT-CNTT 2022 hướng dẫn thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vắc xin

Rate this post

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

Con số: 1908 / BYT-CNTT
V / v Hướng dẫn cách ký vào “Hộ chiếu tiêm vắc xin”

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

Thân mến:

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các cơ sở tiêm chủng thuộc Bộ Y tế;
– Bộ Y tế.
(gọi tắt là cơ quan, đơn vị)

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5772 / QĐ-BYT về mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu tiêm chủng”. Thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng các chức năng cần thiết để phục vụ việc ký “hộ chiếu vắc xin” cho người dân. Hệ thống đã được thử nghiệm tại một số cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế và hiện đã sẵn sàng triển khai trên cả nước.

Để triển khai việc cấp giấy chứng nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân trên cả nước, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Bộ Y tế đề nghị: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn; Cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế; Các Bộ, ngành Y tế nghiêm túc thực hiện việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 phục vụ kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu tại Công văn số 1495 / BYT-CNTT ngày 24/3/2022 của Bộ Y tế. (Hướng dẫn cách sử dụng chức năng xem kết quả xác thực tại Phụ lục 03 kèm theo Công văn này).

2. Tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng chức năng Phản ánh thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn) trong trường hợp có sai sót thông tin tiêm chủng COVID-19. Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra việc xử lý đơn thư của người dân theo hướng dẫn tại Công văn số 9458 / BYT-CNTT ngày 8/11/2021 của Bộ Y tế, hoàn thành việc xử lý đơn thư của người dân. trước ngày 15 tháng 4 năm 2022 để đảm bảo ký tên vào “Hộ chiếu vắc xin” cho những người đã được tiêm vắc xin COVID-19.

3. Bộ Y tế đề nghị: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn; Cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế; Bộ Y tế triển khai chữ ký số bắt đầu từ 8/4/2022Bộ Y tế sẽ ký xác nhận nồng độ “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân từ 15/4/2022 (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 ban hành kèm theo Công văn này).

4. Trong quá trình ký số hóa giấy chứng nhận tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, các cơ quan, đơn vị liên hệ với các chi nhánh Viettel tại các tỉnh, thành phố để được hỗ trợ. Nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) để kịp thời giải quyết.

Bộ Y tế cử đầu mối: ThS Nguyễn Bá Hùng, Cục Công nghệ thông tin; điện thoại: 0915.211.112; email: [email protected].

Xin chân thành cảm ơn. /.

Người nhận:
– Như trên;
– PTTg. Vũ Đức Đam (để b / c);
– Ông Tô Lâm, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ (để báo cáo);
– Ông Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b / c);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Bộ Thông tin và Truyền thông (để p / h);
– Tập đoàn Viettel (để p / h);
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
– Trung tâm KSNK các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ

Trần Văn Thuận

PHỤ LỤC 01

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHỮ KÝ CỦA “VICIDATE PASSPORT”
(kèm theo Công văn số 1908 / BYT-CNTT ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế)

1. Công tác chuẩn bị

– Giao đơn vị ký xác nhận: Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao cho đơn vị đầu mối ký xác nhận (có thể giao cho Sở Y tế, Trung tâm Bệnh tật tỉnh. Kiểm soát và Phòng ngừa). hoặc trung tâm y tế quận, huyện) hoặc giao cho từng cơ sở tiêm chủng ký.

– Đối với các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm ký số.

– Chữ ký số: Để ký số vào dữ liệu tiêm chủng COVID-19, các đơn vị sử dụng chữ ký số cho tổ chức. Các đơn vị được sử dụng chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng nếu có yêu cầu.

2. Cơ sở / đơn vị tiêm chủng được giao thực hiện chữ ký số

Đối với dữ liệu được nhập trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 trước ngày 8 tháng 4 năm 2022, các thực thể ký điện tử vào giấy chứng nhận tiêm chủng (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 02).

Sau khi hoàn thành việc ký dữ liệu cũ, các cơ sở tiêm chủng thực hiện tiêm chủng, nhập dữ liệu vào hệ thống và ký điện tử giấy chứng nhận tiêm ngay trong ngày.

Chỉ những dữ liệu đã được xác thực hợp lệ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mới được ký điện tử. Đối với những dữ liệu sai lệch / không kiểm chứng được do thiếu hoặc không chính xác, các cơ sở tiêm chủng cần rà soát, bổ sung và xác minh thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Cục Y tế dự phòng triển khai chữ ký số tập trung

Cục Y tế dự phòng tiến hành ký số tập trung trên hệ thống xác nhận vắc xin COVID-19 điện tử cuối ngày.

PHỤ LỤC 02

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CHỮ KÝ SỐ CỦA CHỨNG CHỈ NHẬP KHẨU TRÊN CƠ SỞ QUẢN LÝ QUAN TRỌNG COVID-19
(kèm theo Công văn số 1908 / BYT-CNTT ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế)

1. Đăng ký chứng chỉ số cho tài khoản người dùng

Bước 1. Cài đặt chứng chỉ số

Các cơ quan, đơn vị cài đặt chứng thư số theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

Bước 2. Đăng nhập vào Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Bước 3. Vào Chức năng quản lý người dùng, chọn Danh sách người dùng, sau đó chọn Đăng ký chứng thư số.

Bước 4. Nhập Chứng thư số (số sê-ri đã sao chép ở bước 1), sau đó chọn Lưu.

2. Cài đặt plugin WebPluginKySo

Bước 1. Người dùng đăng nhập vào Hệ thống Tiêm chủng Covid-19.

Bước 2. Vào Chức năng Quản lý tiêm chủng, chọn Ký duyệt giấy chứng nhận tiêm chủng.

Bước 3. Chọn và lựa chọn để tải plugin xuống thiết bị của bạn.

Bước 4. Người dùng tìm đến thư mục lưu tập tin tải về, nhấp chuột phải rồi chọn Extract Here để giải nén tập tin.

Bước 5. Sau khi giải nén, người dùng chọn thư mục Setup, chọn thư mục Debug và thực hiện tập tin Setup1.msi.

Bước 6. Sau khi chạy tệp, màn hình hiển thị như bên dưới và người dùng chọn nút Tiếp theo.

Bước 7. Chọn nút Tiếp theo để tiếp tục cài đặt.

Bước 8. Chọn nút Tiếp theo đểHở? xác nhận cài đặt plugin cho máy tính.

Bước 9. Sau khi cài đặt thành công, người dùng chọn nút Close để kết thúc quá trình cài đặt.

3. Ký kỹ thuật số giấy chứng nhận tiêm

Bước 1. Vào Chức năng Quản lý Tiêm chủng, chọn Ký duyệt giấy chứng nhận tiêm chủng, chọn để thực hiện Ký chứng chỉ tiêm.

Bước 2. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như hình dưới đây:

Bước 3. Người dùng chọn Tải xuống trình cài đặt và cài đặt WebPluginKySo (nếu plugin đã được cài đặt thì bỏ qua bước này).

Trước khi ký duyệt, người dùng cần mở plugin và chọn Start để hệ thống kết nối chữ ký chứng thư số trên USB Token với chức năng ký duyệt chứng chỉ tiêm trên hệ thống.

Bước 4. Thực hiện tìm kiếm theo các tiêu chí như thời gian tiêm, họ tên, số điện thoại của đối tượng… để hiển thị danh sách đối tượng và thông tin mong muốn tiêm.

Kiểm tra danh sách các đối tượng được duyệt (Có thể chọn tất cả hoặc chọn lần lượt từng đối tượng) và chọn để xem danh sách các chứng chỉ tiêm đã chọn.

Một số lưu ý:

– Cho phép chọn tất cả các mũi tiêm hoặc lựa chọn theo tình trạng tiêm do người sử dụng cơ sở tiêm chủng tạo ra (mũi tiêm được tiêm tại cơ sở tiêm chủng).

– Chỉ cho phép ký tiêm mà thông tin của người dân đã được xác thực hợp lệ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Số lượng hồ sơ trong 1 ký là 1.000 đối tượng và thông tin từ 1 đến 3 mũi tiêm. Vì vậy số lượng hồ sơ được ký trong 1 lượt là 1.000 ~ 3.000 mũi tiêm.

– Nếu chọn một hoặc nhiều mũi tiêm thì khi Xem danh sách trước khi ký duyệt chỉ hiển thị thông tin mũi tiêm đã chọn của đối tượng được phê duyệt.

Bước 5. Chọn (miễn là đã cài đặt plugin ký kỹ thuật số và cắm USB Token) để ký và phê duyệt chứng chỉ tiêm.

Bước 6. Tiếp theo hệ thốngOhtôi sẽ hiểuHởn màn hình Nhân vật Kiểm tra mã PIN, người dùng thực bây giờ hãy nhập mã PIN USB Token đã phát hành, rOhtôi chọn Đăng nhập.

Sau khi nhập đúng mã PIN, hệ thống sẽ hiển thị thông báo duyệt thành công. Hệ thống gửi dữ liệu giấy chứng nhận tiêm của đối tượng đến Hệ thống chứng nhận vắc xin điện tử để ký vào hộ chiếu vắc xin.

PHỤ LỤC 03

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG XEM KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THÔNG TIN VỚI CƠ SỞ DÂN SỐ QUỐC GIA
(kèm theo Công văn số 1908 / BYT-CNTT ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế)

1. Mục đích

Cho phép người dùng tại các cơ sở tiêm chủng: xã / phường, bệnh viện, dịch vụ, di động xem danh sách đối tượng chưa có thông tin CCCD / ID hợp lệ, hỗ trợ xác minh CCCD / Mã định danh chính xác của đối tượng.

2. Các bước thực hiện

– Bước 1: Tại màn hình chủ, chọn menu “Thống kê xác minh đối tượng”, chọn “Xuất danh sách đối tượng không hợp lệ”.

– Bước 2: Người dùng chọn các điều kiện xuất danh sách bao gồm:

+ Theo địa điểm: đối với cơ sở tiêm tuyến xã, phường

+ Theo cơ sở phê duyệt: đối với cơ sở tiêm: xã / phường, bệnh viện, dịch vụ, lưu động.

+ Nhóm đối tượng: Không có CCCD / Mã định danh, CCCD / Mã định danh sai định dạng, Xác minh thông tin sai

– Bước 3: Chọn “Xuất danh sách” để xuất danh sách đối tượng ưng ý ra file excel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *