Đánh Giá Phim: PASSAGES [Sundance 2023]: Bước đột phá định mệnh vào giới tính của một nhà làm phim

Rate this post

Đánh Giá Phim: PASSAGES [Sundance 2023]: Bước đột phá định mệnh vào giới tính của một nhà làm phim

Đánh giá các đoạn văn —
đoạn văn (2023) Đánh giá phim từ 45 thường niên Liên hoan phim Sundancemột bộ phim đạo diễn bởi Ira Sachsđóng vai chính Franz Rogowski, Ben Whishaw, Adèle Exarchopoulos, Theo Cholbi, Tony Daoud, Sarah Lisbonis, Anton Salachas, Thibaut Carterot, William Nadylam, Caroline ChaniolleauOlivier Rabourdin. Ira Sachs’ đoạn văn là một cái nhìn sâu sắc vào khám phá, […]

Tiếp tục đọc: Đánh Giá Phim: PASSAGES [Sundance 2023]: Bước đột phá định mệnh vào giới tính của một nhà làm phim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *