Ngăn âm thanh tác động “tự diễn biến”, “tự động hóa” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Rate this post

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đã xác định chỉ: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, 4 nguy cơ mà Đảng vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy nghĩ về tư tưởng chính trị, đạo đức, đường sống, “tự diễn biến”, “tự động hóa” còn diễn biến phức tạp.

Ngăn âm thanh tác động “tự diễn biến”, “tự động hóa” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh -0

Lợi ích các vấn đề liên quan đến quốc phòng – an ninh của đất nước, các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền, thường xuyên chống phá. Mục tiêu của họ là truyền thông, kích hoạt làm lung lay, suy giảm hoặc mất niềm tin của nhân dân đối với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về sự nghiệp an ninh, quốc phòng . Vì vậy, cần phải nhận diện và cảnh giác đề cao.

Người có “tự diễn biến” biểu hiện, “tự động hóa” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh có 3 mức độ, tăng dần về chất lượng.

Ở mức đầu tiên biểu hiện, người có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh có trạng thái thiếu tin tưởng vào khả năng, sức mạnh quốc phòng, an ninh trong Tổ quốc bảo vệ. Lịch sử 4.000 năm xây dựng nước và giữ nước của dân tộc ta viết nên những trang sử dụng vang với bao chiến trường chống lại kẻ thù ngoại hình. Nhưng đáng buồn thay, một số kẻ đã quên đi những chiến thắng oanh liệt được đánh giá bằng hi sinh, xương máu của các hệ thống cha anh.

Nhìn lại sự kiện khoan Hải Dương 981 năm 2014, khi tình hình biên giới, biển, đảo có diễn biến phức tạp, cảm xúc, những người này có thể hiện sự việc, hoang mang. Một số quay phê duyệt đường ngắn xử lý của Đảng, Nhà nước ta. Ổ đĩa có quan điểm còn cho rằng, Việt Nam là nước nhỏ nên cần phải lắp đặt, “chấp nhận” theo sự sắp xếp của nước lớn. The current expression to the Lac Bias in, xem xét các vấn đề về quốc phòng, an ninh; làm ảnh hưởng tới sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang và đối sách của Đảng, Nhà nước.

Ở mức tiếp theo, từ thiếu niềm tin, họ bắt đầu yêu cầu phải có sự thay đổi mới nhưng theo hướng dựa vào bên ngoài, xa rời nguyên tắc độc lập, tự chủ. Họ muốn đi theo nước lớn để được giúp đỡ về vũ khí, trang bị kỹ thuật nhằm gia tăng sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. This is the think of the top of the ground, can give the mối nguy hại về thời gian dài đối với đất nước. By may, on the world have a small water based on the water big to support about the vũ khí, quân sự. Tuy nhiên, sự trợ giúp này không phải là “miễn phí”, mà còn kèm theo những yêu cầu, câu hỏi từ nước lớn, nên thường dẫn tới phần tử gây mất ổn định, thậm chí có nguy cơ xảy ra xung đột, chiến tranh.

Cuối cùng ở mức cuối cùng, họ thường xuyên cấp độ, công suất, chống lại các đường ngắn, chính sách quốc gia, an ninh của Đảng và Nhà nước. This is the current expression, phản ánh rõ ràng tính chất trầm trọng và sự nguy hiểm đặc biệt của “diễn viên biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Nội dung thông tin và tự động xuyên suốt trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh hiện nay hết sức mạnh mẽ, với nhiều biểu hiện khác nhau. Chủ yếu vẫn là: phi chính trị hóa Quân đội và Công an, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp quốc phòng, an ninh; xuyên mục tiêu của hợp đồng mua bán vũ khí, trang bị cho Quân đội và Công an; xuyên mục đích thăm dò của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta tới các nước và các thủ tục nước tới thăm Việt Nam; xuyên thủng, bóp méo tình trạng khiếu kiện, mất ổn định và cách giải quyết của lãnh đạo, quyền chính ở một số địa phương; thường xuyên lịch sử và biên giới trạng thái thực hiện, hiện trạng trên biển …

Mục đích của những thông tin và tự luận xuyên suốt đó là làm xấu hình ảnh của Quân đội và Công an trước nhân dân và quốc tế dư luận; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự nghi ngờ, hoang mang trong nhân dân; làm niềm tin của nhân sự vào đường lãnh đạo, cách thức giải quyết công việc liên quan đến quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, truyền thông tư tưởng, đạo đức, đường lối Tây vào CAND, QĐND hòng làm việc cho bộ, chiến sĩ mơ hồ, nhiệm vụ, rơi vào lối sống thực hiện, từng bước tác động làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, tính dân, tính dân tộc và truyền thông tốt đẹp của CAND và QĐND.

Với trò chơi là lực lượng vũ trang nhân dân, “thanh kiếm và lá chắn” Đảng bảo vệ, Nhà nước và nhân dân, CAND có quan trọng định vị trong cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ”trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh. Chuyên sâu về trách nhiệm của mình, lực lượng CAND đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng. Chủ động phòng, phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa nhiều âm thanh, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; tổ chức có hiệu quả công việc đấu tranh, phản bác các phương pháp thường xuyên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự việc tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong bộ nội dung ”…

Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự động hóa” của lực lượng CAND vẫn còn một số hạn chế, nhất là trong bộ quản lý công việc, nội bộ chính trị bảo vệ còn lộ sơ hở, có nơi nào để ra một số công việc, chiến sĩ vi phạm kỷ luật của Đảng, của ngành, sự phản đối, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hệ thống truyền tải của lực lượng. Trọng công và chiến đấu, một số bộ chiến đấu, còn có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu ý chí rèn luyện, phấn đấu sĩ lên, chí có biểu hiện phải nhạt màu, suy nghĩ về phẩm chất đạo diễn đức, lối sống.

Để đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “tự chuyển đổi”, “tự chuyển hóa” nói chung và “tự chuyển đổi”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng, toàn Đảng, toàn dân, toàn dân quân đội và cả chính trị hệ thống phải nhận diện chính xác các biểu hiện của “tự chuyển đổi”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết, bảo trì, ngăn chặn chủ động, phản bác những thông tin, tự động sai trái, làm thất bại âm thanh, hoạt động chống phá các thế lực thù địch. Là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu, bộ phận, chiến sĩ CAND cần không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, quyết tâm giữ mình trong sạch; không sa ngã trước những cám dỗ; không để các thế lực thù địch lợi dụng, mua sắm, lôi kéo, tác động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *